Ytterst få startups lyckas, och inom foodtech är det extra svårt att slå sig fram. Foto: Istock och SUP46.

Intervju

Foodtech – svårt men inte omöjligt

Startup-hubbens vd har erfarenhet från storbolaget Arla och hjälper nu småbolagen. Men Samir El-Sabini skulle inte själv starta foodtechbolag i Sverige: “Det är för omständligt”.

”Man får lägga alldeles för mycket tid på att tränga igenom strukturerna inom den svenska livsmedelsbranschen.”

Så säger Samir El-Sabini, vd för startup-hubben SUP46 (Startup People of Sweden).

Med svårgenomträngliga strukturer menar han livsmedelslagar, ojämna styrkeförhållandena med några få jättebolag, liksom riskmomentet när man ska få plats på hyllan i butik.

– Och i allt det här finns det ingen självklar aktör och inte heller någon steg-för-steglösning som beskriver hur man ska gå till väga.

Om Samir el-Sabini

Sedan oktober 2018 VD för SUP46. Dessförinnan jobbade han inom Corp Finance/M&A (finans och uppköp) för Arla Foods i Danmark samt varumärkesstrateg för Arla Eko i Sverige. Tidigare medgrundare och vd på Adclouds.

Två procent lyckas

SUP46 har byggt en community som ska ge innovatörer verktyg för att sänka de högsta trösklarna.

– Det finns så många bra människor med bra idéer. Men att förverkliga dem är svårt, liksom att få hjälp. Det är därför vi gör det vi gör på SUP46, säger Samir El-Sabini.

Till verkligheten hör att ytterst få av alla startups tar sig till några högre höjder. SUP46 räknar med att under två procent av deras medlemmar ”lyckas”. När SUP46 talar i termer av att lyckas räknar de på hur mycket kapital man lyckas resa och hur omvärlden värderar företaget.

👉 50 företag svarade på AGFO:s enkät om innovationsklimatet i Sverige. 📑  Hämta rapporten gratis här (pdf)

En startup som har lyckats, och som är medlem i SUP46, är Karma. Karma är en app som hjälper användaren att rädda mat som annars kastas. Men vad gjorde då att just Karma lyckades?

– Det är en innovativ och från början unik produkt med många produktfördelar. Maten säljs till halva priset och kunden hämtar själv upp den. För halva priset är det värt att göra sig det besväret. Sedan handlar det i Karmas fall om att de tidigt byggde en bra internkultur med rätt personer. Dessutom lyckades de marknadsföra sig som världsförbättrare. De får kunderna att känna att de gör gott genom att använda deras tjänst, säger Samir El-Sabini.

Innovation på storbolag

På AGFO Talk i november jämfördes förhållandet mellan storbolag och startups och där konstaterades det att internkulturen skiljer sig åt.

Henrik Åkerman, marknadschef Food for Progress, Ariella Rotstein, co-lead på innovationshubben ICAx och Samir El-Sabini vd SUP-46. Foto: AGFO.

 

– Storbolagens sega strukturer krockar med startupens snabbrörliga. Men med det sagt, så är det ändå gynnande att ha tydliga satsningar på foodtech för storbolag, säger Samir El-Sabini.

Samtidigt säger han att riskminimering är snarast något inbyggt i ett storbolags struktur, vilket i sig är en innovationshämmande faktor.

– Man vill helt enkelt inte riskera sin position, utan jobbar mer på att utveckla redan existerande produktkategorier istället för att bygga nytt.

Det här är något Samir El-Sabini kunde se under sin tid på Arla Foods där han arbetade med finans, uppköp och varumärken. Han tillägger att storbolagen många gånger vill väl och försöker, men att de har svårt att hantera startupens agila arbetssätt.

Under AGFO Talk kom även frågan om standardavtal upp. Samir El-Sabini har ingen större erfarenhet av att storbolag försökt lura startups att skriva på ”fulavtal”, men säger samtidigt att startups ofta får gå med på lite mer än man tänkt sig för att få möjlighet att lansera sin produkt med hjälp av ett storbolag.

”Rekryterar ofta fel personer”

Finns det då några fällor att undvika som litet bolag?

– Oj, det finns hur många som helst. Och det är ju bland annat sånt som vi hjälper våra medlemmar med. Ofta rekryterar man fel personer. Ett sånt exempel är när man överskattar aktiva ägare som förväntas stärka bolaget med både kunskap och kapital.

För SUP46:s del handlar det om att bevisa att deras stöd gör skillnad för deras medlemmar.

Se mer:

Nyligen deltog Samir El-Sabini på AGFO Talk med rubriken ”Storföretagen + startups = sant?”. Vi summerar på 1 minut här:

Så fungerar SUP46:
De som blir medlemmar i SUP46 har ansökt om medlemskap och genomgått en utvärdering. Samir El-Sabini och hans kollegor tittar på om det är rätt person/personer som driver startupen, om de har en global ambition eller enbart siktar på den svenska marknaden, om deras tjänst eller produkt är en teknisk innovation och om den går att skala upp. De säger nej till många bolag som bara vill satsa i Sverige.

Läs även:

Våga vara den jobbiga

50 företag: Så hindras svensk matinnovation

Agfo TalkinnovationSamir El-SabinistartupSup46

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!