Omvärld

Rapporterna som ger dig koll

Vi guidar till svenska och internationella rapporter med fokus på framtidens matsystem.

Listan uppdaterades senast: 12 november 2019. 

Svenskt jordbruk 2030

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för svenskt jordbruk 2030 lyfter i sin rapport ”Svenskt jordbruk 2030” hur de tror att svenskt jordbruk kan se ut 2030. Kommittén har identifierat flaskhalsar som de menar behöver åtgärdas för att uppnå potentialen för svenskt lantbruk.  Hämta rapporten här

Så klarar det svenska jordbruket klimatmålen

IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, projekt ”Vägval för klimatet” syftar till att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Jordbruket är en av fem delprojekt. Rapporten konstaterar att svenska jordbruk har hög produktivitet och effektivt nyttjande av resurser. Klimateffektiviteten i svenskt jordbruk är hög i ett internationellt perspektiv samt att jordbruket kan lagra in mer kol i marken och bli fossilfri. Hämta rapporten här ➔ 

Klimatet och marken

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) har släppt en rapport om klimatet och marken. 170 forskare från 52 länder har arbetat med rapporten i två år. Att få ner utsläppen är en förutsättning för att nå 1,5-gradersmålet. För att minska den globala uppvärmningen behöver bland annat skogs- och jordbruket globalt göras mer hållbart. Hämta rapporten här ➔
Läs även: AGFO sammanfattar de viktigaste insikterna.

Nya tekniker och innovationer

En ny rapport från Världsbanken och FN listar innovationer och specifika tekniker som kan bidra till att möta en ökad efterfrågan på mat samtidigt som utsläppen minskar. Rapporten lyfter till exempel fram Crispr.  Hämta rapporten här ➔

Så kan du äta mer hållbart

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, har släppt tre syskonrapporter om hållbar konsumtion. De första två handlade om att semestra och inreda hållbart, och den tredje handlar om hur vi kan äta hållbart. Rapporten lyfter fram flera strategier och exempel på hållbar mat såsom att ta hand om sitt överskott på mat och att äta mer närproducerat.  Hämta rapporten här ➔

Trendrapport: Så äter vi 2020


Hållbarhetstänket kommer att tas till nästa nivå. Nu ska maten inte bara vara bra för planeten, utan också för våra medmänniskor. Det spås bli nästa års stora mattrend, enligt Food & Friends trendrapport för 2020. Hämta rapporten här ➔

Investeringar i agtech och foodtech


Agfunders senaste rapport är en djupdykning i investeringarna inom agtech och foodtech i Europa 2018. Var ligger Sverige i investeringsligan och vilken var den största affären? Hämta rapporten här ➔
Läs även: AGFO sammanfattar de viktigaste insikterna.

Miljöpåverkan från svensk konsumtion

Forskningsprojektet PRINCE visar att import står för en mycket stor del av det miljöavtryck som vår samlade livsmedelskonsumtion orsakar. En ökad inhemsk produktion av frukt och grönt skulle minska Sveriges miljöavtryck i världen. Det konstaterar forskare vid Chalmers universitet. I forskningsteamet ingick Statistiska centralbyrån, Chalmers, Stockholm Environment Institute, KTH, NTNU i Norge samt CML och TNO i Holland. Hämta rapporten här ➔

Diet för både hälsa och planet

I vintras släpptes EAT-Lancet rapporten. Totalt 37 forskare inom både hållbarhet och människors hälsa har samarbetat för att skapa en diet som ska gynna både människan och planeten. Enligt forskarna måste vi göra en radikal och global omställning av både vad vi äter och hur det produceras. Hämta rapporten här ➔
Läs även: Rockström ”Vi håller på att misslyckas”

Insekter som livsmedel


I dag är det inte tillåtet att sälja livsmedel som innehåller insekter i Sverige, men det är möjligt att detta kommer att ändras. En ny policy brief från SLU Future Food ger rekommendationer till beslutsfattare rörande livsmedelssäkerheten och vilka grundförutsättningar som bör råda om insekter ska produceras som mat i Sverige. Hämta rapporten här ➔

Mjölken och de växtbaserade alternativen


I den här rapporten från Matlust reder Gunnar Rundgren ut skillnader i miljö- och hälsoeffekter mellan mjölk och växtbaserade alternativ till mjölk. Hämta rapporten här ➔

Marken som kolsänka

Att använda marken som kolsänka ska vara den mest kostnadseffektiva metoden för att bromsa klimatförändringarna. Men flera uppdrag kvarstår, som att utveckla metoder för utsläppsberäkningar och att identifiera åtgärder som kan bidra till ökad kolinlagring i jordbruksmark. Ladda ner rapporten här ➔

