Det finns en vilja att rädda mat, men kostnaderna är stora. Foto: Rescued Fruits och iStock

Intervju

Dyr hantering hämmar matsvinnsräddare

Enorm flexibilitet och låga inkomster – trots att företag som räddar mat hyllas är det en verksamhet som har det tufft. Det kostar helt enkelt för mycket att rädda mat.

En stor utmaning i matsvinnssammanhang är färska grönsaker och frukt. 90 procent av all frukt kommer i containrar till Sverige via hamnen i Helsingborg.

Håkan Erlandsson är ICA Sveriges logistikchef vid DE Helsingborg berättar hur de arbetar med svinn som uppkommer tidigt i logistikkedjan. Gods som inte hållet måttet är leverantörens ansvar, berättar han.

Det innebär att exempelvis tomater som fraktats från Spanien och som i hamnen i Helsingborg upptäcks inte vara tillräckligt bra antingen kan fraktas tillbaka eller som det vanligen blir – till en biogasanläggning.

– Är det närliggande leverantörer kan de välja att ta tillbaka leveransen för att sortera upp den. Är det långväga leveranser går den till en biogasanläggning i Helsingborg. Men, vi vill självklart alltid se vad som kan gå till försäljning till kunderna och därför gör vi också en sortering internt i huset, säger Håkan Erlandsson.

DE Helsingborg har tre kanaler som de från lagret i Helsingborg skänker till.

– Det är Rescued Fruits, Frälsningsarmén och Hemlösas hus. Hit skänker vi mat som inte hinner gå till försäljning men som fortfarande går bra att äta – kuranta varor med kort datum.

”Den hämmande faktorn är hanteringskostnaden”

En arbetsintensiv verksamhet

Rescued Fruits har sin produktion i fruktlogistikmeckat Helsingborg. De tar hand om övermogen frukt som skeppats dit i containrar och hämtar frukt och grönt från butiker i hela västra Skåne.

Företaget har även bilar som går upp till Stockholm och hämtar frukt och grönt från butiker, grossister och fruktkorgsföretag.

– Det finns verkligen en genuin vilja från dagligvaruhandeln att rädda mat och vi har väldigt bra kontakt med alla ledande aktörer.

Björn Säwe, vd på Rescued Fruits. Foto: Rescued Fruits

Enligt Björn Säwe får de all frukt och grönt gratis, men står för transport samt deponiavgifter för de råvaror som inte går att använda.

– För att slippa skicka en del av vårt organiska avfall till deponi har vi börjat kompostera och framställer vegansk blomsterjord. Det är ingen stor verksamhet, men ett försök att ta tillvara resterna.

”Det ska gå så smidigt till att de knappt märker oss”

Björn Säwebeskriver hur de hela tiden måste vara på tårna och jobba flexibelt.

– Frukt- och gröntansvariga i butikerna lägger allt som tjänligt i en låda till oss. Den ställs i ett kylutrymme och märks med Rescued. När vi hämtar är vi väldigt noga med att ringa först och inte vara i vägen. Det ska gå så smidigt till att de knappt märker oss, säger Björn Säwe.

Ha rätt resurser

När ett stort parti finns att rädda gäller det dessutom att vara där direkt och ha resurserna att ta hand om råvarorna. Björn Säwe tar exemplet med de 20 ton bananer som kom till Helsingborgs hamn och som visade sig övermogna när containern öppnades. Rescued Fruits personal skalade bananer i dagar. Sex bananer per person och minut närmare bestämt. Det blev å andra sidan många liter banansmoothie och bananpuré.

– Då handlade det om att skala bananer, en annan gång om att sprätta upp förpackningar och ta bort klistermärken. Dessutom ska all otjänlig frukt resas bort – det är en väldigt arbetsintensiv verksamhet, förklarar han.

Den hämmande faktorn är hanteringskostnaden som uppstår i alla led, enligt Björn Säwe.

– För ett företag som oss är det svårt att visa gröna siffror, säger han.

Det besvärliga avfallet

Det finns ytterligare en komponent som genererar matsvinn – nämligen frukt och grönt som är förpackad i glas och metall – med andra ord konserver. Det finns ingen ekonomi i att avlägsna förpackningen kring matvaror som bara ska bli biogas. Då är det mer effektivt att elda upp dem.

Ann Nerlund, miljöpedagog hos Sysav, bekräftar att vissa förpackningar inte kan gå igenom deras maskiner. 2018 återvann och behandlade Sysav 61 100 ton matavfall från hushåll och industrier från 14 av Skånes kommuner. Pappers- och plastförpackningar funkar bra i Sysavs maskiner, men inte metall- och glasförpackningar.

Ann Nerlund, miljöpedagog Sysav. Foto: Sysav

– Det beror på att matavfallet krossas med förpackning och allt. Vätskan från maten blir en slurry som omvandlas till biogas och biogödsel. Det fasta avfallet som blir kvar efter press, går till förbränning.

Vissa danska anläggningar tar även emot glas, men enligt Ann Nerlund blir slurryn av sämre kvalitet eftersom den faktiskt innehåller glaspartiklar.

– Vi erbjuder ingen tjänst där vi öppnar upp förpackningar för hand, det blir helt enkelt för dyrt. Men diskussionen om hur det skulle kunna göras maskinellt är igång, säger hon.

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp gratis här

Läs också: AGFO granskar svinnet inom dagligvaruhandeln. Läs alla artiklar i serien här.

Det senaste AGFO Talket handlade om det dolda matsvinnet. Här kan du se ett sammandrag:

Läs även

Granskning: Dagligvaruhandelns dolda matsvinn upp till ytan

Tema matsvinn: 12 artiklar om svinnet

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp gratis här

ICAmatsvinnResqued Fruits

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!