Bild: Istock

Omvärld

Tema: Cirkulär matproduktion och kolinlagring

♻️ Cirkulär produktion och koldioxidpositiv – två ord som börjar få fäste. Möt personerna som jobbar med lösningar som kan förändra i grunden.

AGFO TALK

Foto: Brid Content

Cirkulär matproduktion – utopi eller framtid?

Går det att skapa en matproduktion där allt har ett värde och som ger noll avfall? Det var en av frågorna runt ämnet cirkulär matproduktion som drog fullt hus till panelsamtalet AGFO talk.

Bengt Persson, Niklas Wennberg, Ingela Wickman Bois och Per-Anders Langendahl deltog i panelsamtalet.

👉 Här kan du läsa en sammanfattning

Här kan du titta på inspelningen:

AGFO-spaning


På väg mot ett klimatpositivt jordbruk

Att klimatkompensera genom att plantera träd i all ära. Men hade det inte varit mer intressant om svenska lantbrukare hade fått betalt för att binda kol i marken när någon prompt måste flyga till Thailand? Nytta, direkt på hemmaplan. Det skriver Frida Jonson i sin spaning.

”Vi backar bandet. Att ha en välmående jord med god bördighet och där nyttoorganismerna gynnas är nödvändigt. Myllret är viktigt för jordbrukets framtid.

Jordhälsa har lika många sidor och aspekter som det finns åkerplättar i Småland. Saker som påverkar är allt från markmekanik, jordbearbetning och rottillväxt till näring- och näringsförluster och mikrobiologi. Mycket tyder på att jordhälsa blir en allt viktigare fråga och nämns ofta med vännen kolinlagring som en lösning mot ett klimatpositivt jordbruk. Att binda kol i åkermark kan nämligen motverka utsläppen av klimatgaser.”

👉 Läs hela spaningen av Frida Jonson här

entreprenörerna


Noll koldioxid och högre skördar

Enligt prognoser ska vår jord föda 10 miljarder människor år 2050. Samtidigt pratar man om att utsläppen av koldioxid måste ner till noll – och det är fort. En omöjlig ekvation? Inte om man pratar med David Andersson, grundare av Ecoera.

Ecoera har tillsammans med Skånefrö tagit fram en cirkulär process som använder 1,7 ton koldioxid genom 1 ton biokol. Det handlar om en koldioxidnegativ process som binder den flyktiga koldioxiden till fast kol i form av biokol från restprodukter. Vad har då detta med livsmedel att göra? Det enkla svaret är att biokol kan berika världens utarmade jordbruksmarker. Kol är en komponent som många odlingsjordar lider brist på och kol främjar dessutom tillväxten av viktiga mikroorganismer i jorden.

Vi backar bandet till 2008 och låter David Andersson berätta hur det började.

– Ecoera startades från Chalmers Ventures tillsammans med Skånefrö, som drev ett projekt för att ta fram bränslepellets från jordbruket. Vi upptäckte möjligheten att bli koldioxidnegativa – eller klimatpositiva – via en forskarkontakt som hade varit i Amazonas och studerat hur Terra preta-jordar fungerar. Då insåg vi att vi kunde gå bortom att ”bara” vara koldioxidneutrala.

👉 Läs hela intervjun med David Andersson här


De ska bli bäst på cirkulär livsmedelsproduktion

Foodhills i Bjuv siktar mot stjärnorna – och målet att bli ledande i Europa på cirkulär livsmedelsproduktion.

Mycket har hänt för företaget Foodhills som har tagit över Findus gamla lokaler i skånska Bjuv. Bland annat har man fått in ett tiotal företag som ska etablera sig i Foodhills livsmedelscentrum. Nu börjar arbetet med att få igång olika projekt inom frilandsodling, landbaserad fiskodling, insektsodling samt växthus. Foodhills vill utveckla en livsmedelsproduktion som är innovation, hållbar och resurseffektiv. Och det genom att bygga en pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion där svinnet försvinner och alla delar hänger samman.

Varför är det viktigt med en cirkulär livsmedelsproduktion?

– Vi måste värna naturen. Det är det vi lever av och då måste man ta tillvara på så mycket som möjligt på ett effektivt sätt. Det kräver teknikutveckling och biologisk kunskap, och därför måste vi jobba över kunskapsgränserna på ett helt annat sätt än vad vi har gjort tidigare. Det är det vi försöker att göra, säger Bengt Persson.

👉 Läs hela intervjun med Bengt Persson här

Forskaren


Ett klimatpositivt jordbruk möjligt

Är ett klimatpositivt jordbruk möjligt eller är det en utopi? Fullt möjligt, menar Anke Herrmann, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Är det möjligt för jordbruket att bli klimatpositivt, alltså att binda mer kol än man släpper ut?

– Jag tycker att det borde vara möjligt. Framför allt om man tittar framåt med växtförädling och att använda marken på rätt sätt. Växt och mark interagerar mycket och där behöver vi utforska och utveckla odlingssystemen. Det finns förbättringar kring hur man hanterar gödsel och spridning eller använder pesticider. Där pratar man ofta om ekologiskt mot konventionellt. Jag tycker inte att det är så svart eller vitt, säger Anke Herrmann, docent vid institutionen för mark och miljö vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Hon har jobbat i många år med organiskt material och kol i åkermark med fokus på biologisk aktivitet, biologiska processer och jordhälsa.

Svart eller vitt säger du, kan du utveckla?

– Man måste ha en dialog, vad fungerar bättre eller mindre bra i olika odlingssystem. Svaret är inte så enkelt som att säga att exempelvis conservation agriculture är bäst. Det beror på vilka jordar du har och vilket klimat. Det viktiga är att det ska vara hållbart.

👉 Läs hela intervjun med Anke Herrmann här

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

Läs fler tema-artiklar

🥬 Hållbar mat

🔗 Blockkedjan och mat

🇸🇪 Svenskt proteinskifte

🥛 Framtidens mjölk

🐟 Alger och landbaserad fisk

📡 Data och jordbruket

💡 Innovation och mat

♻️ Cirkulär matproduktion och kolinlagring

🥩 Kött 2.0

🦗 Matinsekter

🗑️ Matsvinn

🤖 Robotar

🌱 Precisionsodling

🥗 Stadsnära inomhusodling

🔬 Genteknik

🍖 Cellbaserat kött

Hållbart jordbrukkolinlagring

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!