Agrovektor tar fram en svensk blockkedja som utgår från bonden. Foto: Agrovektor och IStock.

Intervju

Från mylla till hylla – så ska maten spåras

En svensk blockkedja som utgår från bonden och ska gynna hela värdekedjan, det är vad svenska startupbolaget Agrovektor just nu bygger.

– Det här är en gigantisk elefant, men tar man elefanten i bitar kan man äta upp den.

Så säger Cecilia Ryegård, vd för Agrovektor. Hennes företag har tagit på sig uppgiften att bygga en svensk blockkedja (se faktaruta), Foodchain by Blockchain, som de menar kan säkra spårbarheten för livsmedelssektorn, från mylla till hylla.

– På mjukvaruutvecklingssidan finns massor att göra. Jag har hört att av alla miljarder som spenderas på utveckling av mjukvara läggs ynka en procent på jordbruk och livsmedel. Möjligheterna i den här sektorn kommer att explodera inom kort, säger Cecilia Ryegård.

På konferensen Agri Venture Sweden i Vara delade techjätten IBM ut pris till de mest lovande agtechföretagen inom mjukvara. Foodchain by Blockchain, som är ett startup-projekt finansierat av Vinnova och Agrovektor, föll IBM i smaken.

– Visst, vi står inför jättestora utmaningar och den största utmaningen i närtid är finansieringen, berättar Cecilia Ryegård.


Cecilia Ryegård. Foto: Carla Karlsson

IBM har sin egen lösning som bygger på blockkedjeteknik, IBM Food trust, ett system för stora livsmedelsproducenter. Agrovektor vill i stället börja på gräsrotsnivå och se vad producenterna behöver för att en blockkedja ska vara till nytta för dem.

Hur ser modellen ut rent praktiskt?

– Just nu skissar vi på en modell där bonden betalar för en installationskostnad på gården och därefter ett månadsabonnemang för tjänsten. Det gäller att hitta ett konkurrenskraftigt pris som branschen kan acceptera och även se till att alla aktörer i livsmedelskedjan är med och bidrar, säger Cecilia Ryegård.

Hon säger också att de inte är främmande för att aktörer i livsmedelsbranschen kan bli delägare i bolaget.

Vilka är de största vinsterna för lantbrukaren?

– I första skedet handlar det om tidsvinster. Ta exempelvis leveranserna till och från gården. I många fall handlar det om manuellt pappersarbete, för både bonde och chaufför. När sedan olika myndigheter, kunder och leverantörer vill se dokumentationen blir det än en gång en hel del administration. I vår lösning, med en blockkedja, arbetar vi med scanning av QR-kod och verifierar med hjälp av BankID i telefonen. När rapporter ska skickas sker det sedan med några enkla knapptryckningar.

Cecilia Ryegård menar att certifieringar såsom KRAV, Ekologiskt och Från Sverige kan ges större tillförlitlighet med hjälp av blockkedjeteknik.

”Blockkedjor har tidigare varit något för datanördar”

– För livsmedel med stora mervärden, som exempelvis KRAV, händer det att någon länk i livsmedelskedjan frestas att fuska. Det blir betydligt svårare med en blockkedja.

I förlängningen kan även certifieringskostnaderna kapas. I dagsläget kan en enskild gård behöva betala uppåt 300000 kronor för en certifiering. Enligt Cecilia Ryegård skulle flera av stegen istället kunna gå att konfirmera med en blockkedja.

– Sedan har vi en rad system som bonden redan använder, till exempel precisionstjänster med data från de egna lantbruksmaskinerna. De systemen vill vi tagga in i blockkedjan, många är intresserade av en sådan lösning och att samarbeta med oss, säger hon.

Vilka är vinsterna för dagligvaruhandeln?

– När en butik skannar en vara från en producent följer alla nödvändiga dokument med. Det ger en god livsmedelssäkerhet och tillförlitlighet. Om producenten uppger att man har vissa certifikat och att maten har producerats på ett visst sätt, så går det faktiskt att kolla upp om det stämmer. Skulle en smitta upptäckas är källan också lätt att spåra, liksom övriga säljkanaler som varan kan ha sålts genom.

