Att som entreprenör hitta ett testkök för att testa sin produkt kan vara svårt beroende på var i landet man bor. Foto: Istock.

Intervju

Här kan nya livsmedel se dagens ljus

Utvecklar du en ny produkt? AGFO listar svenska testkök och testbäddar där det går att utveckla livsmedelsprodukter.

Vid flera tillfällen har AGFO fått frågan om var det går att hitta testkök för att som entreprenör och företagare ta fram nya livsmedel eller produkter. ”Det saknas ett fungerande ekosystem”, är en uppfattning. Hur ser det egentligen ut?

Det går att konstatera att testköken inte är så många, men de finns. Se vår lista nedan.

En bra start är att prata med  SAMLA Sverige – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration. Initiativet leds av RISE och samlar ihop innovationsstöd till livsmedelsbranschens företag under ett tak, däribland testkök.

Hela Sverige

RISE – utvecklings- och verifieringsmiljö

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner och driver cirka 140 testbäddar, varav 7 stycken är avsedda för och relevanta för livsmedelsutveckling.

RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som via TestBedSweden.se erbjuder en sammanhållande kanal för information kring testbäddar.

Kontakt: Maria Åberg, Innovations- och företagsutvecklare på RISE, maria.aberg@ri.se eller 070-527 96 44.

Hela Sverige

Vinnova – ansvarig för testbäddar i Sverige

Vinnova ansvarar som nationell samordnande funktion för att stärka test- och demonstrationsverksamheten i Sverige. Vinnovas webb finns en bra samlingssida för testbäddar – om man jobbar med allt utom livsmedel. Vi kunde bara hitta en enda som är direkt kopplad till mat, nämligen Cluk i Karlshamn (se mer info längre ned). Däremot kan det vara en idé att även titta igenom andra kategorier då vissa processer kan vara gemensamma även för matsegmentet.

Kontakt: Handläggare för testbäddar inom alla områden på Vinnova är Filip Kjellgren, filip.kjellgren@vinnova.se eller 08-473 32 36.

SÖdertälje

Matlusts testbädd – testning, rådgivning och utvärdering

”Till MatLusts testbädd kan företag vända sig som vill utveckla en livsmedelsprodukt i nära samarbete med slutanvändare. Företagare/innovatörer kan få hjälp med testning, rådgivning och utvärdering. Genom arbetet i testbädden kan företag få fram nya eller utvecklade produkter riktade mot storköksmarknaden.”

Kontakt: Jenny Isenborg Sultan på MatLust: jenny.Isenborg@sodertalje.se eller 08-523 065 68.

Södertälje

Biotechlab för tuffare matkemi

En samarbetspartner till Matlust i Södertälje är företagsparken Acturum Biovation. I Astra Zenekas gamla lokaler för R&D erbjuder Acturum Biovation ett fullskaligt biotechlab som går att hyra in sig i.
”Livsmedelsutvecklare kan ha god nytta av allt från vågar, pH-mätare, centrifuger, magnetomrörare, mikroskop, värme- och kylskåp. Här kan processer som att homogenisera och fermentera livsmedel kontrolleras fullt ut.”

Kontakt: Anders Andersson på Acturum Biovation anders.andersson@acturum.se eller 08-546 61702

Karlshamn

CLUK i Karlshamn – dryck, mejeri, sås och desserter

CLUK hjälper både stora och små företag att testa och utveckla nya livsmedelsprodukter. CLUK erbjuder kompetens, rådgivning och flexibel utrustning för utveckling och småskalig produktion. Vi arbetar främst med pumpbara produkter som drycker, mejeriprodukter, såser, sylter och desserter, men även andra typer av livsmedel är välkomna”.

Kontakt: Verksamhetsledare Cissi Lingerud, cissi.lingerud@cluk.se eller 0708-74 57 31.

Kristianstad

Testbädd Balsgård – ska ge ökad innovationskraft hos dryckesföretag

För att stärka innovationskraften hos små och medelstora dryckes- och livsmedelsföretag har en gemensam satsning gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan Kristianstad, Krinova Incubator & Science Park och Mårtensson Consulting. ”Satsningen har gjorts för att utveckla, tillgängliggöra och säkerställa testbädden på Balsgård som en långsiktig utvecklingsresurs.”

Testbädden ligger utanför Kristianstad, i anslutning till SLU:s växtförädling. I regionen finns god tillgång till både äpplen och bär, liksom kompetens kring odling, process och kvalitet.

Kontakt: Se följande pressmeddelande

Malmö

Open Lab Skåne – välutrustad instrumenthall 

Open Lab Skåne är ett samarbetsprojekt mellan Malmö universitet, Lunds universitet och SmiLe Incubator. Uppdraget är att underlätta innovation genom att öppna våra laboratorier och möjliggöra tillgång till utrustning och expertis.
På Open Lab Skåne finns en instrumenthall dit både små och stora företag kan komma för att testa framställning och karaktärisering av livsmedelsprodukter. Klicka på rubriken Food Engineering, så rullas en lista ut över vilka processer man kan testa i Open Lab Skånes instrumenthall.
 

Kontakt: Therése Nordström, therese.nordstrom@mah.se eller  0703-62 52 08.

Örebro

Sense Lab, Restaurang- och Hotellhögskolan i Grythyttan

 Örebro universitet öppnar ett sensoriskt laboratorium – Sense Lab. ”Sense Lab är ett samarbete inte bara med andra forskare, utan även med företag eftersom sensorik, eller multisensorik, påverkar hur vi upplever framtidens mat, smak och måltidsupplevelser för så väl produktutveckling som marknadsföring.”

Örebro universitets campus ligger i Grythyttan och utbildar och forskar på måltidskunskap, sensorik/multisensorik och värdskap. Man kommer främst att samarbeta med forskningsinriktade företag och livsmedelsprojekt.

Kontakt: Johan Swahn, Sense labs projektgrupp,  eller 0709-410 415.

Mjölby och Tjörn

Privata aktörer – en kraft att räkna med

Det finns även företag som kan hjälpa entreprenörer som vill innovera och produktutveckla; Klädesholmen som i generationer fört sjömatstraditionen vidare och Food for Progress som växlade om till växtbaserade proteinlivsmedel.

Morgan Bråse, Kvalitets- och miljöchef på Klädesholmen, menar att man inte kan prata om något testkök eller någon färdig linje för att producera nya livsmedel, men väl en lokal där man kan tänka sig att sätta upp utrustning för att testa produktion av nya produkter.

Susanne Ekstedt, Head of Innovation på Food for Progress, säger även hon att man inte erbjuder något testkök. Däremot är de positiva till joint ventures och cocreation, som syftar till att ta fram nya livsmedelsprodukter.

Har vi missat något testkök? Mejla oss! 

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

Läs också:

Matentreprenör? Här är aktörerna som kan stötta dig

Framtidens mat: 15 teman som ger dig koll

Spaning: Matens nya modeord

testbäddtestkök

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!