”Klimatdeklaration är ett konkret sätt att ge konsumenter möjlighet att göra informerade val”. Foto: Istock

Intervju

Klimatmärkning: ”Vi kan inte vänta”

Max Burgers, Mat.se, Findus och Oatly är fyra aktörer som klimatmärker sin mat med hänvisning till att kunderna vill veta hur stora utsläpp maten de äter orsakar. Kritikerna menar att klimatmärkningen ger en skev bild av verkligheten.

AGFO har tagit en ordentlig titt på klimatmärkning av mat och kan konstatera att frågan är komplex. Syftet är gott men samtidigt är det mycket som klimatmärkningen inte räknar med. Bland annat näringsinnehåll i olika livsmedel, olika produktionsmetoder, svinn och biprodukter. AGFO har intervjuat Rise, som tar fram den klimatdata som flera av aktörerna använder, samt Gunnar Rundgren, oberoende lantbruksjournalist som är kritisk till att man överhuvudtaget klimatmärker mat. Här kan du läsa artikeln.

Nu låter vi fyra av de större aktörerna som Co2-märker sin mat berätta hur de resonerar i frågan:

Max Burgers

Kaj Török, informations- och hållbarhetschef Max. Foto: Pressbild

Varför klimatmärker ni era produkter?

– Det är viktigt att ge konsumenten möjlighet att göra medvetna val. Trots att de klimatanalyser jag sett skiljer sig åt en hel del i både metod och noggrannhet så visar de alla samma storskaliga mönster – kött får högre klimatpåverkan än växter, den mesta påverkan sker i jordbruket och förpackningarna står i allmänhet för en liten del av den totala klimatpåverkan. På det viset funkar analyserna bra, det blir möjligt för konsumenten att skilja mellan vad som är stort och smått. Men visst vore det jättebra om vi ytterligare kan standardisera vad som ska ingå i en klimatmärkning så att både jämförbarheten mellan olika klimatmärkningar ökar och så att siffrorna blir mer precisa.

 Hur vill ni bemöta kritiken mot klimatmärkningen av mat?

– På Max ingår hela värdekedjan i analysen, vi följer noggrant den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol och våra beräkningar granskas dessutom av Ernst & Young för att säkerställa att vi inte räknat fel. Gunnar Rundgren (som anmält klimatmärkningen till Konsumentverket. Reds.anm) har förstås helt rätt i att klimatanalyser inte ger svar på alla de frågor vi behöver ställa oss för att skapa en hållbar livsmedelsförsörjning. Visst är det önskvärt att bättre kunna synliggöra värdet av till exempel hälsa, rättvis handel och ekosystemtjänster men det finns ingen anledning att sluta redovisa klimatpåverkan bara för att andra frågor också är viktiga.

Mat.se

Viveca Jarhult, marknads- och PR-ansvarig Mat.se. Foto: Privat

Varför klimatmärker ni era varor?

– Vi grundades med hållbarhet som en pelare, och såg samtidigt att vår roll i kedjan har stor påverkan, både på hälsa och klimat. Hos oss handlar folk mat och ju mer info vi kan ge våra kunder desto bättre. Vi vet också att kunskaperna om vilka livsmedel som har störst klimatpåverkan är relativt låga och kunderna efterfrågar ett verktyg som kan hjälpa dem i deras val. Vi tror att det klimatkvitto vi kan erbjuda får folk att inse var de kan göra de största förändringarna. Det var därför vi började titta på möjligheten att klimatmärka vårt sortiment. Vi tittade på flera aktörer som tar fram klimatdata och valde i slutändan Rise som leverantör.

Hur vill ni bemöta kritiken mot klimatmärkningen av mat?

– Vi tillhör pionjärerna. Det här är bara ett första steg och vi tycker att vi är tydliga med vad modellen baseras på. Jag hade förstås välkomnat en modell som vägt in flera aspekter, men en sådan finns inte idag. Men visst, jag förstår synpunkten. Vi tror ändå att klimatmärkningen gör en stor nytta, trots att den i dagsläget inte kan redovisa en exakt jämförelse mellan alla livsmedel. Men konsumenten kan exempelvis se att klimatpåverkan från nötkött är många gånger högre än den från kyckling och det är en viktig aha-upplevelse för många.  

Findus

Emma Pålsson, VD Findus Sverige. Foto: Pressbild

Varför klimatmärker ni era recept?

– För att möta de utmaningar som finns med miljö- och klimatpåverkan så behöver vi ändra hur vi använder våra resurser, hur vi framställer mat och inte minst hur vi äter. Som livsmedelsföretag är vi medvetna om att framtagandet av våra produkter har en påverkan på klimatet och vi kan och vill göra skillnad. Vi vill med hjälp av de klimatberäknade recepten göra det lättare även för alla som lagar mat att göra skillnad och minska sin klimatpåverkan genom att välja råvaror och ingredienser som är goda och som samtidigt är bra både för individen och för vår omvärld.
Findus uppger att de inte hade tid just nu att svara på frågan om kritiken mot klimatmärkning, detta på grund av coronaviruset.

Oatly

Cecilia McAleavey, ansvarig för Sustainable Eating & Public Affairs Oatly. Foto: Pressbild

Varför klimatmärker ni era produkter?

– Genom att deklarera produkters klimatavtryck i koldioxidekvivalenter, CO2e, i absoluta tal vill vi underlätta för konsumenter att göra informerade val. Vi tycker att det är en konsumenträttighet att veta vilka utsläpp livsmedelsprodukter orsakar, och vi tycker klimatdeklaration ska vara obligatoriskt, precis som det är obligatoriskt att redovisa näringsinnehåll idag. På så sätt kan konsumenter jämföra produkters avtryck och väga in det i sitt val av mat och dryck. För hur ska man som konsument kunna handla klimatvänligt om man inte vet vilket avtryck produkterna faktiskt har? Det ideala vore om alla varor och tjänster var klimatdeklarerade i absoluta, och därmed jämförbara, tal så man som konsument kan mäta sitt klimatavtryck.

Hur vill ni bemöta kritiken mot klimatmärkningen av mat?

– Vi tycker, precis som Ellinor Hallström på RISE (se tidigare artikel här), att man inte ska låta det bästa bli det godas fiende. Vi kan inte vänta tills vi har en perfekt mätmetod innan vi börjar redovisa någonting alls. RISE klimatdatabas är en bra början för att få jämförbarhet. I takt med att fler företag börjar räkna på och redovisa klimatavtrycket så blir jämförelserna mer exakta. På sikt behöver vi såklart en gemensam standard för hur man räknar och avgränsar produkters klimatavtryck. Men det tar tid. Vi använder oss av Carbon Cloud, ett svenskt företag som använder en metod baserad på över 20 års forskning.

Att blanda CO2e-avtryck och näringsinnehåll är det två helt olika saker. Att relatera klimatavtryck till kalorier eller näringsinnehåll blir direkt missvisande och vilseledande. Information om näring är en komplex fråga och dagens näringsdeklaration räcker. Näringsvärde och prissättning per volym finns redan och är etablerat för konsumenter. Att addera information om klimatpåverkan per produkt och kg/produkt på samma sätt är därför logiskt.

Läs också:


Anmälaren: ”Därför är klimatmärkning missvisande”AGFO-spaning: Förenkling av verkligheten riskerar leda fel

AGFO Talk: Hur mycket får hållbar mat kosta?

💚 Vill du hålla koll på framtidens matsystem och dess möjligheter? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO Weekly, signa upp här

co2Findusklimatmärkningmat.seMax BurgersOatly

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!