Hållbarhet och lönsamhet hand i hand. Det går att få ihop, menar experterna. Foto: Istock, Torbjörn Esping

Intervju

Så kan hållbarhet bli lönsamt

Trimma produktionen, jobba med naturen och bli bättre på kommunikation – då kan satsningen på hållbarhet bli lönsam, menar experterna.

Bitte Persson på Larsviken suckar. Trots kretsloppet på gården och trots de snygga, uppmärksammade chipsen så är det svårt att få låna pengar till investeringar i hållbarhet.

– Det är som att köra huvudet i väggen. Bankerna är inte alls intresserade, de ser bara på återbetalningsförmågan, säger hon vid gulaschlunchen på Alnarpskonferensen, i skånska Lomma, som handlar om just hållbarhet.

Ove Karlsson på SLU:s Kompetenscentrum företagsledning håller inte riktigt med. Han konstaterar att lönsamheten i lantbruket i Sverige generellt är för låg. De senaste 15 år har det bara blivit vinst två år. Och även de åren på för låg nivå.

– Tillgången till pengar är inget bekymmer, problemet är att det har varit alldeles för låga vinster, säger han.

Men det är möjligt att samtidigt både tjäna mer pengar och bli mer hållbar.

Mia Davidsson och Ove Karlsson på SLU har räknat ut hur man samtidigt kan öka lönsamheten och minska klimatutsläppen. Foto: Torbjörn Esping.

 

Inom lantbruket kan man jobba både med hållbar intensifiering och ekologisk intensifiering.

– Vissa åtgärder jag har gjort höjer skördarna, som läplanteringar. Och skalbaggsåsen gjorde jag för att minska på kostnaden för bekämpningsmedel, säger lantbrukaren Bengt Hellerström.

Medan ekologisk intensifiering handlar om att jobba mer med naturen och utnyttja ekosystemtjänster, så handlar hållbar intensifiering om att optimera produktionen så gott det går.

Bengt Hellerström ökar produktionen med ekologisk intensifiering på gården. Foto: Torbjörn Esping.

Ove Karlsson och Mia Davidsson har räknat ut att en mjölkgård och en grisgård sänka utsläppen och samtidigt tjäna en miljon om året och öka vinstmarginalen med över sex procent.

Det gäller att trimma produktionen och få korna att mjölka lite mer och få fler levande grisar till slakt, samtidigt som man minimerar svinnet och köper in mindre gödsel och foder.

Det som gör gott, smakar gott och är producerat på ett hållbart sätt går rakt in i kundens hjärta.

– Det lönar sig att jobba med management. Man ska intensifiera sin produktion och komma åt den genetiska potentialen, säger Ove Karlsson.

Klimatvinsten av intensifieringen beräknades till omkring en procents mindre koldioxidutsläpp. Men om man skulle satsa på att binda kol med fånggröda på halva markarealen minskar utsläppen med 14 procent.

Får inte betalt för kostnaden

För att förädlingsindustrin och handel ska kunna lova kunderna och konsumenterna att produkterna är hållbara krävs det att råvarorna från lantbrukarna är producerade på ett hållbart sätt.

Men många lantbrukare uppleverar att de inte får betalt för kostnaden att certifiera sig och ställa om produktionen.

Bitte Persson på Larsviken försöker få Kaj Török, hållbarhetschef på burgarkedjan Max att välja svensk potatis i stället för nederländsk. Foto: Torbjörn Esping.

 

Ove Karlsson betonar hur viktigt det är få kunderna att förstå och betala för den större hållbarheten i företaget. Inte minst lantbrukare har för lite kunskap om sina kunder, och måste bli mycket bättre på att kommunicera, anser Ove Karlsson.

– Det som gör gott, smakar gott och är producerat på ett hållbart sätt går rakt in i kundens hjärta. Man måste genom varumärkesbyggande lyfta möjligheten att ta mer betalt, säger han och får medhåll av Bitte Persson från Larsviken.

– Det är jättesvårt att få kunderna att förstå vad vi sysslar med, säger hon.

”Frustrationen är enorm”

Bitte Persson står ofta i butiken och berättar för kunderna om kretsloppet på gården där restprodukterna blir foder till djuren och frityroljan blir värme.

– Då säger kunden: Är det inte så alla chips görs? Frustrationen är enorm. Men det är bara att fortsätta tjata.

Larsvikens Bitte Persson är övertygad om att hållbarhet kommer att löna sig.

– Det är det som gäller, har du inte det klimatpositiva tänket med dig, så kommer du inte att få konsumenterna med dig. Det är bara fortsätta jobba som vi har gjort.

Hur jobbar ni?

– Väldigt gammeldags. Svinn får inte förekomma. Allting ska tas tillvara. Och man ska vara varsam med sin tid och kraft.

Ove Karlsson, SLU, ger fem tips för ökad lönsamhet:

* Intensifiera produktionen och få bort friktionerna.
* Kunskap om marknaden är lika viktigt som hållbar produktion.
* Genom varumärkesbyggande kan du ta mer betalt.
* Hållbarhet ger möjlighet till bra storytelling.

Skribent: Torbjörn Esping 

Läs också:

Intervju: Här är framtidens mjölk

Spaning: Biologisk mångfald tar plats

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

ekologisk intensifieringhållbar intensifieringhållbarhetHållbart jordbruksustainable intensification

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!