Owe Pettersson på Plantagon om konkursen: ”Det krävs mycket pengar för att rulla ut en innovation”. Foto: Pressbilder

Intervju

Plantagon talar ut efter konkursen

Beskedet om vertikalodlingsföretagets konkurs blev förra veckans stora snackis. Nu talar Plantagons vice vd Owe Pettersson för första gången ut om konkursen, visionen och vägen framåt. ”Vi har startat en ny industri hur konstigt det än låter”, säger han.

För åtta dagar sedan kunde vi rapportera att Plantagon gått i konkurs. Sedan dess har företrädare för företaget inte gått att nå. Tills i dag när AGFO får en intervju med Plantagons vice vd Owe Pettersson.

Vilka är huvudanledningarna till att Plantagon International har gått i konkurs?

– Vi har inte har kunnat vara tillräckligt finansiellt uthålliga. Ägarna har helt enkelt inte mäktat med att tillskjuta det kapital som hade krävts. Det är egentligen bara det. Möjligheterna och affärerna är fantastiska och ligger en bit framåt i tiden. Styrelsen och ägarna kände, med tanke på de anställda, att vi var tvungna att sätta företaget i konkurs, säger Owe Pettersson.

Ni har gått med förluster sedan 2008, de senaste fem åren med cirka 60 miljoner. Nu har ni skulder och fordringar på runt 13 miljoner kronor. Vad är egentligen problemet?

–  Det krävs mycket pengar för att rulla ut en innovation. Jag skulle säga att det är lite pengar på tio års tid för att etablera en global varumärkesnärvaro, ta fram världens största patentportfölj inom området (runt 55 godkända internationella patent. Reds.anm) och ta fram en global standardiseringsprocess som lett till att ISO på global nivå tagit in mat som en indikator i sin standard för stadsplanering. Det är en bedrift. Vi tog även initiativ till en standard för hållbar matproduktion i Sverige via institutet SIS. Utöver det har vi jobbat med Linköpings- och källarprojektet i DN-skrapan samt även i Singapore. Att vi bara är producenter av mat är fel. Vi är långt mycket mer än så.

Hur menar du?

– Vi har etiska ramverk i vår bolagsordning som säger att vi ska uppnå största möjliga samhällsnytta och inte bara se på största möjliga avkastning. Vår vision är att bidra till ökad självförsörjningsgrad i världen givet att vi är på väg mot 10 miljarder människor.

– När Plantagon startade 2008 pratade ingen i världen om stadsodling i form av infrastrukturprojekt och multifunktionella hus. För stadsplanerare var matproduktion något som skedde utanför, inte i staden. Det gjorde att vi hamnade i ett vakuum utan infrastruktur att göra affärer i. Plantagon har startat en ny industri hur konstigt det än låter. Nu är det många som har kopierat våra budskap som vi har spridit sedan 2008.

Många internationella vertikalodlingsföretag fokuserar antingen på att sälja teknik eller på att sälja örter och sallat. Ni ville både och – och även infrastrukturen?

– Ja, vi kallar det för agritektur. Man måste ha kunskap om odling, teknik för att odla i städer men också förståelse för stadsplanering och infrastruktur.

Vad händer med dotterbolaget Plantagon Production som bedriver odlingen i DN-skrapan?

– Det håller vi på och utvärderar för att se hur vi ska göra.

Har du några siffror? Ni tog in flera miljoner kronor via crowdfunding förra året och utlovade en rörelsemarginal på 43 procent redan första året.

– Det är ett första projekt som har kommit igång som vi har börjat lansera i Ica Maxi-butiker. Hela det konceptet behöver ses över nu. Det vi har tagit fram i DN-skrapan är ett format för att kunna odla mat i källare, ett odlingssystem som är helt integrerat med fastighetens energisystem. Det är den kompetensen som är steget över vad de flesta håller på med i dag.

Vid ert investeringsmingel för ett år sedan sade du att Plantagons patent var värda 850 miljoner kronor. I er årsredovisning från 2017 var värdet 2,9 miljoner kronor. Hur förklarar du det?

– Det ena är bokfört värde. Det andra är ett marknadsvärde som är uträknat av en fristående patentbyrå som har analyserat vad tekniken kan åstadkomma och  konkurrenssituationen. Och då har man kommit fram till ett betydligt högre värde än det bokförda värdet. Hade vi haft Linköpingshuset på plats då hade värdet på patentportföljen varit något helt annat. I Linköping har vi partners som verkar för att det projektet ska genomföras oavsett vad som händer med Plantagon.

