Fredrik Sundblad, projektledare för Fossilfritt kött.

Intervju

Gotland först med fossilfritt kött

Från fossilt – till förnybart. 13 gårdar på Gotland banar nu väg och bygger en modell för att producera landets första fossilfria kött.

Under två år kommer projektet Fossilfritt kött på Gotland att kartlägga hur man föder upp, slaktar och levererar ett helt fossilfritt kött till konsument. Samtidigt undersöks konsumenternas inställning. Är fossilfritt kött en hygienfaktor eller ett mervärde man betalar extra för i framtiden?

Hej Fredrik Sundblad, projektledare för Fossilfritt kött! Ni befinner mitt i hetluften – kött och fossila energikällor är ju ständigt i fokus. Vad hoppas du att projektet ska resultera i?

– I slutändan handlar det om att minska klimatavtrycket och producera kött så energi- och miljöeffektivt som möjligt.

Projektet Fossilfritt kött

Gotlands Slagteri och LRF Gotland driver det tvååriga projektet Fossilfritt kött. Med stöd på 3,3 miljoner kronor från Region Gotland och Tillväxtverket ska förutsättningarna för en fossilfri köttproduktion utvärderas. I projektet ingår även SLU och flera aktörer från livsmedelsbranschen.

Och vad menar ni att fossilfritt är i fråga om köttproduktion?

– Vi landar i större frågor än vi kanske anade från början. Man är tillbaka i hur vi brukar jorden. Vi måste till exempel justera odlingsmetoderna med grödval för att få till högre fixering av kväve och bindning av kol, vilket ger en bättre vattenhållande förmåga. Det ger i sin tur mindre växtnäringsläckage och i slutändan ett mindre behov av mineralgödsel.

Hur ska produkterna märkas?

– Det gäller först och främst att sätta ett ramverk. Vi har kontakt med HS-certifiering, som bland annat certifierar KRAV och Svenkt Sigill. Avgränsningen kommer att vara den svåraste biten, det gäller att vara öppen och tydlig med vad vi menar med fossilfritt och vad den märkningen står för.

Följande behöver göras för att kalla köttet fossilfritt:

  • Vid produktion av mineralgödsel används i nuläget naturgas. Man måste hitta ett ekonomiskt hållbart bioalternativ till naturgasen.
  • Gårdarnas fordon ska drivas med RME och HVO istället för diesel, det gäller även transporter till och från gården, liksom i förlängningen transporter från grossist till dagligvaruhandeln.
  • Uppvärmningen av gården ska ske med förnybar energi. Många producerar redan egen sol- och vindenergi.
  • Den fossilbaserade plast som mineralgödsel och foder förpackas i måste ersättas av fossilfri plast.
  • Emballagematerialet som köttet förpackas i ska ersättas med biologiskt nedbrytbara material.

Förpackningsmaterialen är en viktig del i projektet, berätta.

– Gotlands Slagteri har inom ramen för projektet startat ett samarbete med Södra Skogsägarna för att ta fram ett cellulosabaserat tråg. Mjölk och kött är svåra ur hållbarhets- och läckagesynpunkt. Lösningen vi kan komma fram till är nära knuten till matsvinnsfrågan. Inom kort åker vi ner till Danmark och besöker vår leverantör som nyligen har köpt in två bolag som specialiserat sig på sortering och återvinning av plast.

Vad händer närmast?

– Våra 13 pilotgårdar ser just nu över sina energislag och sin energianvändning. Det första steget är att minska förbrukningen och sedan fasa över till biobaserade energislag. I februari går Svenskt Kötts stora konsumentundersökning ut och då finns vi med ett antal frågor som vi hoppas ska svara på hur konsumenterna värderar ett fossilfritt kött. Vi kommer även att jobba tätt samman med våra kunder inom dagligvaruhandeln med konsumentfrågorna.

Hur tas projektet emot?

– När man pratar med konsumenter är i stort sett alla reaktioner något i stil med ”när kan jag börja köpa produkterna?”. Och från de 13 pilotgårdarna som ingår i projektet kommer i stort sett samma reaktion, men omvänt: ”när kan vi börja sälja det här?”.

♥️ Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev! 👉 Signa upp gratis här

Läs även

Forskarna: Vi måste börja utnyttja resurserna rätt

På väg mot ett klimatpositivt jordbruk

Fossilfritt köttFredrik SundbladGotlandprotein

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!