Biologisk mångfald och ekosystem

Arter dör ut i en accelererande takt vilket försämrar den biologiska mångfalden konstaterar mellanstatliga organisationen IPBES, den biologiska mångfaldens motsvarighet till Klimatpanelen. Detta är ett problem i sig, men utgör också ett hot mot mänskligheten. Rapporten är en summering av flera års forskning. IPBES ska framöver även komma med en ny rapport för att visa hur samhället kan förändras för att klara både den biologiska mångfalden och människans försörjning. Läs mer här ➔

Gammal mat gör comeback

Knorr och WWF har tillsammans tagit fram nya rapporten 50 Future Foods med näringsrik mat de tycker att vi borde äta mer av. Olika alger, spannmål och kaktusar nämns. Ladda ner rapporten här ➔

Mer effektiva inomhusodlingar


Genom att ansluta inomhusodlingar till öppen fjärrvärme kan energi sparas och även göra odlingarna mer lönsamma. Detta enligt en ny rapport där fem svenska aktörer ha tagit fram ett koncept. Du hittar rapporten här ➔

Blockkedjeteknik och livsmedel


Blockkedjan spås ha potentialen att förändra hela livsmedelsindustrin och spåra produkter utifrån mer än bara ursprung och kvalitet. Det menar en svensk rapport från Axfoundation och IBM. 📖 Hämta rapporten här ➔

Staden och den cirkulära maten

Organisationen Ellen MacArthur Foundation verkar för att accelerera omställningen till en cirkulär ekonomi. Det gör de exempelvis genom att producera rapporter. Den här handlar om stadens roll i omställning till ett cirkulärt matsystem. Hämta rapporten här ➔

Avslöjar svenskarnas matvanor

I årliga Matrapporten från Food & Friends får vi veta mer om svenskarnas matvanor. Det visar sig till exempel att vi äter mindre kött och mer närproducerat, dricker mindre alkohol och spontanhandlar ofta. Hämta rapporten här ➔

Framtidens hälsoutmaningar

För tredje gången släpper ICA en framtidsrapport och den senaste upplagan berör hälsa. De identifierar stress, hälsoklyftor och bakterier som de viktigaste framtidsfrågorna inom hälsa. Hämta rapporten här ➔

Så kan livsmedelsindustrin öka takten

Svenska livsmedelsindustrin har som bransch haft flera år av medvind, men tillväxttakten är ändå låg. Macklean presenterar de tre största bristerna hos svenska livsmedelsbolag, och vad som skulle kunna göras åt dem för att vända trenden. Ladda ner rapporten här ➔

Insikter från stor matkonferens


Seeds & Chips i Milano lockar över 300 företag och 12 000 besökare varje år. Viktiga teman under årets upplaga var framtidens kött och hur man hottar upp matens värdekedjor. Läs ett smakprov av rapporten här ➔

Sugen på fler rapporter? Kolla in: 

Dagligvaruindex – index från Livsmedelsföretagen om försäljningen i dagligvaruhandeln. Ges ut varje månad.

Agfunder – deras investeringsrapport för den globala marknaden 2018.

Agfunder – deras rapport om den kinesiska marknaden 2018.

IPCC – om hur vi kan arbeta för att hålla Jorden under 1,5 graders uppvärmning.

Bioversity & CIAT – rapport som presenteras världens första index för biologisk mångfald inom jordbruket.

Ellen MacArthur Foundation – om återanvändningsbara förpackningar.

EFSA (EU) – om européers syn på matsäkerhet.

Livsmedelsföretagen – om Sveriges export av livsmedel.

Business Sweden – analys av exportpotentialen utifrån livsmedelssegmentet, på uppdrag av Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Läs mer:

📚 Profilernas bästa bok- och filmtips

21 profiler tipsar om böcker och filmer att satsa på. Här är deras bästa tips inom mat, tech, lantbruk och hållbarhet.

🎧 Poddarna med fokus på framtidens mat

Dags att plugga in lurarna. Vi tipsar om svenska och internationella podcasts som rör sig i gränslandet mat, lantbruk, tech och framtid.

📺 Insikter från våra populära Agfo talks

Cirkulär matproduktion, personaliserad mat och regenerativt jordbruk. Våra Agfo talks har spänt över i princip hela matkedjan. Missade du något av samtalen? Här får du korta summeringar av talksen vi har haft hittills.

💡13 startups: Våra viktigaste lärdomar och råd

Att vara nystartad i livsmedelsbranschen är tufft – väldigt tufft. Möt 13 modiga agtech- och foodtechstartups som delar med sig av lärdomar, tips och råd.

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp gratis här

trendrapporter

Julia Marcopoulos

Agronom, ekonom och researcher AGFO

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!