Digitaliseringen har flyttat in i stallet. Foto: iStock

Omvärld

Digital djurhälsa – 13 innovativa lösningar

Nu digitaliseras djurhälsan i allt högre utsträckning och de svenska företagen ligger långt framme.

Innovativa agtech-startups riktar blicken mot djurhälsa eftersom bland annat antibiotikalagarna inom EU skärps. Lösningarna är högteknologiska och använder sig av artificiell intelligens, kameraövervakning och sensorer för att upptäcka sjukdomar och avvikelser i tid. Vi listar bolag och lösningar.

1. Skannar klövar


Klövsjukdomar är vanliga bland nötkreatur. De är plågsamma och svårbehandlade. Tyska MS Schippers låter korna gå igenom MS Hoof Scan som mäter hovens tryck och form. En bild skickas till ett datasystem där värdena analyseras. Vid avvikelser kan en eventuell infektion stoppas redan innan den bryter ut.

2. Väger nötkreatur och ger beslutsstöd

Bild: Hencol

Rätt mängd foder till ett djur är inte bara en ekonomisk fråga, utan även en djurhälsofråga så att djuren inte överutfodras. Svenska Hencols vågsystem beräknar djurens exakta tillväxtkurva, så att bonden kan gasa eller bromsa djurens tillväxt därefter. Hencol har även en modul för att upptäcka om djur är på väg att bli sjuka. All data finns i det webbaserade systemet.

3. Beräknar näringsvärdet

Det är inte bara mängden utan även sammansättningen på fodret som är viktig för djurhälsan. NutriOpt från holländska Trouw Nutrition visar de exakta näringsvärdena på alla ingredienserna i det djurfoder man blandar, vilket gör att sammansättningen kan justeras exakt.

4. Toalettlösning för grisar

Grisarnas urin och avföring smutsar ned i ett grisstall, vilket ger risk för infektioner. Grisar behöver hö att böka i, men det används inte alltid. Gristoaletten PigT är en golvinsats, ett perforerat plastgolv, som grisarna går på. Genom perforeringarna kan urin och andra vätskor droppa ner på en uppsamlingsplatta. Det fasta gödslet som ofta hamnar i hörnen åker med ett transportband i golvet till en uppsamlingskanal och en skrapanordning ser till att det inte blir något gödsel kvar på transportbandet.

5. Upptäcker juverinflammation

Juverinflammation, mastit, är en plågsam åkomma för mjölkkor som kostar mycket pengar att behandla. Dessutom blir produktionsbortfallet för en ko som drabbats stort. Det kan handla om veckor och till och med månader innan kon kan ge mjölk igen. Svenska Agricams värmekameror med integrerad dataanalys upptäcker juverinflammationen innan den är ett faktum.

6. Öronmärkning ger koll

För en mjölkbonde är varje ko dyrbar men bara en ko som mår bra kan producera mycket mjölk. Smartbow är en öronmärkning som bland annat kontrollerar idissling och brunst i realtid. Systemet känner av ett avvikande beteendemönster, men kan även fungera som inseminationshjälp.

7. Mindre stress vid vägning

Smart Agritech Solution of Sweden har tagit tag i problemet att grisar lätt blir stressade när de ska vägas. Kameror hängs upp ovanför grisboxen och tar kontinuerligt bilder av grisarna. Vikten för varje enskild gris och viktutvecklingen kan på så vis följas över tid. Här har tidningen ATL skrivit om den nya lösningen.

8. Räknar ut vikten med en bild

Både människan och djur har mycket att vinna på att slippa stressande vägningsprocedurer för att avgöra djurets vikt. Här har det ungerska uppstartsföretaget Agroninja tagit fram en app som gör det möjligt att räkna ut vikten hos nötkreaturet genom bilder.

9. Luftkonditionerade stallar

Att värme, fuktreglering och luftkonditionering är ytterst viktigt i alla djurstallar säger kanske sig självt, men det är inte helt enkelt att hålla koll på inomhusklimatet i ett stall. Tyska Alcona Automation GmbH har tagit fram en luftkonditionering för kyckling- och grisstallar som larmar vid strömavbrott och ger alternativ strömförsörjning.

10. Följer fårens liv

Djur som går ute på bete kan vara svåra att ha fullständig koll på, speciellt om någon individ börjar må dåligt och inte äter som det ska. Skotska Farmdata håller koll på fårflocken med Sheepdata. Det handlar om spårbarhet i alla led, från lamning till viktkurvor och hur flocken rör sig.

11. Välbefinnande för kor

I sammanhanget djurhälsa ska man inte glömma DeLaval som sedan 20 år tillbaka leder utvecklingen i världen på högteknologiska lösningar för mjölkdjur. Här kan man inte prata om en specifik produkt, det handlar om allt från avancerade mjölkningsrobotar till kylanläggningar för mjölk. Men i sammanhanget djurhälsa är deras ryktborstar något som djuren tycks uppskatta. Hit går korna för att få sig lite skönt ryggkli.

12. Rörligt golv

Djur som står och går i sitt eget gödsel blir lätt sjuka. Svenska Moving Floor är ett självrengörande golv för gris- eller kostallar. Under ett rengöringsintervall, som pågår i tio minuter, förflyttas golvytan en meter, för att sedan vara still i 2-3 timmar. Det påverkar inte djurens naturliga beteende och kan minska ammoniakhalten med upp emot 95%.

Djuren håller sig friskare vilket kan minska användningen av antibiotika. Detta görs också helt utan vatten, vilket i länder med vattenbrist kan vara en stor fördel.

13. AI analyserar rörelsemönster

På Venturelab, Lunds universitets inkubator, studerar masterstudenten Yuan Xiong lantbruksdjurs rörelsebeteende och kan med hjälp av artificiell intelligens upptäcka sjukdomar och infektioner innan de bryter ut.

Läs MER:

Seminarieserien ”Det digitala djuret”

Experterna: Så blir framtidens djurhälsa

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

AIdjurhälsamjölkrobotar

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!