Håll koll på rapporter som kan påverka arbetet inom matsystemet.

Omvärld

Matnyttigt ur rapportfloden

Techtrender, kolinlagring, heta startupsinvesteringar och nya proteiner. Det är något av innehållet i de rapporter som publicerats den senaste tiden. Vi sammanfattar insikter.

Artikeln uppdaterades senast: 25 mars 2020


Agfunders investerarrapport

Oro minskar investeringarna i agtech- och foodtechbolag, det visar Agfunders investerarrapport för 2019. Investeringarna i foodtech och agtechföretag globalt sett minskade förra året med nästan 5 procent jämfört med rekordåret 2018. Totalt uppgick investeringarna till 19,8 miljarder dollar, motsvarande 193 miljarder kronor.

Oro för Brexit och handelskrig mellan USA och Kina tros ligga bakom en del av den minskade investeringsviljan hos framför allt riskkapitalbolag. Det största tappet stod sektorn för matleveransappar som tappade 56 procent mot föregående år. E-handelslösningar står trots det för den största andelen av investeringarna. Vi sammanfattar innehållet här


Trender inom artificiell intelligens

Artificiell intelligens påverkar matsystemet. CB Insights rapport har inte fokus på mat, men AI generellt. De listar de nio största trenderna inom artificiell intelligens under 2020. Deepfake, AI trojaner och kvantum AI är tre av dem. Hämta rapporten här. 

AGFO-tema: AI och robotar i matsystemet


Så kan skördarna öka och utsläppen minska

Produktionen för höstvete kan öka med 48 procent och klimatpåverkan kan minska med 69 procent, enligt Lantmännens rapport om framtidens jordbruk. För att nå dit lyfts bl.a precisionsodling, hållbar växtnäring och fossilfritt jordbruk. Läs rapporten härSå ska svenska livsmedelssektorn bli resurseffektiv

Rapporten fokuserar på hur den svenska livsmedelssektorn ska verka för att bli ledande inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. Projektgruppen kommer fram till mål som behöver uppnås för att det ska bli verklighet. Det behövs exempelvis förslag för hur företag i den svenska livsmedelskedjan ska mäta och rapportera sitt matsvinn och matavfall på nationell nivå. Hämta rapporten här

 

Näringsvärden i växtbaserat vs kött

En rapport från Food Climate Research Networks har granskat näringsinnehållet i växtbaserade livsmedel, såsom Quornburgare och Beyond Burger, jämfört med en vanlig hamburgare. Slutsats – det går inte att säga om de nya eller traditionella produkterna är mest hälsosamma. Hämta rapporten här


Sveriges matavfall per bransch

Rapporten släpptes i februari 2020 och levererar de senaste matavfallsiffrorna för olika branscher. Det som sticker ut är dagligvaruhandelns siffra för 2018. Från att tidigare ha varit ett estimat baserat på kommunernas avfallsinsamling, SCB:s företagsregister och plockanalyser i butik, är det nu livsmedelsbutikernas egna inrapporterade siffror som redovisas. Det betyder att matavfallssiffran får dagligvaruhandeln tredubblades jämfört med 2016 års siffra – från 30 000 ton till 100 000 ton 2018. Hämta rapporten här

AGFO-tema:  Matsvinn – möt forskare, entreprenörer och aktörer som tar upp kampen mot svinnet


Så ska svenskt jordbruk bli fossilfritt

”Det här är världsunikt. Det är inte ett självplågeri att gå över till fossilfritt, det är bra för Sverige och här är jordbruket en nyckelspelare”, så sade Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige (där 21 branscher ingår), vid lanseringen av lantbrukets egen fossila färdplan.

I den finns mål att lantbrukets drivmedel, torkning och värme till 2030 är fossilfritt. För att nå dit behövs exempelvis en premie för att den som ställer om inte ska missgynnas ekonomiskt jämfört med att fortsätta köra på fossil diesel. Läs färdplanen härOm inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv

Mat- och jordbrukskonsulten Gunnar Rundgren har på uppdrag av Matlust jämfört produktionssätten på groddar, gröna blad och odlad svamp i Sverige. Rapporten konstaterar att det är mycket hög energiåtgång för att producera bladgrönt i slutna system, och att näringen vi får ut inte står i paritet med energiåtgång. Odlingen av små bladgrönt, groddar och gröna blad kan ha andra syften i kosten som smak, utseende och variation. Utfallet vid en jämförelse mellan inomhusodling och traditionella växthus beror mycket på den enskilda produktionsplatsen. Hämta rapporten här


Vägen till en klimatpositiv framtid

Ska Sverige nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045 krävs inte bara stora utsläppsminskningar men också kompletterande åtgärder. Tre inriktningar pekas ut som dessa åtgärder: Ökad kolsänka i skog och mark, avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) samt utsläppsminskningar i andra länder. Totalt finns potential att minska koldioxidutsläppen med 10,7 miljoner ton per år i Sverige mot 2045.

