Mikael Haglund, IBM Sverige, tror att IoTo och AI kan hjälpa oss att minska matsvinnet. Foto: Press/Istock

Intervju

Nya vapen för att spåra mat

Vilken betydelse får nya tekniker som blockkedjan och dna-spårning framöver? AGFO djupdyker i spårbarhet inom matsystemet.

Ursprunget för många av våra livsmedel och vägen de färdats till vårt bord är en växande fråga för både konsumenter och livsmedelshandlare. En stor nationell undersökning av organisationen Livsmedelsföretagen 2017 visade att 85 procent av konsumenterna tycker det är viktigt att deras mat och dryck är svensk och 52 procent väljer ekologiskt när de handlar. Det vanligaste skälet till att välja svenskt, förutom kvalitet på råvarorna, är att det är bra för miljön och klimatet.

Frågan om matens ursprung ställdes på sin spets 2018 under det stora utbrottet av infektioner orsakade av bakterien E.choli 0157 i USA och Kanada. Många människor insjuknade och efter intensivt detektivarbete visade det sig att boven i dramat var smittad romansallad. Då smitthärden inte kunde lokaliseras utfärdade myndigheter i båda länderna försäljningsförbud för romansallad – en ödesdag för tusentals odlare.

Nya teknologier har dock redan introducerats för livsmedelsindustrin som säkert kan bevisa ursprung och matens väg fram till konsumenten.

Dna är moder jords streckkod

En av de senaste teknologierna för att kontrollera vår mats ursprung är dna-analys. Om man skall skapa en komplett dna-bild av ett djur eller en människa så blir det en oerhört datatung sekvens av cirka 30 miljoner koder, så kallad helgenomsekvensering. En forskargrupp vid högskolan Trinity College i Dublin, Irland, har utvecklat en metod som är betydligt snabbare och billigare. Metoden knoppades av i ett företag 1996, Identigen som nu säljer tjänsten, DNA Trace Back.

Ronan Loftus

– En av utmaningarna för vår forskargrupp var att kraftigt få ned mängden data för att metoden skulle bli rimlig i pris och enkel att använda, säger Ronan Loftus, teknologie doktor och kommersiell direktör för Identigen och som var med i projektet på Trinity College i Dublin.

– DNA Trace Back kräver enbart en sekvens av fyrtio koder, istället för flera miljoner, för att säkert kunna identifiera ursprunget senare hos handlaren eller på tallriken.

Dna-analys gör det möjligt att spåra köttråvara snabbare. Bild: Identigen

Följa produkten till butik

Dna-spårning startar oftast vid ett slakteri eller en fiskodling – när det fortfarande är tydligt med ursprunget för maten. Identigen tillhandahåller den fysiska tjänsten, eller utrustning samt utbildning, för att ta dna-prover. De tillhandahåller också en databas som gör det möjligt att följa produkten fram till butiken. För vissa kunder tas även stickprov i butik för att kontrollera att märkning samt ursprung stämmer.

Projekt för norsk fiskeindustri

Ett av de senaste uppdragen för Identigen är för den engelska dagligvarugruppen Tesco som valt att använda tjänsten för sitt finaste nötkött från Irland. Irland exporterar 90 procent av sin köttproduktion och för både irländska och brittiska kunder är ursprunget samt kvaliteten mycket viktig.

Identigen har redan projekt under uppstart med den norska fiskeriindustrin, speciellt för laxfiske, och har nyligen även kontakter med den svenska köttbranschen.

– Kött är enkelt från nötkreatur, grisar eller till och med kycklingar. Inom fiskeindustrin blir det betydligt svårare då de stora fiskeflottorna ofta samlar fångster under en längre period av olika arter och från olika områden. Däremot kan vi använda DNA Trace Back för exempelvis räkodlingar eftersom enbart en räkhona under sin livstid ger upphov till cirka en halv miljon yngel, säger Ronan Loftus.

En säker kedja till konsumenten

Tekniken för att skapa en säker informationskedja, blockkedjor, skapades ursprungligen av Satoshi Nakamoto 2008 när den så kallade kryptovalutan Bitcoin introducerades. Kedjan är en krypterad lista av händelser (block) och distribueras på ett flertal datorer – som en öppen bok.

Varje händelse blir därmed omöjlig att förfalska om man inte har access till samtliga datorer som har en kopia av kedjan. För livsmedelsindustrin har blockkedjor gett möjlighet till att registrera och följa alla händelser från skörd eller slakt till dess varan når sin slutdestination i kyldisken. Med denna teknik blir det svårare att sälja hästkött som nötkött.

Färskt exempel

Ett område som ligger långt fram i utvecklingen av blockkedjeteknologin för livsmedelsindustrin är IBM. Genom sin division IBM Food Trust har man samlat en växande skara av aktörer på marknaden. Den amerikanska livsmedelskedjan Walmart var tidigt ute och ett färskt exempel är Nestlé som tillsammans med den franska livsmedelskedjan Carrefour beslutat att använda tekniken.

Den svenska stiftelsen Axfoundation började undersöka blockkedjans potential för kontroll, spårbarhet och transparens av livsmedel redan 2017 i ett samarbete med IBM Food Trust. Bland deltagarna i projektet är detaljister som Axfood, grossister som Martin & Servera, livsmedelsproducerande företag som Orkla och Coca Cola, offentliga aktörer som Upphandlingsmyndigheten samt icke-vinstdrivande organisationer som Marine Stewardship Council och Oxfam.

– En leverantörskedja för livsmedel som kompletteras med IoT, Internet of Things, och artificiell intelligens kan hjälpa oss att minska vårt livsmedelsavfall till nära noll, säger Mikael Haglund, teknologichef för IBM Sverige.

Mikael Haglund

– Ett bra exempel är hur synlig fräschhet påverkar vilken produkt konsumenter köper. Vid vilken punkt i kedjan från odling till konsument förlorar jordgubbarna sin ”köpkraft”. Genom blockkedjan och artificiell intelligens kan handlare försäkra sig om att bären når hyllan när de är som mest ”köpbara” och därmed minska spillet i detaljhandeln, fortsätter han.

Fokus på leverantörskedjan

Så var kommer konsumenten in? Både DNA Trace Back och blockedjeteknologin är mycket fokuserade på själva leverantörskedjan och har inga färdiga lösningar för konsumenterna.

Försök med QR-koder av förpackning samt annan information på förpackningar pågår dock hos livsmedelsaktörer som Marks & Spencer, Tesco med flera. Marks & Spencer konstaterade nyligen att deras försäljning av premiumkött ökat och att klagomålen minskat. Men en spårbarhet som inte automatiskt inkluderar konsumenterna behöver utvecklas ytterligare.

Skribent: Mikael Theander

💚Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

Läs också:


Så kan blockkedjan ge lantbrukare mer betalt


Nu ska matfusket straffa sig


Megaföretag bygger gemensam blockkedja


AGFO-spaning: Så kan blockkedjan påverkat matsystemet

 

axfoundationblockchainblockkedjaDna-spårningIBMmatfuskmatsvinn

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!