Oleksiy Guzhva, doktor inom veterinärmedicin, på plats under Det digitala djuret. Foto: Mats Wiktorsson

Intervju

Så kan digital teknik öka djurvälfärden

ANNONS Bättre övervakning och markutnyttjande. Större möjlighet att tidigt upptäcka sjuka djur. Det är tre fördelar med digital teknik inom djurhållningen. Det framkom vid seminariet Det digitala djuret i Skara.

Varje gård genererar i dag i genomsnitt uppemot en halv miljon datapunkter. Om 15 år kommer motsvarande siffra vara över fyra miljoner per dag, enligt forskarnas uppskattningar.

Den digitala utvecklingen öppnar möjligheterna på vid gavel för det svenska lantbruket, till nytta för djurägare, djurskötare och också djuren själva.

– Till exempel kan det underlätta tillsynen. Det blir lättare att utnyttja markerna rätt och kan frigöra tid till djuromvårdnad. Som veterinär ser jag stor potential i att snabbare upptäcka förändrade beteenden och därmed minska risken för att djuret blir allvarligt sjukt, sa Lotta Berg, SLU, professor i husdjurens miljö och hälsa, under seminariet i Skara som lockade omkring 100 personer.

Med sensorer, termometrar, mikrofoner, kameror och positionering går det att mäta och se allt från hälta till hur mycket djuret äter, var det rör sig eller om hälsotillståndet försämras.

Den digitala resan har bara börjat

Vid seminariet som anordnades av SLU Holding, SLU och Agroväst visades den senaste tekniken upp. Forskning från de framtidsprojekt som finansieras i samverkan mellan VGR och SLU presenterades både på sal och på SLU Götala nöt- och lammköttsforskning.

– Götala erbjuder goda möjligheter för teknikföretag som vill validera nya digitala produkter inom nöt- och lammköttsproduktion på såväl stall som bete, säger Anna Hessle, docent och samordningsansvarig för Götala.

Doktorand Niclas Högberg, SLU, berättade att han på Götala undersökt olika tekniker för att påvisa parasitförekomst hos betesdjur.

– Beteendeförändringar vid ohälsa ser olika ut för olika djurslag och för olika sjukdomar, säger Niclas Högberg. Därför behöver teknik valideras och olika algoritmer skapas beroende på i vilket sammanhang det ska användas.

Norska NoFence använder GPS-teknik och skapar virtuella stängsel lämpliga när djur rör sig över stora ytor. Det svenska startupbolaget Svarta Räven utvecklar nu ett positioneringssystem för nötkreatur på bete med stor potential att förbättra djurtillsyn, djurhälsa och markanvändning.

Samtliga talare konstaterade att den digitala resan inom djurhållning bara börjat, även om mjölkrobotar funnits i 20 år och 40 procent av de svenska mjölkgårdarna i dag använder tekniken.

”Data i sig kommer inte vara problemet”

Möjligheterna att samla in och analysera stora mängder data kommer dock inte att ersätta det mänskliga djurögat, snarare kan digitaliseringen öka kraven på djurskötarna. För frågan är hur vi agerar på all information?

– Data i sig kommer inte vara problemet. Grejen är hur vi kan komma fram till förutsättningarna att använda den för att uppnå det vi vill, sa Oleksiy Guzhva, forskare på SLU och dagens moderator.

Ett tätare samarbete mellan akademi, industri och bönder kommer att krävas för att utnyttja potentialen, liksom mellan personer som kan tekniken respektive biologin.

Var ser du de största möjligheterna inom digitaliseringen för svenskt lantbruk?

– Vi är unika i Sverige med den höga djurvälfärden och vi producerar väldigt bra kött, mjölk och ägg. Digital teknik kan hjälpa till att garantera och bevisa svart på vitt för konsumenten att den svenska djurhållningen håller absolut världsklass, säger Oleksiy Guzhva, som är doktor inom veterinärmedicin med fokus på sensorteknik för animalieproduktion.

Se kortintervjuer med forskare och entreprenörer nedan:

Du har läst en sponsrad artikel av Det digitala djuret.

Bakom temaserien Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst. Seminarierna sker inom ramen för flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Organisationerna inom SLU-campusområdet i Skara lyfter genom temaserien aktuella frågor som rör digitalisering kopplat till animalieproduktion där fokus är att öka teknisk kompetens och forskning inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd. Det digitala djuret samarrangeras med Gröna Möten som finansieras av Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Skaraborgs Kommunalförbund.

agtechdet digitala djuret

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!