Världen vaknar och inser att den biologiska mångfalden måste skyddas. Foto: IStock

Omvärld

Tema: Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är helt avgörande för vår matproduktion – och hela mänskligheten. Frågan har blivit allt hetare i livsmedelsvärlden. Möt forskare och experter i vår temaartikel.

 

Så kan matföretag jobba med biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för att nå miljömålen. Men hur kan företag jobba med frågan? Cecilia Mark-Herbert som är universitetslektor vid SLU med kunnande inom marknadsföring för hållbar utveckling inom livsmedel. ”Vi måste nyansera hållbarhetsbegreppen och där är biologisk mångfald ytterligare en dimension”, säger hon. Läs intervjun här

 

”Klimat och biologisk mångfald måste gå hand i hand”

Klimatkrisen är på allas läppar, men biologisk mångfald är minst lika viktig. ”Klimatfrågan har trängt ut biologisk mångfald. Men vi måste jobba med båda integrerat annars finns risken att göra stor skada om klimatåtgärder genomförs utan att tänka på biologisk mångfald, det menar SLU:s Torbjörn Ebenhard.

”Lösningar för klimat ska också beakta biologisk mångfald och vice versa”, säger han. Läs intervjun med honom här.

Rapporttips: Mänskligheten vid ett vägskäl

Biologisk mångfald har länge levt i skuggan av klimatfrågan, men allt fler inser att de två är sammanflätade och lika viktiga att jobba med. I september 2020 släpptes den femte FN-rapporten om biologisk mångfald, som visar att inget av de 20 mål som antogs 2010 har nåtts. Sex av målen är delvis uppfyllda. Dock tar nästan alla länder i världen nu steg för att skydda den biologiska mångfalden. Läs rapporten här. 

Spaning: Nytt lyft för bortskuffad fråga

Varför rädda 125 000 olika sorters vete? Jo, för att varje sort har olika genetiska egenskaper som är viktiga när vårt klimat förändras. Det är en av många punkter varför biologisk mångfald är viktig. Växtförädlingen har en nyckelroll framåt.

Hur kan marknadskrafterna gynna biologisk mångfald – och verka positivt både för planeten och lantbrukarens ekonomi? Läs spaningen här. 

 

Spaning: Den biologiska mångfalden tar plats

En AGFO:s gästspanare Sara Maxence rapporterade från Fancy Food Show i San Fransisco, 2019. Biologisk mångfald seglade upp som ett nytt ämne, som många inte hade beaktat tidigare. Läs hennes spaning här.

 

Spaning: Mer än ett klimatneutralt jordbruk

Kjell Sjelin är lantbrukare och driver en diversifierad ekogård norr om Uppsala, där han arbetar mycket kring lantbrukets hållbarhetsfrågor. I sin spaning berättar han hur ett klimatreparerande lantbruk kan se ut. Läs spaningen här.

 

Nyckeln till att mätta en växande befolkning

En boostad fotosyntes kan vara nyckeln till högre skördar. Det tror forskare vid Wageningen-universitet i Nederländerna. Läs intervjun med de nederländska forskarna här.

Torbjörn Ebenhards råd till företag som vill börja jobba med biologisk mångfald:

🦠 Titta inte på globala mål utan börja lokalt. Se vilken biologisk mångfald som finns och hur verksamheten påverkar positivt eller negativt.

🗣️ Ta kontakt med lokala biologer, föreningar eller länsstyrelsen och kommun och prata om effekten av det verksamheten gör.

📝 Börja prioritera vad du vill ändra på. Det går inte att jobba med allt, bestäm några områden, sätt upp mål att mäta och arbeta med.

📣 Redovisa vad du gör. Var tydlig med det och visa att du är ett föredöme. Att ha ledartröjan på är positivt.

👐 Dela det med branschen i övrigt. Man når en större uppskattning hos konsumenter om man delar med övriga branschen.

🌟 Din genväg till framtidens matsystem

Matsystemet omvandlas i snabb takt. Därför har vi satt ihop temaartiklar som ger dig full koll. Läs mer ➔

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är kortfattat variationsrikedomen bland levande organismer och ekosystem. Det omfattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem, enligt FN:s definition. Mångfalden ligger till grund för upprätthållandet av funktioner och processer i ekosystemen och påverkar bildandet av ekosystemtjänster som pollinering.

Närmare en miljon arter av växter och djur hotas av utrotning, enligt en rapport från mellanstatliga organisationen IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till Klimatpanelen. Rapporten är en summering av flera års forskning.

Orsaken till utvecklingen är: förändrad användning av land och hav, direkt utnyttjande av arter, klimatförändringar, miljöförstöring samt invasiva arter.

Källa: IPBES, SLU, Torbjörn Ebenhard

 

💚Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO Weekly – signa upp här


Koll på begreppen

Biologisk mångfald är ett av alla begrepp som dyker upp i matsystemet. Läs definitionerna och ta till dig förklaringarna Här är AGFO:s guide till de svåra begreppen. 

biologisk mångfaldfotosynteshållbar utvecklinghållbarhetklimat

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!