Johan Ljungquist och Gårdsfisk satsar på landbaserad fiskuppfödning. Foto: Gårdsfisk

Intervju

De utmanar svenskens älskling – laxen

Jag blev så inspirerad att jag byggde ett fiskstall i natt”, skojar Christer Wannebro, grisbonde från Rinkaby, efter att ha träffat landbaserade Gårdsfisk.

Christer Wannebro var en av 150 lantbrukare som bjöds in för att titta närmare på Gårdsfisks affärsmodell för kontraktsuppfödning av fisk. Gårdsfisk med sin integrerade jord- och vattenbruk vill nämligen knyta uppåt 10 gårdar till sig under de kommande åren.

Gårdsfisk

Marinbiologen Johan Ljungquist och Mikael Olenmark Dessalles, civilingenjör med inriktning mot teknisk vattenresurshantering, träffades 2009 i ett projekt om urban fisk- och växtodling. Tillsammans köpte de en gård i Skåne som sedan länge varit ur bruk. Där har de byggt upp ett integrerat lant -och vattenbruk – Gårdsfisk – ett koncept som är skalbart och kan införas i aktiva jordbruk. Deras mål är att producera hållbar fisk i stor skala.

Fiskgödsel hamnar på åkern

Som första aktör i Sverige har Gårdsfisk i Skättilljunga visat att det går att producera fisk på land med ett cirkulärt omhändertagande av fiskgödseln.

– Inledningsvis definierade vi de problem som dyker upp då man flyttar upp en fiskodling på land och den stora utmaningen är att ta hand om kväve och fosfor som produceras, berättar Gårdsfisks grundare och vd, Johan Ljungquist.

Johan Ljungquist är grundare och vd för Gårdsfisk. Foto: Annika Persson

Han och kollegan Mikael Dessalles frågade sig vad som skulle hända om de stoppade in fisken i lantbruket. Det visade sig fungera väldigt bra.

– Det enda vattnet vi idag byter ut är det som backspolar trumfiltret. I vanliga landbaserade fiskodlingar skulle vattnet gå via ett reningsverk och vidare ut i naturen, fortfarande med ett överskott av kväve och fosfor, eller rakt ut i våra vattendrag så som sker med konventionella kassodlingar i öppna vatten. Vårt gödsel går istället till en trekammarbrunn, där sedimenteras de fasta partiklarna och bildar ett kletgödsel.

Gårdsfisk använder med andra ord ingen annan reningsteknik och har inte heller några energikostnader för något reningsverk.

– Vi sprider vårt ”kletgödsel” med ordinarie jordbruksmaskiner och klarvattnet kan användas i ett vanligt bevattningssystem. Allt går tillbaka till jorden och dessutom ska man inte glömma att vi har hunnit producera fisk i vattnet, säger Johan Ljungquist.

Utmaningen i butik

Gårdsfisk har tagit sig in på marknaden och finns idag på de större dagligvarukedjornas centrallager. Trots att intresset för hållbar fisk är stort är det en utmaning att få fisken genom kassorna.

– Butiksansvariga är såklart försiktiga med att ta in nya varor. Det bygger på att kunderna börjar fråga efter varorna i sin butik, så konsumentmakt är verkligen viktigt. Nu är frågan inte om, utan när, vi når dit. Då är risken att det smäller till ordentligt, säger Johan Ljungquist.

Fr.v. Mikael Dessalles och Johan Lundquist vid en av de tio bassängerna. Björn Solfors

Kalkylen god för fiskuppfödning

För att möta den förväntade efterfrågan vill Gårdsfisk expandera och skriva avtal med ett tiotal gårdar.

– Konceptet liknar den svenska kycklingindustrin med kontraktsuppfödare som driver egna gårdar, med en garanterad avsättning via Gårdsfisk. De ska uppfylla alla våra krav, bland annat för djurvälfärd liksom att de måste ha tillräckligt med areal att sprida fiskgödslet på, berättar Johan Ljungquist.

”Det går åt 2 kilo foder för att producera 1 kilo kycklingkött. Den siffran är 1,1 kilo för fisk.”

I sina kalkyler för kontraktsgårdarna räknar Gårdsfisk på nyproduktion av fiskstallar med samtliga installationer. För de som redan har en lämplig byggnad kan investeringskostnaden minskas med 2 000–2 500 kronor per kvadratmeter.

– Den minsta anläggningen vi säljer är 1 250 kvm. Det ger en produktion på 200 ton fisk/år. Investeringen för en sådan anläggning är uppskattningsvis, beroende på egna förutsättningar, 8,9 mkr.

