Tre nyheter kan få stora följder för matsystemet.

Spaning

Nyheter med potentiellt stora följder

AGFO:s Lovisa Madås ser tillbaka på en sommar – och tre nyheter som kan förändra spelplanen för framtidens matsystem.

I dessa omvälvande tider tror vi på AGFO ännu mer på värdet av att höja blicken och se vad som väntar för matsystemet (läs gärna vår rapport om matsystemet post-corona). Som alltid har vi fokus på framtidens matsystem; hållbarhet, innovation och ny teknik.

Strax före sommaren pekade AGFO-Frida ut fem delar som präglat våren (läs den spaningen här). När jag nu ser tillbaka på sommaren finns det tre nyheter som jag vill lyfta fram, och som potentiellt kan få stora följder för matsystemet:

Nya siffror för befolkningsökningen

Att vi behöver producera mer mat och mätta en ökande befolkning vet vi. Men hur mycket mer? I juli publicerades en studie där forskare vid University of Washington i Seattle drar slutsatsen att världens befolkning om 80 år kommer att vara 8,8 miljarder. Det är drygt två miljarder färre än FN:s senaste befolkningsprognos.

Fotosyntesen saknas i beräkningarna

FN:s klimatpanel har missat att räkna in fotosyntesens effekter i sina beräkningar av jordbrukets klimatpåverkan. Att lantbruket ofta utpekas som klimatbov är därför felaktigt. Det menar universitetslektorn Per Frankelius som nyligen publicerade sin tes i Agronomy Journal.

Nya nationella mål

Vi måste slänga mindre mat. Nu har vi fått mål att förhålla oss till: Sveriges matavfall ska minska med minst 20 viktprocent per person, och andelen livsmedel som når butik och konsument ska öka. Detta ska nås till 2025 enligt de nya regeringsmålen.

Dessa tre nyheter kommer vi att dyka ner mer i under hösten. Dessutom kan du se fram emot insikter om ökad kolinlagring, näring i framtidens mat, morgondagens klimatmärkning, nya spännande innovationer – och mycket mer. Vilket ämne engagerar dig? Hör gärna av dig.

Stay tuned. Och stay stafe.

Läs fler spaningar av Lovisa Madås här

Team AGFO väljer veckans:

⭐️  Ny stjärna
Team AGFO har fått en ny kollega, du möter hen här.

🤔   Vilket ämne lockar dig?
400 personer har satt betyg på våra AGFO Talk-förslag för hösten. Missa inte chansen, tyck till här!

♻️   Metod
Den nya metoden ”svinnovation” ska hjälpa livsmedelsföretag ta till vara på spill eller sidoflöden i sin produktion.

🍽  Matvanor
Hur påverkas våra matvanor av coronakrisen? Det ska ett forskarteam från Borås Högskola undersöka.

🤼‍♂️  Finalister
Dagligvarugalans finalister är klara, bland priserna finns Årets Hållbarhetsinitiativ.

🤖 Maskin
Här är den – maskinen som kan göra gräs till mat för människor.

💵  Utlysning
Lidl utlyser 11 miljoner kronor för utveckling av hållbara livsmedelssystem.

befolkningsökningfotosyntesmatavfallmatsystemet

Lovisa Madås

Konsult AGFO

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!