Alla aktörer inom livsmedelskedjan har ett ansvar, menar panelen i fråga om hållbar mat. Foto: AGFO

Intervju

”Hållbara produkter måste få kosta”

Hållbara livsmedel måste få kosta och hela livsmedelskedjan ska dela på kostnader och risker. Det var några av insikterna från dagens AGFO talk på temat ”Hur mycket får hållbar mat kosta?”.

Missa inte kommande talks – signa upp dig på vårt nyhetsbrev AGFO weekly här

I panelen deltog Line Gordon, forskare och föreståndare för Stockholm Resilience Center, Karin Brynell, VD för Svensk Dagligvaruhandel och Jens Thulin, lantbrukare och affärsutvecklare.

Vi lägger idag 12,6 procent av vår disponibla inkomst på livsmedel. 7 procent läggs på hotell, caféer och restauranger. Sedan 1990-talet har andelen minskat bland annat för att vi importerar mer mat och priserna generellt har minskat. Det berättade AGFO-Frida Jonson i sin inledande spaning.

Så vem får pengarna? Svenskproducerad mat ger bonden 39 procent av den så kallade matkronan. Handeln och industrin tar varsin fjärdedel och 11 procent går till moms. En viktig skillnad är att bondens andel ska täcka kostnaderna för produktionen såsom utsäde, drivmedel och gödning, medan för handeln och industrin är den kostnaden redan betald.

För importerad mat tar dagligvaruhandeln 32 procent av matkronan och bondens andel faller till 9 procent. Industrin och lantbrukare tjänar på att producera mer mat i Sverige, men det gör inte dagligvaruhandeln, utifrån siffrorna.

”Planetära gränserna”

Hållbar mat tar i beaktning många aspekter, såsom miljö, hälsa, ekonomisk och social hållbarhet (se faktaruta för FN:s definition).

– Hållbar mat är för mig mat som är producerad inom de planetära gränserna, säger Line Gordon.

Karin Brynell, påpekar samtidigt att hållbar mat måste nå den breda massa för att vi ska få till en förändring.

Bör inte kosta mer

Men om nu hållbar mat ska ätas av den breda massan, får den då kosta mer än den gör idag?

– Nej, det skulle jag inte säga, svarar Karin Brynell. Rotfrukter, morötter och svensk potatis kan till exempel vara hållbara men behöver inte vara dyrare.

Jens Thulin, lantbrukare och affärsutvecklare, håller med trots att många jordbrukare idag kämpar med dålig lönsamhet.

– Oavsett vilket nytt beteende vi vill främja, så kan vi inte bygga ett hållbart system på att det måste kosta mer, säger han.

Line Gordon ser kostnadsfrågan ur ett lite annat perspektiv.

– Med tanke på att vi slänger så mycket mat skulle jag säga att jo, maten måste kosta mer – om vi ska täcka kostnaderna för svinnet.

Samtidigt håller hon ändå med om att hållbar mat inte kan kosta så mycket mer för konsumenten, utan vill istället att samhället går in och hjälper till så att hållbara varor kostar lika mycket som andra.

För en lantbrukare som går över till fossilfria drivmedel kan det kosta 1-3 kronor dyrare per liter eller upp till 25 procent dyrare än att använda diesel. Det blir snabbt många tiotusentals kronor per år att ta för en del i kedjan som har mycket små marginaler.

Vem bär det största ansvaret?

Panelen pekar på att alla aktörer inom livsmedelskedjan – från jord till bord – har ett ansvar.

– Konsumenten gör ju sina val, men det är politiken som bestämmer över stödsystemen. Handeln och hela livsmedelsbranschen kan i sin tur gå samman och förändra spelreglerna. Dessutom anser jag att investerare har ett ansvar att investera i det som gör samhället bättre, säger Line Gordon.

Karin Brynell, som företräder handeln, anser att deras största ansvar ligger i att sprida kunskap och inspirera. Hon tycker inte att det är handelns uppgift att se till att konsumenten äter till exempel max 28 gram kött per vecka (enligt EAT-Lancets planetära diet).

– Vi har ett större ansvar än lagen kräver, men politiken sätter ramarna, säger hon.

Det dagligvaruhandeln istället bör göra enligt Karin Brynell är exempelvis att ta fram smarta återvinningssystem för förpackningar och sätta regler för hur vi ser på antibiotikaanvändning i livsmedel och användande av palmolja.

Line Gordon, Karin Brynell och Jens Thulin. Foto: AGFO 

Jens Thulin skulle gärna se att bönderna började berätta om vilka insatser som görs ute på gårdarna för att främja hållbarheten.

– Då tror jag att det hade varit lättare för konsumenten att ta till sig informationen, säger Jens Thulin.

Själv säljer han klimatcertifierade köttlådor direkt till slutkonsument som hämtar köttlådan själv. I den kontexten är det betydligt lättare att berätta hur köttet producerats och vilka mervärden det för med sig.

Han kommenterar även problemet med att en stor del av investeringskostnaderna och risken landar i lantbrukarens knä.

– Hållbara produkter måste få kosta, till en början ganska mycket, och där behöver vi hjälp med kapital ute på gårdarna, säger Jens Thulin.

Karin Brynell tror att ett nytt system byggt på marknadsekonomins grunder är den enda framkomliga vägen.

– Innan man kommit upp i volym är hållbar mat dyrare. Men jämför man på ekomjölk och vanlig mjölk så har prisskillnaden jämnats ut i takt med att efterfrågan ökat och volymen höjts.

Önskningar för framtiden

Line Gordon avslutar med vad hon önskar för att stärka hållbarheten i matsystemet:

– För det första; minska matsvinnet, det är en självklarhet. Dessutom, skifta till mer växtbaserat och ät mindre, men bra, kött. Främja teknikutvecklingen av lantbruket, till exempel sådan som främjar den biologiska mångfalden eller effektivisering av produktionen.

Hållbar mat

Ett hållbart matsystem levererar livsmedelssäkerhet och näring till alla på ett sätt så att ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter för kommande generationer inte äventyras. Det innefattar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Definition av FN:s livsmedels- och jordbruksganisation, FAO. 

Läs mer


Här kan du titta på alla tidigare AGFO talks

 


Om Eat Lancet: Nordisk diet på tapeten


Rockström: Vi håller på att misslyckas


Rapporterna som ger dig koll

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp gratis här

Agfo TalkhållbarhetJens ThulinKarin BrynellLine Gordon

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!