Kajsa Asp Jonson spanar från Livsmedelsforum i Örebro. Foto: Istock, Katja Ragnstam på Klick & Klang

Spaning

Världens blickar på svensk hållbar mat

Världen har span på Sverige som förebild idag. Dessutom kommer Sveriges roll i den globala matförsörjningen att stärkas i takt med klimatförändringarna. Det är slutsatser som drogs på Livsmedelsforum i Örebro. Kajsa Asp fanns på plats och delar med sig av sina reflektioner.

Våra val och beteenden kring mat påverkar många olika framtidsperspektiv. Maten är navet i en stor bredd av frågor: Hållbarhet och hälsa, upplevelser och lust, jämlikhet, ekonomi, politik, styrsystem, regelverk – och möjligheter. För att lyckas med det vi står inför, eller faktiskt är mitt i, behövs ett tvärvetenskapligt grepp och mer samverkan.

Det är uppenbart att vi behöver ändra beteende och matvanor. Elin Röös, universitetslektor vid SLU, konstaterade att flera globala rapporter ger ökad tyngd i frågan och att vi inte har tid att vänta på exakta svar, vi måste jobba från olika vinklar: ”Vi vet att västvärlden behöver äta mer resurssnålt, ändra produktionssätt och minska svinnet – i kombination.”

”Klimatförändringar gör att Sveriges roll i den globala matförsörjningen kommer att stärkas”

Företag, myndigheter, bönder och konsumenter måste hjälpas åt att skapa innovationer, teknologi och förändrade vanor. Sverige har bra förutsättningar till exempel vad gäller produktion och naturresurser. Att satsa på hållbarhet och hälsa är hygienfaktorer i livsmedelsbranschen.

Världen har span på Sverige som förebild: Vi var först med miljöanpassade kostråd. Svenskt kött är attraktivt då allt fler inser hotet från en växande antibiotikaresistens. Klimatförändringar gör att Sveriges roll i den globala matförsörjningen kommer att stärkas.

Seminariet gav ett fint spektrum av matens breda betydelse för fysisk och psykisk hälsa, klimat och miljö. För att kunna agera, våga vara kreativ och förenkla budskapen måste man förstå komplexiteten.

Ett hållbart matsystem har många delar: ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. ”Hållbarhetsfrågan kopplat till mat handlar om vetenskap och näring, men också om sensorisk och politik, konstaterade Elisabet Rytter vid Livsmedelsföretagen.

Vi behöver ta nya grepp, jobba mer med kommunikation, tillgänglighet och exponering. Att lyfta fram ett ökat välbefinnande genom livet och allt det positiva som maten och näringen gör i kroppen och hjärnan, istället för att fokusera på mörka hotbilder och sjukdomsrisk, kan ha stor betydelse för hur budskapen tas emot.

I all enkelhet handlar det om att äta mer grönsaker och fullkorn, minska överkonsumtionen och halvera svinnet – till att börja med.

Kajsa Asp Jonson är Leg. dietist och journalist

💚Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO weekly med spaning, nyheter och global kalender – varje fredag direkt till din inbox, signa upp gratis

AntibiotikaanvändningantibiotikaresistenshållbarhetLivsmedelsföretagenNäringsvärde

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!