Professor Julie Gold när hon talade på AGFO talk. Foto: JUST, Brid

Intervju

Odlat kött – fiasko eller framtid?

Kommer odlat kött konkurrera ut djurproduktionen i framtiden? Förmodligen inte, men den har sin roll att fylla. Det menar forskaren Julie Gold vid Chalmers tekniska högskola.

1997 började Julie Gold fundera kring forskning på odlat kött och sökte tillsammans med en annan professor pengar för att forska. Svaret var att det var ren science fiction – och någon finansering gick inte att finna.

Faktum är att det var nästintill omöjligt att hitta medel för någon forskare i världen.

– Det började komma igång när privata rika personer satsade pengar, som Sergey Brin som i hemlighet finansierade en holländsk forskare, berättar Julie Gold som forskat länge på material och teknik för att ersätta eller regenerera kroppsdelar.

I dag finns ideella forskningsinstitutet New Harvest samt fyra till fem företag i världen som går i bräschen för odlat kött, något som är unikt menar Julie Gold.

– Någon borde skriva en bok om det här och hur det har gått till. Företagen finns nu, men forskningen bakom har varit väldigt liten, inte alls på samma nivå som på andra områden. Vanligtvis börjar det med forskning och sedan kommer företagen. Men ingen forskningsfinansiär skulle vilja ta risken.

Hon får medhåll från Erin Kim på New Harvest. Det krävs mer forskning inom fältet, med otillräcklig data är det lätt att det blir fel.

– Det är dags att backa upp det med vetenskapen, sade hon vid Sweden Food Techs Big Meet i Stockholm.

Alternativa proteinkällor

Via Vinnova genomförde Julie Gold ett projekt år 2016 ihop med SIK/Rise kring alternativa proteinkällor. Men det har varit svårt att få någon att vilja lägga forskningsmedel på odlat kött. Inte heller köttföretagen har velat ha något med det att göra i Sverige.

I USA ser det annorlunda ut. Bara i år har en av världens största köttföretag Tyson Food investerat i två bolag som gör odlat kött. Samtidigt har US Cattlemen Association krävt att endast kött som fötts upp och slaktats på vanligt vis ska få kallas just kött.

Såhär såg den första hamburgaren med odlat kött ut när den serverades 2013.

2,5 miljoners hamburgare

När det första odlade köttet framställdes 2013 av Mosa Meat kostade en hamburgare svindlande 2,5 miljoner kronor. Det är fem år sedan. I dag beräknas kostnaden vara nere på motsvarande 50 000 kronor.

I dag är vi på gränsen att odla blodkärl

Vad håller utvecklingen tillbaka?

– Det är många frågor kring processen som är en kombination av ren vetenskap och även ingenjörskonst som kvarstår. Man vet inte vilken cell som är bäst och mest effektiv att använda. Man måste hitta en bra och hållbar mat för att ge cellerna. Det krävs också en hel del teknikutveckling för att kunna odla stora köttbitar, förklarar Julie Gold.

– I dag är forskare på gränsen att odla blodkärl inom odlad vävnad, men man kan bara odla små bitar så där är köttfärs närmre förestående. Man försöker bygga muskelfibrer, men det är bara små bitar, om man har tur, en centimeter. Det är långt ifrån att ha produktion i större mängder.

Just, Memphis Meat och Finless Foods är tre aktörer som hävdar att de kommer att ha odlat kött på marknaden inom ett par år.

– Det pågår mycket produktutveckling. Av det som har visats på presskonferenser är det svårt att veta vad som ingår i de produkterna, säger Julie Gold.

 

När finns odlat kött på marknaden? Så här säger Just, Memphis Meat och Finless Foods om deras odlade köttprodukter.

Kostsam framtagning

I dag framställs odlat kött genom att man tar ett cellprov från ett djur. För att cellerna ska kunna dela sig och växa krävs föda, något som görs genom att man tillför blod från kalvfoster eller kycklingar. Serumet innehåller en cocktail av proteiner som behövs för att celler ska växa.

Problemet är att serumet är dyrt. En liter kan kosta runt tusen kronor och för att odla kött krävs många liter. Av etiska skäl vill forskare gå ifrån att använda det.

– Det går att ha cellodling utan serum genom att man tar fram alla proteiner och molekyler från andra källor eller skapar det själv. Man kan tillverkar proteiner i jäst eller bakterie eller använda olika växter.

Det är just detta flera företag tittar på, dels för att serumet är dyrt, dels för att man inte tror att serum är en framkomlig väg för bästsäljande produkter.

– Det måste lösas vad man ska mata cellerna med. Det går absolut att göra, men om de odlar en hamburgare eller storproduktion, det är en annan historia, säger Julie Gold.

Ingen forskare tror att odlat kött ersätter dagens köttproduktion till 100 procent

Energiförbrukning för odlat kött

En annan fråga som rört uppmärksamhet är hur stor miljöpåverkan och energiförbrukning odlat kött faktiskt har. Enligt Julie Gold har det gjorts få undersökningar på det.

Odlat kött slukar en massa energi i framställning. Men användningen av land och vatten skulle minska jämfört med vanlig köttproduktion.

– Men det saknas fortfarande en vettig livscykelanalys av det. Av de undersökningar som har gjorts så är vissa parametrar bättre, andra inte om man tittar på landyta, vatten- och energiförbrukning och växthusgaser. Det beror också på vilket kött du jämför med, säger Julie Gold.

Hur ser framtiden ut för odlat kött?

– Ingen forskare tror att odlat kött ersätter dagens köttproduktion till 100 procent. Vissa tror att det blir en lyxprodukt för rika människor som med bättre produktion till slut finns även som en vanlig korv. Andra tror att vi måste direkt in i den storskaliga användningsområdet som McDonalds för att minska andelen av dagens producerade kött, säger Julie Gold.

Kan en lantbrukare med djuruppfödning på något sätt gagna av utvecklingen inom odlat kött?

– För en lantbrukare hade det här kunnat betyda att man inte behöver slakta kossan, utan sadlar om och odlar i en bioreaktor. Så långt in i framtiden kanske köttet är tillverkat i en bioreaktor inomhus istället för att odlas på åker, säger Julie Gold.

Hör Julie Gold när hon deltog i AGFO Talk på temat ”Hur produceras maten i framtiden”

Odlat kött

Odlat kött, konstgjort kött eller in vitro-kött kallas köttprodukter som är framställda genom odling av muskelceller. Det finns ingen färdig produkt att äta idag.

För att odla kött tar man ett cellprov från ett djur och sedan tillförs blod, plasma, socker och vissa aminosyror för att cellerna ska kunna växa. Vid odlingen behövs antibiotika. Det går att odla celler utan antibiotika, men det ställer högre krav på infrastruktur och på cellodlingsmedia.

Blir det mindre antibiotika per enhet till odlat kött kontra vanligt kött? Den frågan är obesvarad än så länge. Julie Golds bedömning är att det minskar användningen, men det är inget hon har tittat på.

Företag som jobbar med odlat kött är idag: Mosameat i Nederländerna, Integriculture i Japan, Future Meat Technologies och Supermeat i Israel. I USA finns Memphis Meat, Just Inc och Finless Foods.

Källa: Julie Gold, Foodnavigator USA

LÄS MER:

AGFO-spaning: ”Cellulärt jordbruk – hot eller möjlighet?”

cellulärt jordbrukChalmersodlat kött

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!