Charlotte Åkerlind tror på containerodling av foder. Foto: Grow in Chamber

Intervju

Så kan en container trygga utfodringen

Kan containrar säkra tillgången på foder ute på gårdarna? Det tror företaget Grow In Chamber som nu lanserar sin lösning. ”Genom att odla eget grovfoder i container sparar bonden pengar och får samtidigt en trygghet i sin grovfoderförsörjning”, säger Charlotte Åkerlind.

Containrar finns redan som alternativ för odling av sallat och örter. Nu är det lantbrukarnas tur att säkra tillgången på foder – oavsett väderförhållanden.

Grow In Chamber heter företaget som från i vår kommer att hyra ut containrar till bönder som vill odla färskt grovfoder till djuren. I bland annat USA har containerodlande företag som Freight Farm och Cropbox väckt uppmärksamhet då de odlat färska örter och sallat i container, men tanken att odla djurfoder är ny och lösningen finns nu i Sverige.

Principen för containerodlingen är att så och skörda varje dag, med en omloppstid på sex till sju dagar. Beroende på grödval varierar skörden, men ett ungefärligt mått är sju ton grönfoder per skörd i containern.

– Det handlar om helt vanliga containrar som vi levererar till gården. De är isolerade och har ljus-, värme- och bevattningssystem som styrs av ett kalibreringssystem. Vid strömavbrott eller annan driftsstörning varnar systemet direkt, säger Charlotte Åkerlind, agroexpert på Grow In Chamber.

Ger säkerhet och oberoende

Hon har jobbat många år med rådgivning till lantbrukare och vill stärka det svenska jordbruket, speciellt efter 2018 års grovfoderbrist. Charlotte Åkerlind har även följt upp gårdar i Europa, speciellt Nederländerna.

Hon anser att det finns många kranar att skruva på för att förbättra och göra jordbruket mer ekonomiskt och biologiskt hållbart. En av dem är fodersammansättningen.

– I Sverige får korna för mycket kraftfoder (reds. anm. koncentrerat foder; spannmål, majs och till viss del soja). Om man istället blandar i en högre andel näringsrikt grovfoder som inte innehåller en överdriven mängd fibrer kan grovfoderandelen ökas. Genom att odla eget grovfoder i container spar bonden pengar och får samtidigt en trygghet i sin grovfoderförsörjning, säger hon.

Systemet inne i containern är energisnålt och Charlotte Åkerlind menar att lite större gårdar kan räkna hem kostnaden för drift och hyra.

– El, värme och vatten, samt uppdateringar och support ligger på ungefär tusen kronor per månad för en container. På det tillkommer hyran liksom kostnaden för utsädet. Lägger man ihop alla tre landar man på cirka två kronor per kilo torrsubstans (reds. anm: foder utan vatten), beroende på val av gröda och mängd utsäde.

Hur många kor kan mättas med containerfoder?

På exempelvis en mjölkgård krävs en lite större besättning för att det ska gå åt en hel containerskörd i veckan. 75 kor och uppåt är ungefär vad som krävs, och då får även sinkor, dikor och ungdjur lite containerfoder. Som alltid är det grödval och hur mycket varje djur äter av det odlade grovfodret som spelar in, dessutom blir kalkylen en helt annan om man börjar titta på andra djurslag, enligt Charlotte Åkerlind.

Ren och enkel hantering

Utsädet strös ut på hyllplanen i containern. Efter 6 till 7 dagar har grödan vuxit sig cirka 15-20 centimeter hög och tippas av från hyllorna med rotsystem och allt. Grödan behöver ingen jord för att växa och bevattningen handlar snarast om att hålla fukten. Inne i kammaren är klimatet kalibrerat till den gröda man valt.

Grödan odlas utan jord och klimatet är kalibrerat till den gröda man väljer att odla. Foto: Grow In Chamber

 

Just nu testar Charlotte Åkerlind och hennes kollegor ett flertal olika växtslag; spannmål, klöver/lusern, ärter, åkerbönor och även lupin.

Ekonomin ser lite olika ut för olika växtslag, men lupin ger i nuläget mest för pengarna och älskas av djuren, enligt Charlotte Åkerlind. Hon utesluter inte att de i framtiden kommer att titta på grödor som trivs i tropiskt klimat.

– En ko är en ko i alla delar av världen. Alla lantbrukare utanför Sverige är våra konkurrenter. Vi måste ”hänga med ”, säger hon.

”Satsa på svenskt lantbruk”

Slutligen håller Charlotte Åkerlind ett brandtal för det svenska jordbruket.

– Jord, gödsel och djur samspelar i ett kretslopp. Det här är något vi borde prata med barnen om redan i skolan. Mikroberna i marken omvandlar djurgödsel till användbar näring till grödorna som i sin tur ger ett näringsrikt grovfoder till djuren. Sverige har friska jordar och vatten, låga jordpriser jämfört med EU och valljordar som ger en hög kolinlagring. Dessutom har vi en bra djurhållning, ett gott avelssamarbete, hög avkastning per djur och duktiga lantbrukare. Det finns stora fördelar med att satsa på svenskt lantbruk i framtiden.

Några fördelar med odling av högkoncentrerat grovfoder  i container, enligt Charlotte Åkerlind:

Skörden får vara ifred från djur som vildsvin, gäss och hjortar. En annan är att man slipper växtföljdssjukdomar. Det går också att välja grödor som inte passar jordtyp eller klimat. Vädret påverkar inte odlingen och skörden sker varje dag, vecka och år med samma värden.

Man får en säker bas i utfodringen, speciellt viktigt vid foderbrist. Fodret behöver inte ensileras vilket sparar plast och siloutrymme och det behövs inte växtskyddsmedel eller mineralgödsel.

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

Läs även:

Tema: Stadsnära inomhusodling

Ny vertikalodling ska ge 1,3 miljoner plantor per år

De rustar svensk inomhusodling

Charlotte ÅkerlindcontainerodlingGrow in Chamberkraftfoder

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!