Julia Marcopoulos rapporterar från Seeds & Chips.

Spaning

Insikter från megakonferensen

Den världsledande konferensen inom food innovation, Seeds & Chips, är över för den här gången. Här är de viktigaste insikterna.

På talarlistan fanns bland andra John Kerry, USA:s tidigare utrikesminister, och Starbucks VD Howard Schultz. Julia Marcopoulos fanns på plats. Vi bad henne summera insikterna.

✔️Tilltro till unga entreprenörer
Seeds & Chips hade bjudit in unga entreprenörer, ”teenovators” som fick chansen att presentera sina idéer och delta i diskussioner med huvudtalarna på scen. Att det fanns stort intresse att lyssna på, och tilltro till, dessa unga var tydligt. En av dessa ”teenovator” var Carolina Castro, grundare och VD för Agron Solutions, ett techföretag som jobbar med jordanalyser. Eller som Carolina Castro beskrev det: ”Vi ger jorden en röst”.

✔ Regenerativt jordbruk tar plats
”The Next Generation of Farming” var temat på det enligt mig mest spännande panelsamtalet. Bayer stod som sponsor, och jag var därför rädd att samtalet enbart skulle handla om växtskyddsmedel där Bayer är en av världens största producenter. Men samtalet kom att handla om jordbruket i stort. I diskussionspanelen satt John Roulac, vd för Nutiva, ett amerikanskt företag inom ”superfoods”, och han gick ut hårt mot det kemitunga jordbruket som bedrivs idag. Roulac talade i stället för regenerativt jordbruk och beskrev det som mycket positivt att exempelvis livsmedelsjätten General Mills öppet visar sitt stöd för jordbruksformen.

✔️ Innovation behöver konkretiseras 
Allt som allt var Seeds & Chips en mäktig och inspirerande konferens, men jag saknade exempel på hur innovation faktiskt kan genomföras. En som lyckades beskriva det var Olaf Gruess från General Mills. Gruess tryckte på vikten av öppen innovation, som att upprätta inkubatorer eller samarbeta med startups. Han tog upp exempel på startups som de samarbetar med. Två av dessa var Asarasi, som utvinner färskvatten ur träd och säljer det på flaska, och Eat Your Coffee som gör bars med riktigt kaffe.

Stora ord från stora människor är givetvis viktiga, men för min del var dessa praktiska exempel något som tände en desto större gnista av hopp. Jag lämnade Milano hoppfull och inspirerad.

regenerativt jordbrukSeeds & ChipsSprillo

Julia Marcopoulos

Agronom, ekonom och researcher AGFO

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!