Framtiden för mat går utöver livsmedelsproduktionen, säger Johan Jörgensen. Foto: AGFO

Intervju

”Vi vill bygga en ny svensk basindustri”

Behöver Sverige en foodtech-strategi? Absolut. Det menar Sweden Food Techs Johan Jörgensen som leder arbetet för att ta fram en sådan strategi.

I juni 2017 antogs den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. Sex månader senare gick Sweden Food Tech ut med att de startar arbetet med att ta fram en foodtech-strategi.

Varför behövs det en foodtech-strategi?

– Det behövs som ett komplement till livsmedelsstrategin. Vårt perspektiv är vidare än livsmedel som produkt, framtiden för mat går utöver livsmedelsproduktionen. Vi vill bygga en ny svensk basindustri som kan säkra vårt matsystem för hundra år framåt. Hur kan vi bygga ett matsystem där data flödar fritt? Hur kan vi se till att de som producerar maten får betalt för sitt faktiska värde? Hur ska vi säkra att vi inte proppar människor fulla med kass mat som gör oss sjuka och belastar sjukvården? Hur kan vi bygga städer där matsystemet är integrerat från första spadtaget? Vi går i rask takt mot ett algoritmstyrt matsystem, det kan låta trist men det är ett faktum.

Många stora frågor. Hur ska ni hitta svaren?

–  För att nå en hög strategisk nivå tankemässigt måste vi jobba fram det här tillsammans med ett antal aktörer, det finns ingen annan väg.

Och vilka är det?

– Bolag som idag inte ser sig som en tydlig aktör i matsystemet, men som kommer bli det. Som tech- och algoritmbyggarna, och infrastrukturbolag.  Det handlar om ett tiotal bolag som kommer att ingå i den inre arbetsgruppen. Referensgruppen blir en större och består till exempel av institutioner och entreprenörer. Det här är en samordnad strategisk insats som involverar samhälle, industri, akademi och entreprenörer.

Vad är det viktigaste med strategin?

– Att skapa en högre förståelse för transformationskraften som kommer förändra hela vårt matsystem i grunden. Har vi inte lyckats lägga en strategi för transformationskraften som kommer förändra hela vårt matsystem i grunden, ja då är vi körda. Det kan låta bombastiskt, men det är fakta. Tech och dataflöden är inte en lokal företeelse, det är globalt och förändrar alla förutsättningar. Sverige har jättefina förutsättningar och regleringar när det gäller mat och livsmedelsproduktion, och det ska vi värna. Vi vill inte landa i att bli Silicon Valley, där allt handlar om att maximera vinsten i alla möjliga led. Hos oss handlar det om att maximera planeten och den egna hälsan.

När kan vi ta del av resultatet?

– Under våren kommer vi presentera ett första resultat, först i lite mindre skala och sedan publikt i Almedalen. I slutet av 2018 ska hela arbetet vara klart.

svenska Livsmedelsstrategin:

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030, antogs av riksdagen den 20 juni 2017 och är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan.

En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut.

Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val.

I livsmedelsstrategin presenteras en vision, ett övergripande mål samt mål för strategins tre strategiska områden som gäller fram till år 2030. De tre strategiska områdena är; regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation.

Källa: Regeringen

Svensk foodtech-strategiN:

En gemensam industriinsats som leds och genomförs av Boston Consulting Group ihop med Sweden Food Tech.

Arbetet inleddes i december 2017 och  kommer att slutföras i slutet av 2018.

Avsikten är att agera som ett komplement till den nationella livsmedelsstrategin.

Källa: Sweden Food Tech

Johan JörgensenSweden Food Tech

Lovisa Madås

Grundare och ansvarig AGFO

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!