Skapa incitament för att öka användning av fånggrödor och mellangrödor, agroforestry, energiskogsodling, beskogning och återvätning av torvmark lyfts fram. Enligt utredningen kan utsläppen från jordbruket inte helt upphöra eftersom det rör sig om biologiska processer. Beställd av regeringen 2018.  Hämta rapporten härSå når Sverige miljömålen

Fem rapporter från industri-, transport-, energi-, jordbruks- och samhällssystemet har blivit en samlad från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Kunskapen om skogen och jordbrukets bidrag till kolinlagring i växande biomassa och i marken behöver ökas, skriver rapportförfattarna. Sju strategier pekas ut; bland annat att binda och lagra kol i marken samt effektivisera systemen och slut kretsloppen genom exempelvis biogas. Hämta rapporten härOm gmo-debatten i svensk media

Inom ramen för forskningsprogrammet Mistra Biotech har en ny rapport tagits fram med fokus på gmo-debatten i svensk media 1994-2017. Hämta rapporten härAnvänd hela växten – nya processade produkter från kålväxter

En betydande andel av trädgårdsprodukter lämnas idag på fält eller rensas bort. Kålväxter har potential som ny råvara i olika mat. Det kan skapa nya produkter och ge bättre resursutnyttjande, öka självförsörjningsgraden och ge ökad lönsamhet för odlare, enligt SLU-rapporten. Torkad puré samt pulver från broccoli och grönkål kunde framställas med bra egenskaper i studien, konstaterar rapportförfattarna. Hämta rapporten härFärdplan för att nå klimatmålen

Rapportförfattarna, bland dem forskaren Johan Rockström, har identifierat de 36 mest gångbara lösningarna för att halva utsläppen av växthusgaser till 2030 och fokuserar på sex sektorer: energi, industri, transport, bygg, naturbaserade lösningar och matkonsumtion.

Beräkningar visar att så kallade naturbaserade lösningar har kapacitet att lagra nio miljarder ton koldioxid årligen från 2030. Minskad konsumtion av rött kött och processad mat till förmån för mer baljväxter och grönsaker samt minskat svinn pekas ut som vägar för att minska utsläppen inom maten. (Bygger på Eat Lancet-rapporten från 2019).  Hämta rapporten här


Mer foder från matsvinn och restprodukter

Störst potential att använda svinn som foder finns i livsmedelsindustrin, hos grossister och lager, enligt Jordbruksverkets rapport. Det är ett effektivt sätt att minska miljöpåverkan och sårbarheten. En förmedling som underlättar logistiklösningar och kan förmedla kunskap skulle kunna minska praktiska hinder. Ladda ner rapporten här.


Prognos: Jordbruket i EU de kommande tio åren

Samhället och människor efterfrågan kommer fortsätta påverka jordbruket kommande år, enligt EU-kommissionens rapport från december 2019. Det rör allt från hälsa, ursprung, tillgänglighet, miljö- och klimatmässiga aspekter och djurvälfärd. Lokalt, ekologiskt, gmo-fritt väntas öka. Läs hela rapporten här


European Green Deal

Europa ska bli världens första klimatneutrala kontinent 2050, enligt målet för den gröna given, Green Deal, som presenterades i slutet av 2019. De gröna näringarna är viktig i omställningen, enligt EU-kommissionen. Under våren ska kommissionen lägga fram en strategi, ”Från jord till bord” som ska bidra till att bevara den biologiska mångfalden, ta itu med klimatförändringarna och öka andelen ekologisk odling, bland annat.
Läs faktabladet om Den europeiska gröna given och biologisk mångfald samt om färdplanen för en cirkulär ekonomi där mat ingår.

Tipsa gärna om fler rapporter – mejla oss! 

Fler rapporter:


Rapporterna som ger dig koll

2019: Vi guidar till svenska och internationella rapporter med fokus på framtidens matsystem.


Matiga trendrapporter siar om 2020

Vi sammanfattar 11 trendrapporter med fokus på mat.

Poddarna med fokus på framtidens mat

Svenska och internationella podcasts som rör sig i gränslandet mat, lantbruk, tech och framtid.

Profilernas bästa bok- och filmtips

21 profiler tipsar om böcker och filmer att satsa på.

💚 Vill du hålla koll på framtidens matsystem och dess möjligheter? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO Weekly, signa upp här

fossilfri matproduktionGröna givenLRFMatlustnaturbaserade lösningarRapporter

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!