Omvärld

Tema: Cellbaserat kött

🥩🔬Labbodlat kött har väckt stor uppmärksamhet under året. Agfo summerar intervjuer och spaningar i ämnet.

💚 Gillade du det här? Då kommer du att älska vårt nyhetsbrev, signa upp gratis här

Forskaren

”En kombination av vetenskap och ingenjörskonst”

Kommer odlat kött konkurrera ut djurproduktionen i framtiden? Förmodligen inte, men den har sin roll att fylla. Det menar forskaren Julie Gold vid Chalmers tekniska högskola.

När det första odlade köttet framställdes 2013 av Mosa Meat kostade en hamburgare svindlande 2,5 miljoner kronor. Det är fem år sedan. I dag beräknas kostnaden vara nere på motsvarande 50 000 kronor.

Vad håller utvecklingen tillbaka?

– Det är många frågor kring processen som är en kombination av ren vetenskap och även ingenjörskonst som kvarstår. Man vet inte vilken cell som är bäst och mest effektiv att använda. Man måste hitta en bra och hållbar mat för att ge cellerna. Det krävs också en hel del teknikutveckling för att kunna odla stora köttbitar, förklarar Julie Gold.

I dag framställs odlat kött genom att man tar ett cellprov från ett djur. För att cellerna ska kunna dela sig och växa krävs föda, något som görs genom att man tillför blod från kalvfoster eller kycklingar. Serumet innehåller en cocktail av proteiner som behövs för att celler ska växa.

Problemet är att serumet är dyrt. En liter kan kosta runt tusen kronor och för att odla kött krävs många liter. Av etiska skäl vill forskare gå ifrån att använda det.

Hur ser framtiden ut för odlat kött?

– Ingen forskare tror att odlat kött ersätter dagens köttproduktion till 100 procent. Vissa tror att det blir en lyxprodukt för rika människor som med bättre produktion till slut finns även som en vanlig korv. Andra tror att vi måste direkt in i den storskaliga användningsområdet som McDonalds för att minska andelen av dagens producerade kött, säger Julie Gold.

Kan en lantbrukare med djuruppfödning på något sätt gagna av utvecklingen inom odlat kött?

– För en lantbrukare hade det här kunnat betyda att man inte behöver slakta kossan, utan sadlar om och odlar i en bioreaktor. Så långt in i framtiden kanske köttet är tillverkat i en bioreaktor inomhus istället för att odlas på åker, säger Julie Gold.

👉 Läs hela intervjun här

AFGO-spaning

Hot eller möjlighet?

Bör livsmedelssektorn omfamna eller bekämpa utvecklingen av odlade produkter som kött, mjölk och ägg? Den frågan ställde sig Agfos Daniel Skavén Ruben. Han skriver bland annat i sin spaning:

”Motsvarande hundratals miljoner kronor har investerats de senaste åren i företag såsom Memphis Meats, Perfect Day, Clara Foods, SuperMeat, Finless Foods, Modern Meadow och Geltor, som genom cellulärt jordbruk utvecklar produkter som väntas lanseras till premiumpriser inom de närmsta 5-10 åren.

Bör bönder och livsmedelssektorn då omfamna eller bekämpa utvecklingen? I USA sker bägge delar. Tyson och Cargill, som tillsammans omsätter över 1000 miljarder kronor, har investerat i flera av bolagen ovan för att säkra sig eventuella framtida marknadsandelar. Samtidigt har organisationer som U.S. Cattlemen’s Association begärt av jordbruksdepartementet USDA att användandet av termen “kött” ska begränsas till produkter som kommer från djur som uppfötts och slaktats på “det traditionella sättet.”

👉 Läs hela spaningen här

AFGO-spaning

Om passion och fakta

Peter Söderquist på Agfo resonerade i april kring odlat kött. Han skriver bland annat:

”Vi på Agfo älskar passionen som visas av branschens alla entreprenörer, och det är lätt att svepas med av entusiasmen. Men vi älskar också fakta och analys. När vi intervjuar engagerade entreprenörer, ska vi alltid ställa kontrollfrågorna: Är visionerna rimliga? Hur ser kalkylen ut? Kan det bli hållbart – ekonomiskt, ekologiskt och socialt?

Ta till exempel diskussionerna om odlat kött. Vid en första anblick kan det se ut som trolleri: Ta ett litet cellprov från ett djur. Låt cellerna dela sig i laboratoriet. Skörda när det vuxit till sig. Gör en hamburgare. Men det är verkligen inte hela bilden. För att cellerna ska kunna dela sig och växa krävs föda. Och för att celldelningen ska komma igång, krävs just nu ett serum som görs av blod från ofödda kalvar eller kycklingar. Alltså långt ifrån en industri utan djur.

Men kanske är odlat kött en del av framtiden ändå? Eller handlar det snarare om olika typer av ”fake meat”?

👉 Läs hela spaningen här

Agfo talk

När AGFO talk diskuterade hur vi producerar mat i framtiden hettade det stundtals till i panelen.

 

Fakta cellbaserat kött

Cellbaserat kött, odlat kött, konstgjort kött eller in vitro-kött kallas produkter som är framställda genom odling av muskelceller. Det finns ingen färdig produkt att äta idag.

För att odla kött tar man ett cellprov från ett djur och sedan tillförs blod, plasma, socker och vissa aminosyror för att cellerna ska kunna växa. Vid odlingen behövs antibiotika. Det går att odla celler utan antibiotika, men det ställer högre krav på infrastruktur och på cellodlingsmedia.

Blir det mindre antibiotika per enhet till odlat kött kontra vanligt kött? Den frågan är obesvarad än så länge. Julie Golds bedömning är att det minskar användningen, men det är inget hon har tittat på.

Källa: Julie Gold

LÄS FLER TEMA-ARTIKLAR

🔗 Blockkedjan och mat

🇸🇪 Svenskt proteinskifte

🥛 Framtidens mjölk

🐟 Alger och landbaserad fisk

📡 Data och jordbruket

💡 Innovation och mat

♻️ Cirkulär matproduktion och kolinlagring

🥩 Kött 2.0

🦗 Matinsekter

🗑️ Matsvinn

🤖 Robotar

🌱 Precisionsodling

🥗 Stadsnära inomhusodling

🔬 Genteknik

🍖 Cellbaserat kött

cellbaserat köttodlat kött

Tipsa oss

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!