Experterna om data i lantbruket och nästa steg. Foto: Istock/press/Agfo

Intervju

Data i jordbruket – vad blir nästa steg?

Floden av data i jordbruket kommer att förändra hur vi producerar maten. Vilka är farhågorna, möjligheterna och vad blir nästa steg? AGFO har frågat experterna.

Mats Söderström, SLU

Mats Söderström navigerar en drönare som fotograferar honom i samma stund.

Vad är det viktigaste som händer just nu inom data i jordbruket?

– För mig som forskare inom precisionsodling och utveckling av tjänster för lantbrukare som bygger på digitala data, så är det viktigaste ökningen av tillgång på olika data. Data som kan användas för att skapa smarta lösningar som är lätta att använda, och som kan underlätta och förbättra i odlingen. Exempelvis vad gäller säkerställd kvalitet, högre skördar och mindre miljöpåverkan. Om det finns relevant data som är lättillgänglig, då gynnar det lantbrukaren, enligt Mats Söderström som är forskare vid Precisionsodling och pedometri, vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara.

Mats Söderström var bland de första i Sverige att beskriva och utveckla principerna för modern precisionsodling med GIS- och GPS-teknik.

På vilket sätt förändrar data jordbrukets affärer?

– Det kan vara gynnsamt på olika sätt i olika led. För lantbrukaren kan det betyda bättre beslutsstöd, för matkonsumenter kan det betyda bättre spårbarhet och därmed på ett sätt ökad närhet till producenten. På policynivå kanske bättre överblick och lättare att besluta om mer exakt var olika miljöåtgärder har bäst effekt.

Vad blir nästa steg för data i jordbruket?

– Något som vi själva jobbar med är t ex bättre integration av olika typer av data. Det kan gälla att lokala data kan integreras med övergripande databaser för mer exakt anpassning till lokala förhållanden. Förhoppningen är att alla dessa data kommer att kunna generera det positiva som jag nämnt.

Joel Glemne, Skira

Joel Glemne är en av grundarna till Skira. Foto: LRF Media

 Vad är det viktigaste som händer inom data i jordbruket? 

– En demokratisering av information som gör att det inte handlar om vem som äger data utan vad du gör med den. Mer makt åt den enskilda personen! säger Joel Glemne på digitala spannmålsbörsen Skira.

Vad blir nästa steg för data i jordbruket?

– Transparens är ledordet och vi ser fram emot tydligare spårbarhet så att vi får mer närhet mellan producenten och konsumenten. Jag ser inga farhågor men en hel del problem att ta itu med. Ett exempel är att det fortfarande finns en tydlig skepsis mot ny teknik. Denna skepsis är samtidigt rimlig, eftersom alltför många produkter och tjänster har utvecklats utifrån teknikens perspektiv istället för användarens, men jag tycker att utvecklingen går i rätt riktning.

Anna Nilsson, tidningen Lantmannen

Anna Nilsson
Anna Nilsson är chefredaktör på tidningen Lantmannen. Foto: AGFO

Vad är det viktigaste som händer inom data i jordbruket?

– Utvecklingen går i en rasande takt, både i Sverige och internationellt. Många nya tjänster utvecklas inom bland annat precisionsodling och djuruppfödning. Det viktigaste är att kunna dokumentera och analysera på ett helt nytt sätt än tidigare, och på så sätt få fram ett mer exakt beslutsunderlag för att som lantbrukare kunna förbättra produktionen på olika sätt, säger Anna Nilsson, chefredaktör på tidningen Lantmannen.

På vilket sätt förändrar det jordbrukets affärer?

– Mycket data som nu tas fram har lantbrukare tidigare inte känt till på den detaljnivån. Mer precis data gör att det går att bli bättre på tajming, när det kommer till att kombinera varierad utsädesmängd, jordarter och kvävegivor för en högavkastande gröda, som gör växtodlingen ännu miljösmartare och mer ekonomisk.

Vad blir nästa steg?

– Att göra både tjänsterna och användandet så säkra och snabba som möjligt. Jag tror att en del lantbrukare avstår att investera sin tid och pengar för att vänta in tills barnsjukdomarna är avklarade och produkten är etablerad. En farhåga är äganderätten om lantbrukets data, där det som tidigare varit siffror i den egna skrivbordslådan blir globalt allmängods. Normerna sätts nu. Därför är det viktigt att lantbrukare och lantbruksorganisationerna sätter ramarna för hur datan får användas.

Jonas Engström, Rise

Jonas Engström, projektledare som jobbar med forskning och teknikutveckling inom jordbruket på forskningsinstitutet RISE. Foto: AGFO
Jonas Engström, jobbar med forskning och teknikutveckling inom jordbruket på RISE. Foto: AGFO

Vad är det viktigaste som händer inom data i jordbruket?

– Att allt fler aktörer förstår att det är genom samarbete alla kommer längre, till skillnad från om enskilda aktörer bara arbetar med den data den har direkt tillgång till, säger Jonas Engström vid Rise.

Hur förändrar data jordbrukets affärer?

– Troligen kan det leda till mer informerade beslut i jordbruket, att jordbrukaren får tillgång till ett bättre beslutsunderlag helt enkelt, och därmed kan få en lönsammare och mer hållbar verksamhet.

Vad blir nästa logiska steg?

– En förhoppning är att de samarbetsinitiativ som finns utvecklas mer och växer, samt att fler kommer in där det idag finns luckor. Jag tror alla tjänar på om de bygger på öppna format. På sikt växer de facto standarder fram och kanske även mer officiella standarder, särskilt om det drivs fram från t ex EU. I och med mer tillgänglig data som kan kopplas ihop ökar också möjligheterna att bygga beslutsstödssystem som bygger på data för jordbruket. En farhåga är att enskilda aktörer får kontroll på hela delar av informationsflödet och på så sätt låser utvecklingen, menar Jonas Engström.

Läs mer: Då ser vi fältrobotar på svenska gårdar

Anders Hedberg, Sensefarm

Anders Hedberg, vd för Sensefarm som skapar smarta tjänster för att maximera jordbrukets avkastning genom mätning av markfuktighet, temperaturer bland annat.

Vad är det viktigaste som händer inom data i jordbruket?

– Lite brett definierat – utvecklingen av självkörande fordon. Det är en hiskelig mängd data som körs genom kamerorna på de fordonen, menar Anders Hedberg vd för Sensefarm.

Hur förändrar data jordbrukets affärer?

– Optimering av odlingen under säsongen kommer att styras av världsmarknadspriserna. Blir det ett torrt år så sår man glesare för att låta vattnet räcka längre.

Vad blir nästa steg för data i jordbruket?

– Mina farhågor är hackerattacker vid kriser som leder till förstörelse av lager och därpå matbrist. Och mina förhoppningar är ett perfekt produktionssystem som aldrig över- eller underproducerar.

💚  Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev AGFO weekly, signa upp gratis här

LÄS OCKSÅ:

Startup-grundare: ”Data är den nya guldmalmen”

Spaning: Techjättar kopplar greppet om maten

big databig data analyticslantmannenSensefarmSkiraSLU

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

One thought on “Data i jordbruket – vad blir nästa steg?

Comments are closed.

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!