Henrik Åkerman på Food for Progress, Ariella Rotstein på ICAx, Samir El Sabini på SUP46. Foto: Brid

Intervju

”Våga vara den jobbiga”

Hur påverkas innovation i förhållandet mellan startups och storbolag? Och hur kan innovationstakten öka och lyfta Sverige till pallplats inom livsmedelsinnovation? Det var två av frågorna under årets sista AGFO Talk.

Få aktörer som dominerar, ovilja att samarbeta och skevhet i vem som tar riskerna. Det lyftes i den rapport om vad som hindrar svensk matinnovation som AGFO tagit fram genom en enkät till 49 företag inom livsmedelsbranschen.

Det finns olika sätt för storbolag och startups att samarbeta eller samverka. Uppköp, helt eller delvis, eller hubbar och bootcamps. Men helt uppenbart har det inte hjälpt än då Sverige ligger på 14:e plats i Europa enligt Bloombergs innovationsranking för livsmedel.

– Det finns mycket att göra för alla i alla led. Vi behöver börja vid forskningen som sällan når marknaden. Forskning och näringsliv måste komma närmre varandra, säger Henrik Åkerman, marknadschef på Food for Progress som mest är kända för vegovarumärket Oumph.

Han menade att det behövs ett nationellt centra för det, snarare än regionala mindre initiativ.

– Inom storbolagen kan många inte ta ansvar eller har inte möjlighet att jobba innovativt. Det blir på sin höjd en ny julsmak eller melodifestivalschips. Man måste skilja på innovation och produktutveckling. Sätt ribban högre och ställ högre krav.

Innovationstakten dras ner

Samir El-Sabini är vd för SUP46 (Startup People of Sweden), och arbetade tidigare med M&A (uppköp) för Arla Foods. Med erfarenhet både från storbolag och startups menar han att det är lätt hänt att entreprenören själv försvinner ut vid ett uppköp.

– Generellt sett har våra bolag inom SUP46 många samarbeten och investeringar. I uppköpssammanhang är inte ovanligt att  innovationstakten dras ner betydligt i företaget, liksom att entreprenören själv försvinner ut. De har inte byggt upp bolaget för att passa en stor struktur och man når någon form av tak, säger han.

I svensk matsektor är det främst i startupbolagen som motverkar matsvinn som investeringar har gjorts.

Många startups inom matsektorn lyfter att det inte finns specialiserade investeringsbolag, provkök att testa produkter i och inga uppkörda vägar för entreprenörer att ta. Speciellt om man jämför med möjligheterna att ta fram en app eller digital tjänst inom ett annat område. Då radas möjligheterna upp.

Från vänster Samir El Sabini på SUP46, Ariella Rotstein på ICAx samt Henrik Åkerman på Food for Progress. Foto: Brid Content

Standardavtal hindrar

Ariella Rotstein är co-lead på innovationshubben ICAx. De söker främst partnerskap och samarbete med startups och säger att de kan bidra med nätverk och att nå marknaden.

– Vi tittar mycket på partnerskap så att vi hittar målbild och synergieffekt. Vi ser oss som en aktör som tillhandahåller riskkapital. Ica blir första största kunden, man får på så sätt komma ut på marknaden och lära sig. Vad jag säger är att vi inte behöver göra ett uppköp alla gånger, säger hon.

– Tänker man ”det måste finnas enklare sätt” så har man möjlighet att förändra marknaden.

Ett annat hinder som lyftes var standardavtal som distributörer och detaljister vill ska skrivas under. Det handlar om riskminimering. Men det hindrar nya aktörer och ska man komma åt samarbete behöver det förändras, menade en i publiken.

– Våga vara den lilla och jobbiga. Våga tvista, innovera och förändra, säger Henrik Åkerman på Food for Progress.

📷 Kolla in fler foton här.

Nyfiken på mer? Kolla in våra tidigare AGFO talks här.

🙏 Tack till LantmännenBrann och LRF Media som möjliggör höstens AGFO Talks.

Läs också

Simris Alg: ”Slående okunskap om innovation”

Ignitia: Från frustration – till 600 000 användare

Agfo TalkICAICAxinnovationstartupSup46

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!