Ulf Hanell jobbar med Lomas, en helt autonom växtodlingsrobot. Foto: Örebro universitet

Intervju

Svensk robot ska revolutionera maten

En ny robotlösning med fokus på odling i jord har sett dagens ljus.

Utvecklingen går fort framåt när det gäller robotar och matproduktion.  Senaste robotlösningen heter Lomas (”Lokal odling med autonoma system”) och hanterar grödorna hela vägen från sådd till skörd – sår, sprider gödning, hanterar ogräs och bevattnar.

Ulf Hanell, adjunkt på institutionen för naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet, jobbar med projektet.  

Ulf, varför behövs en sådan här robot?

– Om man tar sig an systemfrågor i matproduktionen går det att hantera flera problemområden och behov samtidigt. Ett handlar om att konsumenter får en relation till matproduktion. Det är inte fråga om stad eller land, utan vi måste skapa värden som knyter ihop hur vi producerar maten och kommunicerar kring den. Ett annat handlar om måltidsupplevelsen. Vi vill skapa produkter och möjligheter att uppleva måltider på ett nytt sätt. Att odla inomhus i kontrollerade miljöer kan göra det möjligt att äta mer hälsosamt och miljömässigt hållbart.

Hur kan robotlösningen bidra till mer hälsosam mat?

– Det pågår mycket forskning kring hälsosam mat. Men en förbisedd del handlar om att höja statusen på de grödor som är nyttiga. Det tror vi går att göra genom att skapa en mer attraktiv måltid där de färska grönsakerna tar en större del. Ett sätt är gemensam skördetid för olika grödor, något som är enkelt att programmera i vårt system. Vi jobbar även med odlingsmaterialet samt hur omgivande miljön påverkar grödans kvalitet.

Hur tänker ni kring hållbarhet och ert projekt?

– Återföring av växtnäring är en avgörande fråga där vi måste förbättra matsystemen. Därför prioriterar vi kretsloppsfrågan. Lomas gödslas med hjälp av de resurser som finns i systemet: kompost, matrester från restauranger etc. Här finns det mycket att göra.

”Genomsnittspersonen vet nästan ingenting om hur det går till att producera mat”

Vem är er målgrupp?

–  Människor som inte har gröna fingrar eller känner att de har ont om tid. Genom att odla på det här sättet lär man sig att sluta kretslopp och använda resterna som finns. En medvetenhet som inte ska underskatta – drygt 1 procent av befolkningen odlar vår mat idag, och genomsnittspersonen vet nästan ingenting om hur maten produceras. Med Lomas lär man sig genom att faktiskt odla och sluta kretslopp. Förhoppningen är de tar med sig kunskapen när man handlar hos till exempel Ica, och kan ställa nya krav. Att vara konsument kräver också kunskap.

Det har snackats mycket om odlingsroboten FarmBot, som hanterar odling helt och hållet från sådd till skörd. Hur lik är den er lösning?

– FarmBot är egentligen mer innovativ när det gäller bearbetningsmetoder. Våra system jobbar horisontellt, till skillnad från FarmBot som går vertikalt. Det ger oss möjlighet att använda den agrara kunskapen som finns. Eftersom vi jobbar mer traditionellt kan våra lösningar tillämpas i etablerade system.

Hur ser energiåtgången ut?

 – Vi använder oss av led-belysning i flera våningar, vilket är energikrävande. Det har vi ingen ny lösning på. Vid en större anläggning kan man till exempel använda sig av spillvärmen.

Hur långt har ni kommit i projektet?

– Vi är inne på vår andra prototyp. Just nu har vi för få sensorer installerade och behöver utveckla bearbetningssystemet ytterligare. En person har anställts för att forska på heltid med systemet. Inom en inte allt för lång tidshorisont hoppas vi ta ut den här lösningen till först och främst restauranger för test. Två studenter hos oss har gjort sitt examensarbete ihop med restauranger med hållbarhetsprofiler, och många av restaurangerna har visat stort intresse för Lomas. De vill ha lösningar som är hållbara på riktigt. Detta systemet har förutsättningar att vara det om man exempelvis använder det organiska avfallet som finns på krogen. Sedan hoppas vi att den ska komma till användning hos skolor. En viktig del av här handlar om samverkan. Därför vill vi göra det här till en testbädd, de som vill göra odlingsförsök är välkomna.

Ser ni fler användningsområden framöver för den här tekniken?

– Vi har ett projekt som pågår parallellt och som handlar om hur tekniken kan omsättas i frilandsodling. Till exempel i en odlingstunnel.

Fakta

  • Växtodlingsroboten Lomas (lokal odling med autonoma system) är en del av projektet AI for maximising taste and health, minimising emission in a local food system som drivs av Örebro universitets robotlabb i samarbete med Restauranghögskolan vid Grythyttan. Projektet ingår i universitetets satsning Mat och hälsa.
  • Systemet bygger på befintlig hårdvara från industrin. Mjukvaran är egenutvecklad.
  • Projektet finansieras av Alfred Nobel Science Park, Tillväxtverket och Region Örebro län.

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

Läs mer:

Fältrobotarna är här för att stanna

🤖 Tema: Robotar

🌱 Tema: Stadsnära inomhusodling

 

agtechinomhusodlingLomasÖrebro universitetrobotar

Lovisa Madås

Grundare AGFO

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!