💚 Intresserad av framtidens mat? Prenumerera på vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

I ett pressmeddelande från er om konkursen säger du att ”det finns påtagliga möjligheter i Sverige”. Kan du beskriva dom?

– Det är kopplat till den svenska livsmedelsstrategin som säger att vi ska öka vår självförsörjningsgrad. Stadsodling är ett ypperligt exempel för att kunna odla året runt. Trenden inom det här området är jättestark. Vi kommer nog få se ett antal aktörer som ger sig in på den här marknaden för att ta en bit av kakan. 

Få vertikalodlare har en lönsam affär idag. Vad är den springande punkten enligt dig?

– Dels tänket att återvinna överskottsvärmen från artificiella lamporna som förser växterna med ljuset de behöver. Sedan krävs en viss skala och automation i det här. Och att kunna kapa alla led i försörjningskedjan. Affärsmodellen behöver ha ett visst mått av direktförsäljning till slutkonsument. Säljer man till grossist är marginalerna små eller obefintliga. Att sälja direkt i butik är bättre, men fortfarande inte lika bra som att sälja till konsument direkt.

– Jag ska absolut inte skylla på bidragssystemet, men det är svårt att få människor att förstå när man skapar en ny industri som många skulle ha nytta av. Det har varit svårt att attrahera kapital från Vinnova och andra.

När ni lanserade er crowdfunding-kampanj förra året sade er utvecklingschef Joakim Rytterborn att ”det är som att odla pengar”. Vad tycker du om det citatet idag?

– Ja, då ska han väl ha refererat till att sälja direkt till slutkonsument. Men utmaningen med det är logistiken. Man måste ha ett smart sätt att sälja på, som en hubb. Det går inte att köra ut till alla prenumeranter. Kan man sälja till slutkonsument är det väldigt lönsamt, annars är det större utmaningar och krävs större volymer.

Hur stora volymer krävs för lönsamhet för Plantagon Production?

– I de modeller som vi har med örter är det runt 14 ton per år. Ett problem när man odlar så mycket är att etablera sig i många butiker. Det är en större utmaning än man kan tro.

Är det något du skulle ha gjort annorlunda om du blickar bakåt?

– Ja, det är det väl. Just med finanseringsfrågor, att kanske vända sig till andra aktörer än de vi har pratat med.

Vad menar du?

– Man måste träffa folk som har betydligt längre perspektiv än vad de flesta investerare har. Håller man med om att det är en ny industri så krävs engagemang över lång tid, 30 till 40 år.

Energiåtgången och att få till en fungerande affärsmodell är två saker som ofta är orsak till huvudbry. Är det ett om eller ett när branschen slår igenom enligt dig?

– Jag skulle säga ett när. Jag tror att förra sommarens torka har gjort människor medvetna. Vi tillför mer odlingsbar yta om det traditionella jordbruket inte kan förse oss med det. Jordbruket kommer inte att förlora värde. Men vi behöver producera mat i städer där infrastrukturen utnyttjas på bästa sätt och där man återanvänder det som kanske traditionellt anses som avfall och gör om det till handelsvaror. Så ett när är jag helt säker på.

Hur långt bort är det?

– 3 till 4 år skulle jag tro med tanke på de investeringar som har gjorts.

Vad händer nu?

– Vårt mål är att hitta en väg framåt och gärna att teamet på runt 15-20 personer följer med en ny konstellation. Det är inte bara i patenten som värdet sitter i, utan även know how. Jag hoppas att vi kommer att få möjlighet att presentera den vägen inom en relativ snar framtid. Världen behöver det.

FAKTA

Plantagon International AB:

  • Teknikbolag som utvecklar lösningar och äger patent.
  • Huvudägare: Onondaga Nation, en indianstam i delstaten New York, USA, äger 80%.
  • De senaste 5 åren har förlusterna varit sammanlagt 60 miljoner kronor.
  • Ansökte om konkurs i februari 2019.

Plantagon Production Sweden AB:

  • Det bolag som odlar grönsaker och sallad under DN-huset. I november rapporterades om säljstart för Plantagons grönsaker till lokala Ica-butiker.
  • Huvudägare: Plantagon International AB plus ett antal andra investerare.

Källorallabolag.se och FundedByMe

Läs mer:

Vertikalodlingsföretag i konkurs

Plantagon: Så skulle investeringen få företaget att flyga

AGFO-tema: Stadsnära inomhusodling

Intervju: Insektspionjärer lägger ned

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!