Bild: General Mill

Omvärld

Tema: Regenerativt jordbruk

Det pratas allt mer om regenerativt jordbruk, vissa kallar det för ekologiskt 2.0. Vad är det, och vad säger forskarna och lantbrukarna? AGFO reder ut.

Artikeln uppdaterades senast: 1 december 2020

Inom det regenerativa jordbruket är jordbrukarens kunskap om hur man ökar fotosyntesen och cellandningen i ekosystemet avgörande. Genom att låta idisslande betesdjur tillföra gödsel till marken byggs matjord och biologisk mångfald upp, samtidigt som djuren förvandlar vallfoderväxter till näring i form av kött och mjölk. De som bedriver regenerativt jordbruk anser att vi på så vis kan skapa jordar med högre avkastning, vilket i sin tur ger en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

På andra sidan Atlanten har initiativet The Carbon Underground formulerat en definition för regenerativt jordbruk. De har fått över 100 företag och organisationer att skriva under på den, däribland storföretag som Danone och Ben & Jerry’s. Även matjätten General Mills gör en storsatsning för regenerativt jordbruk och har formulerat egna principer.

I Sverige har bland annat Axfoundation projekt med fokus på regenerativt jordbruk, och gruppen Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk är en aktiv samlingsplats.

Foto: Altia

Nu finns en vodka framställd på regenerativt odlad korn. Det är Altia som lanserar Koskenkorva Vodka Climate Action.  Den kontrakterade bonden Jari Eerola har på sin gård, inte långt från Helsingfors, producerat 50 ton korn som destillerats till Koskenkorva Vodka Climate Action. Altia och bonden Jari Eerola har följt riktlinjerna för regenerativt jordbruk som satts av Baltic Sea Action Group, och nu är ambitionen att alla bönder som levererar till Altia ska utbildas i regenerativt jordbruk till 2025.

AGFO Talk: Regenerativt jordbruk 

Odlingssystemet tolkas olika på olika platser och av olika personer. Claes Johansson, hållbarhetschef hos Lantmännen, Anke Herrmann, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Märta Jansdotter, VD på Gröna gårdar, ger sin syn på regenerativt jordbruk. Läs ett sammandrag 


Indigo Ag: ”Målet är att tänka om hur jordbruk bedrivs”

Med 5,9 miljarder kronor i uppbackning från investerare är Indigo Ag redo att utmana rådande normer – inte bara i jordbruket utan hela matsystemet. Ett av bolagets affärsben handlar om ”carbon credits”, en typ av klimatkompensation där företag kan kompensera sina utsläpp samtidigt som lantbrukare får betalt för att lagra kol i marken. Läs intervjun med Indig Ags Georg Goeres


Forskaren: Frågor och svar om regenerativt jordbruk

Under AGFO talket om regenerativt jordbruk hade publiken många frågor. Här levererar Anke Herrmann, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet, svaren.  Läs alla svar


Spaning: På väg mot ett klimatpositivt jordbruk

”Att klimatkompensera genom att plantera träd i all ära. Men hade det inte varit mer intressant om svenska lantbrukare hade fått betalt för att binda kol i marken när någon prompt måste flyga till Thailand? Nytta, direkt på hemmaplan.” AGFO:s Frida Jonson reflekterar över olika odlingssystem och deras möjlighet att bli klimatpositiva. Läs Frida Jonsons spaning


Intervju: ”Vi har inte riktigt förstått hur vi ska maximera fotosyntesen”

Märta Jansdotter är en av Sveriges främsta förespråkare av regenerativt jordbruk. Läs intervjun


Spaning: Mer än ett klimatneutralt lantbruk

Hur kan ett klimatreparerande jordbruk se ut? Lantbrukaren Kjell Sjelin delar med sig av erfarenheter och visioner. Läs spaningen

Se AGFO Talk om ökad kolinlagring:

Läs även vår tema-artikel om kolinlagring

Din genväg till framtidens matsystem

Matsystemet omvandlas i snabb takt. Därför har vi satt ihop temaartiklar som ger dig full koll. Läs mer ➔

💚 Vill du hålla koll på framtidens matsystem och dess möjligheter? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO Weekly, signa upp här 

Anke HerrmannClaes JohanssonjordhälsaMärta Jansdotterregenerativt jordbruk

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!