Eric Dargent på Refarmers. Foto: Refarmers

Intervju

De rustar svensk inomhusodling

Plantagon, Ljusgårda och Björkekull använder dem – de vertikala odlingstornen. AGFO pratar med Refarmers som är licenstagare i Europa för ZipGrow som syns i allt fler inomhusodlingar, speciellt i Sverige.

Refarmers är ett franskt företag med bas i Lyon som 2015 fick licens i Europa på amerikanska Bright Agrotechs produkt ZipGrow. Idag säljer Refarmers till 16 europeiska länder och de största kunderna finns i Sverige.

– Sverige har gott om early adopters och verkar därför öppet för nya innovativa lösningar. Finland och Norge känns betydligt mer konservativa, och Danmarks långa tradition av jordbruk gör att de redan har en väl fungerande jordbruksförsörjning som man inte ändrar på i första taget, säger Eric Dargent, grundare av Refarmers.

Norden är en självklar marknad eftersom vi inte kan odla utomhus året om, men gärna vill konsumera bladgrönt och kryddor hela året.

– Vi vill se professionella inomhusodlare som kan ta ut maximal skörd i stadsodlingar, liksom vanliga konsumenter som anlägger sina egna vertikala trädgårdar, säger Eric Dargent.

♥️ Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev! 👉 Signa upp gratis här

Tre gånger skörden

Det är relativt enkelt att i befintliga växthus installera det 1,5 meter höga vertikalodlingssystemet som med rätt skötsel, enligt Refarmers själva, kan ge tre gånger så mycket skörd som konventionell odling inomhus.

Men det är inte bara i växthus man odlar. I källare, i offentliga miljöer och på ytor som inte används till något annat undersöks möjligheterna att inomhusodla urbant. Där kan man använda de nästan 2,5 meter höga odlingstornen och där är el, ljus och förstås vatten något man måste addera.

Kunderna utmanar

Systemet består av odlingsrännor i PVC, droppbevattningssystem, nedsänkbar pump, odlingsmedium och diverse hårdvaror. Näringslösning och vatten samlas upp i en näringsreservoar under odlingstornen och cirkuleras. Sensorer kopplade till en app gör att ljus, bevattning och näringstillförsel kan regleras.

Vissa delar av systemet tillverkas i plastsorten PVC, något som säkerligen på sikt kommer att ifrågasättas. Erik Dargent svarar uppriktigt på frågan.

– Vi har ännu inte utmanats av våra kunder, men det är nog något vi får räkna med framöver, speciellt i och med att vi är så nära konsumenterna. De kan se hur maten produceras och de efterfrågar hållbara lösningar, det är inget snack om den saken. Men man ska komma ihåg att PVC är ett stabilt och tåligt material och än så länge finns inget självklart alternativ.

”Idén är att se till att allt biologiskt avfall från hem och restauranger ska kunna cirkuleras”

Stadsavfall ska cirkuleras

Erik Dargent berättar att Refarmers ingår i EU-kommissionens Horizon 2020 som ska säkra Europas globala konkurrenskraft. Inom det stora ramverket finns bland annat delar som inriktar sig på innovationer inom forskning och utveckling. Refarmers ingår i ett projekt som ska ta fram lösningar för att lokalt återvinna avfall från städer. Projektet heter DECISIVE, www.decisive2020.eu.

– Idén är att se till att allt biologiskt avfall från hem och restauranger ska kunna cirkuleras. Idag är det mycket biologiskt avfall som inte återvinns. Vi måste dessutom se till att avfallet hanteras lokalt och inte transporteras långa sträckor. Avfallet ska omvandlas till uppvärmning i hus, men i projektet forskar vi också på gödsel och bekämpningsmedel.

Bara under de tre år som Refarmers har funnits kan de se en helt annan medvetenhet kring inställningen till hur vi producerar vår mat. Eric Dargent menar att sommaren 2018 blev det mycket tydligt hur klimatförändringarna påverkar både jordbruk och hela vårt matsystem. Från att ha varit något som människor kände en vag och ganska avlägsen oro inför till att bli top of mind hos många.

Utmaningar för inomhusodling 

  • En inomhusodling är beroende av el- och vattenförsörjning, samt att grödan kan packas och distribueras till kund.
  • Startkostnaden för investeringarna i en inomhusodling är hög, dels kostar odlingssystemet, dels belysningssystemet.
  • I jämförelse med odling på friland är den mer energikrävande eftersom lokaler ska värmas upp på vintern och kylas på sommaren, liksom att LED-belysning kostar.
  • De höga startpriserna och elanvändningen innebär att priset på produkten blir högre, än exempelvis importerade produkter som odlats på friland.
  • Inomhusodling kräver lokaler, som vanligtvis kostar att hyra.
  • Inomhusodling är mer personalintensiv än odling utomhus.

Läs även:

Tema: Stadsnära inomhusodling

De kan odla 1000 ton bladgrönt på höjden per år

Sveriges största växthusodlare: De odlar för Sverige

BjörkekullEric DargentinomhusodlingLjusgårdaPlantagonRefarmers

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!