Cecilia Ryegård nämner också hur dagligvaruhandeln berörs av konsumentens önskan om att få info om produktens ursprung.

– Det är omöjligt att med hjälp av rollups och informationsmaterial ute i butik ge hela bilden av en råvaras ursprung. Här kan en blockkedja göra jobbet många gånger bättre och snabbare, och samtidigt inte vara påträngande. Informationen finns där för den som väljer att skanna QR-koden, säger hon.

Mervärden i produktionen

För konsumenten som står i butik och skannar en vara kan få en mängd information.

– Vi kan i stort sett få med vilka mätpunkter som helst. Giltiga certifieringar, hur det ser ut på gården och andra mervärden i produktionen kan vara några av dem. Man kan också tänka sig att det går att se en film från produktionen, vilket inte minst lantbrukare efterfrågar.

Om det i framtiden tas fram ett hållbarhetsindex tror Cecilia Ryegård att även det är möjligt att koppla det till blockkedjan.

– Då skulle konsumenten kunna se koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan, men även få information om miljöinsatser för biologisk mångfald som just den gården jobbar med.

Arbetar med två testgårdar

Agrovektor behöver lösa finansiering, antingen med hjälp av statliga medel, riskkapital eller annan lösning för att kunna skala upp modellerna som de arbetar med i dagsläget. Samtidigt måste de hitta en rimlig betalningsmodell för kunden. Om allt går som planerat kan de gå jämnt upp år 2022.

– Blockkedjor har tidigare varit något för datanördar. När det kommer till livsmedel har man trott att det går att döpa om lite rubriker här och där i system som man gjort för stål eller läkemedel, och ha ett system som funkar för den här branschen. Men så är det ju inte, säger Cecilia Ryegård.

Med det menar hon att programmeringen är den lilla utmaningen.

Det stora arbetet ligger istället i att ta fram vilka mätpunkter som är relevanta inom exempelvis varje sektor. Därför arbetar Agrovektor ihop med två testgårdar, Skeby Gårdar och Fröslunda Ägg, liksom med Ica Hjertberg, en av västra Sveriges största Ica Kvantum-butiker.

KRAV och Svenska Ägg deltar också som bollplank i projektet. Agrovektor räkna med att ha två prototyper klara för dessa två branscher, sedan följer arbetet med att ta fram en modul för varje gren, ända ner på gårdsnivå.

– Det vi framför allt har behov av nu är att hitta djupare samarbeten med respektive branschorganisation. Vi har ett flertal andra klara eller på gång in. Vi räknar med att sätta en ny standard för livsmedelsbranschen.

Fakta:

Blockkedjeteknik: En blockkedja är ett system för verifiering där exempelvis transaktioner bokförs på ett stort antal datorer i ett nätverk, där varje förändring måste verifieras av väldigt många datorer i nätverket. Används till exempel för att säkerställa den elektroniska valutan Bitcoin.Inom livsmedelsbranschen diskuteras blockkedjan som ett verktyg för att öka transparensen och spårbarheten. Syftet är att minska riskerna för fusk och att skapa bättre förutsättningar för återkallande av matvaror. 

Foodchain by Blockchain: Agrovektors blockkedja ska kunna säkra spårbarhet och livsmedelsäkerhet, förenkla dokumentationen i livsmedelskedjan, minimera riskerna för fusk och även ge producenten möjlighet till direktkommunikation med konsumenten.

Läs också

Tema: Blockkedjeteknik och mat

Så kan blockkedjan ge lantbrukare mer betalt

Intervju: Nya vapen för att spåra mat

Megaföretag bygger gemensam blockkedja

Intervju: Nu ska matfusket straffa sig

Spaning: Så kan blockchain påverka matkedjan

Axfoundation: ”Stor hype kring blockchain”

Rapport: Blockkedjan spås ha potentialen att förändra hela livsmedelsindustrin och spåra produkter utifrån mer än bara ursprung och kvalitet. Det menar en rapport från Axfoundation och IBM.

💚  Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp gratis här

agrovektorblockchainblockkedjaCecilia Ryegårdspårbarhet

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!