Livsmedelskedjan genomgår en digital transformation.

Intervju

Digitalt först ska ge oss en smartare livsmedelskedja

Lantbruket och hela den svenska livsmedelskedjan måste bli smartare – och mer digital. Det har regeringen slagit fast.

Regeringsuppdraget Digitalt först – smartare livsmedelskedja har gått till Jordbruksverket som jobbar på tre huvudspår: Den digitaliserade gården, Öppna data och Utveckling av digitala tjänster för företag i livsmedelskedjan.

Anne Hansson.

Agfo har pratat med Anne Hansson, projektets uppdragsledare på Jordbruksverket.

Vad handlar bloggen Den digitaliserade gården om?
– Vi har flera aktiviteter och en av dem är bloggen Den digitaliserade gården som ska lyfta goda exempel på gårdar som ligger långt fram i digitaliseringen. Vi kommer även att berätta om innovationer och trender och ge möjlighet till utbyte och dialog med företagare, branschföreträdare, myndighetspersoner och forskare.

Ge exempel på hur ni som myndighet kan underlätta för användare av er information.
–Vi håller exempelvis på att förtydliga vad som krävs när det gäller tillstånd och kontroller för olika livsmedelsföretag och -produkter. Först ut är företag inom biodling och honungsproduktion samt vattenbruk. Tanken är att gå vidare med fler branscher vartefter. För den som vill starta upp ett livsmedelsföretag är det till exempel viktigt att känna till att tillståndsprocesser ibland kan ta långt tid och då kan det vara bra att starta upp flera olika processer parallellt för att vinna tid.

Jordbruksverket kommer att delta i Hack for Sweden den 13-15 april.
Hack for Sweden är initierat och finansierat av regeringen med målet att främja användningen av öppna data för att stödja innovation i samhället. Det kan handla om att skapa nya e-tjänster. I tävlingen ska deltagarna ta fram lösningar på behov i samhället med hjälp av öppen data under 48 timmar. Vår öppna data består av geodata och jordbruksstatistik och vi hoppas att deltagarna kan skapa nya innovativa lösningar med koppling till jordbruks- och livsmedelssektorn.

Finns det svårigheter i just tillgängliggörandet av er data?
– Ja det gör det, eftersom en stor del av vår data är inte insamlad med tanke på att den ska vara öppen, och en hel del är sekretessbelagt. I fortsättningen måste vi tänka till så att vissa fält tas bort i den publika vyn, men kan slås på för oss internt. Men det är viktigt, eftersom vi har ett regeringsuppdrag att fylla.

Hur ska användarna nås?
– Det är väl den svåraste biten. Vi saknar fortfarande case som visar hur företag har använt sig av vår öppna data med framgång. Det är något att jobba vidare på för att få alla att förstå den stora nyttan med denna tillgänglighet.

Vilka är det som ska använda all denna data?
– Jag skulle säga främst startups med kunskap inom IT. Det är helt nya branscher som vi myndigheter med ett mer traditionellt tänk och uppdrag måste lära oss att förstå. Vi måste förstå vilka behov de har, så att vi kan tillmötesgå dem. Det handlar också om att få dem att förstå vilka utmaningar aktörer i livsmedelskedjan har.

Vilken tror du kommer att vara den största förändringen inom livsmedelskedjan på sikt?
– Helt klart handeln, med e-handeln, men det kommer också att handla mycket om konsumentinfo, med bland annat blockkedjeteknik. Sedan händer väldigt mycket inom lantbruket. Framväxten av IoT-baserade lösningar (saker som kan styras via nätet) kommer att skapa helt nya förutsättningar och möjligheter för både lantbruket och resten av livsmedelskedjan.

Förklara blockkedjeteknik lite närmare.
– Det handlar om spårbarhet för livsmedel. Varje steg, transaktion och aktör i kedjan från bondens gård till konsument kan spåras, och uppgifterna kan inte ändras om det inte görs i alla led i kedjan. Det underlättar för konsumenterna så att de vet vad de äter. Det finns i nuläget ett flertal unga företag som arbetar med lösningar för detta.

🌱  AGFO weekly, din bästa kompis i din inbox! Vi tar oss an framtidens matkedja, varje fredag morgon. 👉  Signa upp på studs här

Läs även

Startup-experten: ”Det finns en sanslös potential”

”Den gröna revolutionen kommer att fortsätta”

Den digitaliserade gårdendigitaliseringDigitalt förstHack for SwedenIoTJordbruksverketLivsmedelskedja

Linda Linnskog Rudh

Reporter

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!