Agneta Påander, Orkla Foods Sverige. Foto: AGFO

Intervju

”Det gäller att hitta vad som gör skillnad”

Konkurrenter krokar arm i världsunika initiativet Hållbar Livsmedelskedja. Agneta Påander på Orkla Foods Sverige har varit med och tagit fram vägledningen som fick Livsmedelspriset 2018.

Vad är Hållbar Livsmedelskedja?

– Ett initiativ för att påskynda och driva utvecklingen för en hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Vi är 14 stycken företag (se faktaruta) som deltar. Vi har valt att fokusera på hållbara produkter och titta på vad man kan göra på enskilda produkter för att få störst klimatpåverkan, säger Agneta Påander, CSR-direktör på Orkla Foods Sverige

Vad är det som är världsunikt i det här?

– Oss veterligen finns det ingenstans i världen där man har lyckats samla konkurrenter i ett och samma initiativ, och enats om ett förhållningssätt runt de viktigaste produktkategorierna. Vi har en kultur i Sverige kring samarbete som gynnar hållbarhetsförflyttningen. Det finns såklart fortsatt konkurrens men här har vi valt att fokusera på hållbarhet. Vi kan inte lyckas om vi inte samarbetar.

Ett exempel som nämns är att genom att använda förnybar energi vid gödselframställning minska en viss gurkas klimatpåverkan med 23 procent. Vad vill ni visa med det? 

– Det gäller att hitta vad som gör skillnad. Det är ett exempel på hur en liten detalj kan göra stor skillnad för klimatet. I Orklas breda portfölj så är vår egen påverkan från förpackning och fabriken väldigt låg av det totala klimatavtrycket. Det är råvaran som är absolut störst. På ett lingon som växer vilt så är det istället förpackningen som är den största påverkan. Man måste göra analysen och förstå vad som gör störst skillnad hos sina produkter, det är inte  alltid det man tror.

Går utvecklingen mot fler märkningar där klimatpåverkan syns?

– Det ser vi redan komma, i vårt företag har vi ett verktyg för att se vilket klimatavtryck vi har. WWF har one planet plate och någon annan har så att man ser sin påverkan genom sina kvitton. Genom Sweden Food Arena har vi arbetat fram förslag på en klimatdatabas som borde vara tillgängliga för alla bolag. Det kommer mer och mer.

Vad har ni i arbetet upptäckt saknas för att gå mot en hållbar livsmedelskedja?

– Det finns exempelvis inget svenskt mål om hur vi ska minska matsvinn, mäta det och vem som ansvarar för det. Köper du en kyl så finns det A, B, C, D, E-märkning, men motsvarande finns inte heller på livsmedel.

Vad är viktigast framåt?

– Det viktigaste för Hållbar Livsmedelskedja är att sprida materialet. Syftet är att alla ska få tillgång till det så att vi tillsammans i branschen kan börja förflyttningen tillsammans. Jag vill uppmuntra alla att använda materialet och ge oss feedback. Det finns att kolla på Hållbar Livsmedelskedja, säger Agneta Påander.

Hållbar Livsmedelskedja

Startade 2015 och har tagit tre år att ta fram. Företag i initiativet: Arla, Axfood, Coop, Fazer, HKScan, ICA Sverige, Lantmännen, Löfbergs, Orkla Foods Sverige, Polarbröd, Pågen, Risenta, Tetra Pak, och Unilever.

Dokumentet Hållbara Produkter är en vägledning för att skapa ett mer hållbart produktsortiment. Ett antal råvarukategorier som spannmål, mjölkprodukter, kött- och charkprodukter, frukt och grönt har påverkan i primärproduktionen analyserats. De har även tittat på påverkan från förpackningar och hela leverantörskedjan från gård till butik.

Vägledningen tittar på vad företagen behöver titta på och vilka åtgärder som företag kan göra redan idag för att få bort den största påverkan ur hållbarhetssynpunkt samt hur man kan öka det som redan är bra.

♥️ Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev! 👉Signa upp gratis här

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!