Foder

Fodret består av 10% fiskmjöl till Rödstrimma och 15% fiskmjöl och 2% fiskolja till Clarias. De marina råvarorna är avskär från MSC-märkta bestånd. Resterande del av fodret är till 75% växtbaserade proteiner, övervägande del soja men också vete och majs, samt en mindre del restprodukter från kycklingindustrin. Sojan är certifierad vilket betyder avskogningsfri. Fodret innehåller ingen palmolja. Gårdsfisk ingår som testbädd i flera projekt, de vill gärna ta fram ett foder baserat på musselmjöl, insektsmjöl och svenska fodergrödor.

Den ekonomiska kalkylen för en fiskuppfödning är konkurrenskraftig jämfört med annan proteinproduktion i lantbruket. Fisk är också ett effektivt sätt att producera protein på.

– Jämför vi fisk och kyckling så går det åt 2 kilo foder för att producera 1 kilo kycklingkött. Den siffran är 1,1 kilo för fisk, säger Johan Ljungquist.

Stekt Rödstrimma med pepparrot. Foto: Gårdsfisk.

Ersätter känd matfisk

Kalkylen är beräknad på uppfödning av fisksorterna Rödstrimma och Clarias, båda varmvattenlevande sötvattensarter, vilket är viktigt i sammanhanget enligt Johan Ljungquist.

– Om gödseln från produktionen ska kunna spridas på åkrarna får det inte innehålla saltvatten.

Båda arterna är fullvuxna efter sju månader, att jämföra med lax som tar mellan 20 och 30 månader på sig. Rödstrimma och Clarias använder mindre syre än lax och kan dessutom delvis äta växtbaserat foder, när laxen endast är köttätare.

Rödstrimman har ett vitt kött som liknar abborre och gös, medan Clarias är närmast röd i köttet och kan användas som lax. Johan beskriver hur Clarias fasta kött kan bli till färs och formas till både köttbullar och burgare, utan att falla sönder och fastna i pannan vid stekning.

Grillad Clariasburgare. Foto: Gårdsfisk.

Förutfattade meningar

Förutfattade meningar och okunskap om hur olika produktionsmetoder påverkar miljön är något Gårdsfisk har att jobba med.

– Om jag hade kunnat stå ute i butik varje dag och fått förklara skillnaden på vår typ av fiskuppfödning och fisk odlad industriellt i kassar i norska fjordar, ja då hade efterfrågan på våra produkter skjutit i höjden för länge sedan. Folk vet generellt väldigt lite om hur konventionella fiskodlingar i fjord- eller havsmiljö förstör ekosystemet, säger Johan Ljungquist.

Vad gäller djurvälfärd tänker man kanske att odling i korg i en fjord, eller i havet, borde vara bättre för fisken. Men Johan Ljungquist menar att fisken lever ett bra liv i en odling på land.

– Vi ser till att våra fiskar lever i en lagom täthet, att de får rätt mängd syre och ett bra foder, men visst, det är vi människor som bestämmer över fiskens livsvillkor. Nu är ju verkligheten den att våra hav och sjöar håller på att bli fördärvade – det finns inte så många andra vägar att ta eftersom vi måste se till att avlasta havet, säger Johan Ljungquist.

Ändra djupt sittande traditioner

Snart är det jul och Gårdsfisk levererar rökt Clarias till bland annat Coop och ICA. Det handlar om att visa att deras fisk kan ersätta laxen och komplettera sillen, som skjuter i höjden försäljningsmässigt under den stundande högtiden.

Rökt Clarias. Foto: Gårdsfisk.

– Det tar ett tag att ändra på traditioner, det är vi fullt medvetna om, men när man väl har prövat den rökta Clariasen, kommer man att säga att den är det bästa på hela julbordet, menar Johan Ljungquist.

Var kan man köpa Gårdsfisk?

Gårdsfisks färska fisk kan tas in till alla fiskdiskar i Sverige via grossister som Bergfalk och Bondens Skafferi. Som konsument går det tex att fråga i fiskdisken hos Ica och Coop.

Läs också:

LRF: Därför valde vi att investera i Gårdsfisk

Forskarna: Vi måste börja utnyttja resurserna rätt

Odling: Här görs svenska lokalproducerade alger¨

♥️ GILLADE DU DET HÄR? DÅ KOMMER DU ATT ÄLSKA VÅRT NYHETSBREV! 👉SIGNA UPP GRATIS HÄR

fiskodlingFiskuppfödningGårdsfiskJohan LjungquistMikael Dessalles

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!