Spaning

Har folket alltid rätt?

Frågan om GMO har splittrat opinionen sedan 90-talet. Agfos Peter Söderquist spanar från konferensen CRISPRcon. 

FAKTA Crispr

Crispr är en teknik för att göra exakta förändringar i arvsmassan, i växter eller djur. Tekniken bygger på en mekanism som finns naturligt hos bakterier, och kräver inte att något dna tillförs utifrån. Direkt mutagenes är ett samlingsnamn på flera liknande tekniker.

På flera håll i världen har den negativa opinionen lett till att GMO (genmodifierade organismer) inte är tillåtna för kommersiell odling. Många forskare och företag är oroliga för att Crispr ska möta samma negativa opinion – men frågan har flera bottnar. Det blev tydligt i en av paneldebatterna på konferensen CRISPRcon, arrangerad av MIT och Harvard.

Debattledare var Gideon Rose, en vältalig redaktör för tidskriften Foreign Affairs. Han inledde med att konstatera att ”introduktionen av GMO var en katastrof”. Och hans första fråga till panelen var helt enkelt: Hur kan vi undvika att CRISPR råkar ut för samma problem som GMO?

Sheila Jasanoff, indienfödd professor vid Harvard. Foto: Peter Söderquist, AGFO

Den första personen som fick frågan var Sheila Jasanoff, en professor vid Harvard University. Efter några sekunders tystnad svarade hon ungefär så här:

– Jag skulle vilja inleda med att ifrågasätta dina premisser. Det är mer relevant att se GMO-debatten som ett exempel på att demokratin fungerar. Det kan ju faktiskt vara så att allmänheten inte vill ha GMO, även om GMO innebär fördelar för bönderna och deras lönsamhet. Frågan om GMO är komplex och komplexa frågor tar tid att reda ut. Att företag eller forskare inte kan tvinga fram sina lösningar bör inte beskrivas som en katastrof.

”Vi bönder måste bli bättre på att lyssna på opinionen”

Det var uppenbarligen inte det svar som Gideon Rose hade väntat sig. Men han fann sig snabbt och lovade att han skulle ta upp detta perspektiv i ett kommande nummer av Foreign Affairs.

I en annan panel diskuterades relationen mellan bönderna och allmänheten kring GMO. Bonden i den panelen var delvis självkritisk. Han berättade att han själv odlar GMO och att han tycker att det varit ett bra beslut för honom och hans familj. Men också för samhället i stort, eftersom han nu använder mindre växtskyddsmedel per hektar än vad han gjorde tidigare. ”Men jag tror att vi bönder måste bli bättre på att lyssna på opinionen och vara tydligare med varför vi odlar GMO”.

”En del av det som påverkar opinionen är ju helt enkelt inte sant”

I samma panel satt George Church från Harvard Medical School. Han drog fingrarna genom sitt skägg och sa: Men en del av det som påverkar opinionen är ju helt enkelt inte sant. Vi som forskare har ett ansvar för att berätta vad som är sant och vad som inte är det.

– Dessutom, fortsatte han, tror jag inte att man bör sträva efter konsensus. Det gör vi inte för andra komplexa tekniker som biltrafik eller kärnkraft. Det viktiga är att vi väger risker och fördelar mot varandra på ett sätt som är transparent och baserat på fakta.

George Church, tvåa från vänster, argumenterar för vetenskap och fakta. Foto: Peter Söderquist, AGFO

I botten ligger alltså en grundläggande fråga om hur vi fattar beslut i samhället, till exempel om reglering av ny teknik.

Måste man vara välinformerad för att få påverka besluten? Eller har folket alltid rätt?

LÄS mer:

AGFO talk: Om crispr och genteknik

Intervju med forskaren och filosofen Per Sandin: ”Nästa steg kommer nog när vi får in en konsumentnytta i debatten”

Spaning om CRISPR: ”Inget Nobelpris – än”

 

CRISPRCRISPRconGenteknikväxtförädling

Peter Söderquist

Ingenjör. Fokus i AGFO: affärer, teknik och forskning.

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!