Bild: General Mill

Omvärld

Tema: Regenerativt jordbruk

Det pratas allt mer om regenerativt jordbruk, vissa kallar det för ekologiskt 2.0. Vad är det, och vad säger forskarna och lantbrukarna? AGFO reder ut.

Inom det regenerativa jordbruket är jordbrukarens kunskap om hur man ökar fotosyntesen och cellandningen i ekosystemet avgörande. Genom att låta idisslande betesdjur tillföra gödsel till marken byggs matjord och biologisk mångfald upp, samtidigt som djuren förvandlar vallfoderväxter till näring i form av kött och mjölk. De som bedriver regenerativt jordbruk anser att vi på så vis kan skapa jordar med mycket högre avkastning, vilket i sin tur ger en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion.

På andra sidan Atlanten har initiativet The Carbon Underground formulerat en definition för regenerativt jordbruk. De har fått över 100 företag och organisationer att skriva under på den, däribland storföretag som Danone och Ben & Jerry’s. Även matjätten General Mills gör en storsatsning för regenerativt jordbruk och har formulerat egna principer. I Sverige har bland annat Axfoundation projekt med fokus på regenerativt jordbruk, och gruppen Nordiskt nätverk för regenerativt lantbruk är en aktiv samlingsplats.

AGFO Talk: Regenerativt jordbruk 

Odlingssystemet tolkas olika på olika platser och av olika personer. Claes Johansson, hållbarhetschef hos Lantmännen, Anke Herrmann, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Märta Jansdotter, VD på Gröna gårdar, ge sin syn på regenerativt jordbruk. Läs ett sammandrag 

Spaning regenerativt jordbruk

AGFO talk: Regenerativt jordbruk – nästa jordbruksrevolution? from AGFO .se


Forskaren: Frågor och svar om regenerativt jordbruk

Under AGFO talket om regenerativt jordbruk hade publiken många frågor. Här levererar Anke Herrmann, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet, svaren.  Läs alla svar


Spaning: På väg mot ett klimatpositivt jordbruk

”Att klimatkompensera genom att plantera träd i all ära. Men hade det inte varit mer intressant om svenska lantbrukare hade fått betalt för att binda kol i marken när någon prompt måste flyga till Thailand? Nytta, direkt på hemmaplan.” AGFO:s Frida Jonson reflekterar över olika odlingssystem och deras möjlighet att bli klimatpositiva. Binda kol i marken liksom regenerativt jordbruk är två möjligheter. Läs Frida Jonsons spaning


Intervju: ”Vi har inte riktigt förstått hur vi ska maximera fotosyntesen”

Märta Jansdotter är en ivrig förespråkare av regenerativt jordbruk. Hon är VD för Gröna gårdar, som tar gräsbetat kött till marknaden.  Läs intervjun


Spaning: Mer än ett klimatneutralt lantbruk

Hur kan ett klimatreparerande jordbruk se ut? Lantbrukaren Kjell Sjelin delar med sig av erfarenheter och visioner. Läs spaningen

💚 Vill du hålla koll på framtidens matsystem och dess möjligheter? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO Weekly, signa upp här

fler AGFO-teman här:

🥬 Hållbar mat

🔗 Blockkedjan och mat

🤝 Entreprenörerna i matsystemet

💰 Pengar söker nya ägare

👤 Mat och identitet

🤖 AI och robotar

👨🏽‍🌾 Fossilfri matproduktion

🇳🇴 Grannländerna – varför så bra?

🇸🇪 Svenskt proteinskifte

🥛 Framtidens mjölk

🐟 Alger och landbaserad fisk

📡 Data och jordbruket

💡 Innovation och mat

♻️ Cirkulär matproduktion och kolinlagring

🥩 Kött 2.0

🦗 Matinsekter

🗑️ Matsvinn

🤖 Robotar

🌱 Precisionsodling

🥗 Stadsnära inomhusodling

🔬 Genteknik

🍖 Cellbaserat kött

Anke HerrmannClaes JohanssonjordhälsaMärta Jansdotterregenerativt jordbruk

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!