Omvärld

Tema: Precisionsodling

Fler och fler pratar om precisionsodling – att odla smartare, mer precist och i rätt tid. Vi summerar intervjuer och spaningar i ämnet.

Entreprenörerna

”Miljön och ekonomin, hand i hand”

Att i rätt ögonblick pricka rätt mängd näring till en gröda är en del av det som kallas precisionsodling. Fördelarna är många, både för producenten och miljön. Men vad innebär tekniken, och hur många använder den i Sverige? AGFO möter Bo Stenberg, projektledare på Precisionsskolan.

Hur skulle du beskriva precisionsodling?

– Marken varierar: ett fält är inte enhetligt och förutsättningarna för växtodling kan vara väldigt olika. Precisionsodling är att ta hänsyn till det och anpassa insatserna för att gynna grödan och se till att inget hamnar på fel ställe. Miljön och ekonomin, hand i hand.

Nya maskiner och smarta funktioner – finns det risk att de inte används?

– Så är det. Där tror jag lösningen är färdiga paket till lantbrukarna, att man inte ska behöva sy ihop allt själv. Det som behövs är beslutsunderlag, något som vi jobbar med att ta fram.

Vad är nästa steg?

– Det finns mer att göra kring växtskyddsmedel, och att kunna identifiera ogräs och sjukdomar. Jordbearbetning, stallgödsel och vall är utvecklingsområden. Det pratas mycket om drönare nu, samtidigt blir satelliterna fler. Jag tror även vi kommer att få se mer av datalagring och hur man kan föra samman data.

Vad innebär utvecklingen av precisionsodling för hur vi producerar mat i framtiden?

– Att man i större utsträckning uppnår den kvalitet man vill ha på grödan. Maltkorn är typexempel där man använder precisionsodlingsteknik för att gödsla rätt och få den proteinhalt som efterfrågas vid exempelvis öltillverkning.

Teknikföretaget Sony har gett sig in i lantbruksbranschen. Vill fler vara med när jordbruket digitaliseras?

– Ja, IBM är ett annat exempel. De ser nya tillämpningar med superdatorn Watson som utvecklats för att ställa diagnoser inom sjukvården. Nu tänker de sig ett liknande scenario inom jordbruket, men jag tror att det är en större utmaning.

Läs hela reportaget här

 

”Jordbruk kan bedrivas på ett mycket mer effektivt och klimatsmart sätt med hjälp av ny teknik”

Igor Tihonov är grundare av svenska agtech-bolaget Solvi.

Vad gör ni, och varför gör ni det ni gör?

–  Vi hjälper lantbrukare och rådgivare att få bättre koll på grödor, och tillämpa precisionsodling med hjälp av drönarbilder. Genom olika typer av bildanalys kan till exempel mängden kväve som tillförs anpassas utifrån variationer i fälten, ogräs kan bekämpas där det behövs mest och skördeprognoserna blir mer exakta. Vi gör det här eftersom vi tror att jordbruket kan bedrivas på ett mycket mer effektivt och klimatsmart sätt med hjälp av ny teknik. Vi vill göra tekniken enkel och tillgänglig för lantbrukarna.

Viktigast för er just nu?

– Att få lantbrukarna att inse fördelarna med den senaste tekniken. Och få dem att börja tillämpa den i bredare skala. Tyvärr ligger jordbruksbranschen några år efter andra branscher när det gäller digitalisering, trots att det i dag finns alla förutsättningar för att fatta bättre beslut utifrån data från sensorer och satelliter. Väldigt få drar nytta av det, och mycket görs fortfarande på samma sätt som för tio, tjugo år sedan.

Läs hela intervjun här

 

  • Största förändringen på sikt? Hans Alvemar, Soyl Sverige:

  • – Inom precisionodling kommer det vara möjligheten att kombinera flera olika lager av data för att kunna få bättre beslutsunderlag och veta skördepotentialen på sina åkrar. I slutändan handlar det om att få mer kunskap och kunna förutspå skörden bättre. 

AGFO-spaning

”Vinst för miljön, vinst för plånboken”

Någonting har hänt. Plötsligt ses precisionsodling mer som en självklarhet i jordbruket.  Det skriver AGFOs Frida Jonson i en spaning om precisionsodling.

Kortfattat handlar precisionsodling om att ta hänsyn till och anpassa sina insatser utifrån vilka förutsättningar det finns på varje respektive fält och varje gröda. Smartare, mer precist och i rätt tid. Ofta pratar man om teknik i samma andetag som precisionsodling, som autostyrning i traktorn och gps-användning. Nyheterna duggar tätt om allt från smarta sensorer som förbättrar gödselspridningen, till satellitkartor som visar hur mycket lera det finns just på dina fält.

Nyligen sade också Mats Söderström på SLU vid Lantbrukets dag att han såg en fördubblingstakt för användandet av precisionsodling inom två år. Det kommer också nya aktörer med system som ska hjälpa lantbrukare att kartlägga sina jordar och bli mer precisa i sin odling, som Solvi eller brittiska Soyl.

Smart teknik ihop med bra beslutsunderlag ökar precisionen och förhoppningsvis skörden. Samtidigt är det en vinst för miljön och plånboken när spillet minskar. Vad står i vägen för tekniken? Möjligen investeringskostnaden, hur tillgänglig tekniken är och hur lätt det är att använda, menar flera som AGFO har pratat med. Läs hela spaningen här

för hemmaodlaren

Testa precisionsodling i din trädgård, kolla in FarmBot

 

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

LÄS FLER TEMA-ARTIKLAR

🥬 Hållbar mat

🔗 Blockkedjan och mat

💰 Pengar söker nya ägare

🌱 Regenerativt jordbruk

👤 Mat och identitet

🤖 AI och robotar

👨🏽‍🌾 Fossilfri matproduktion

🇳🇴 Grannländerna – varför så bra?🇩🇰

🇸🇪 Svenskt proteinskifte

🥛 Framtidens mjölk

🐟 Alger och landbaserad fisk

📡 Data och jordbruket

💡 Innovation och mat

♻️ Cirkulär matproduktion och kolinlagring

🥩 Kött 2.0

🦗 Matinsekter

🗑️ Matsvinn

🤖 Robotar

🌱 Precisionsodling

🥗 Stadsnära inomhusodling

🔬 Genteknik

🍖 Cellbaserat kött

🔗 Blockkedjan och mat

🇸🇪 Svenskt proteinskifte

🥛 Framtidens mjölk

🐟 Alger och landbaserad fisk

📡 Data och jordbruket

💡 Innovation och mat

♻️ Cirkulär matproduktion och kolinlagring

🥩 Kött 2.0

🦗 Matinsekter

🗑️ Matsvinn

🤖 Robotar

🌱 Precisionsodling

🥗 Stadsnära inomhusodling

🔬 Genteknik

🍖 Cellbaserat kött

Precisionsodling

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!