Jonas Engström, jobbar med forskning och teknikutveckling inom jordbruket på RISE. Foto: AGFO

Intervju

Det går rykten i Robotsverige

Hur ser det egentligen ut med utvecklingen av fältrobotar i Sverige och vad händer runt om i världen? AGFO ringde upp Jonas Engström på forskningsinstitutet Rise för att höra mer.

Vad händer kring fältrobotar tänkta för frukt- grönsaks- och spannmålsodlingar runtom i världen?

– Mycket händer – nya företag dyker upp, och det finns exempel där man kört en hel odlingssäsong med enbart robotar. Det är många som visat maskiner som kan köra själva i fält, men hittills har man inte kommit till hur maskinerna passar in i hela driften av gården. Hur den tar sig till och från fältet och hur ska transporter av skörd och insatsvaror till och från åkern skötas?

Det är alltså en bit kvar innan vi ser robotar på vart och vartannat fält?

– Ja, det är en bit kvar. I dag är det ingen självklar förenkling eller förbättring att använda en förarlös maskin, det är viktig att man faktiskt får hjälp och inte att det tar mer tid. Det blir en brytpunkt när den förarlösa maskinen gör mer nytta än det tar att programmera och hantera den. Hur långt fram är svårt att säga, kanske 5-10 år.

Vad gör Rise kring automatisering och fältrobotar?

– Vi arbetar exempelvis tillsammans med Ericsson, Telia, SLU och andra med digitaliserat jordbruk där vi på ett hektar mark på SLU Campus i Ultuna ska köra autonomt och eldrivet. Vi håller på med en förstudie, förhoppningsvis är vi igång nästa odlingssäsong. Sedan arbetar vi med utvecklingen av Ekobot och andra projekt inom robotar för jordbruk. Samt utveckling av autonoma fordon åt fordonsindustrin.

Vad är målet?

– Att samlas kring den här frågan och utmaningen med elektrifiering, automatisering och digitalisering. Göra det greppbart, testa, demonstrera ny teknik och utmana alla. Och även ta fram ny teknik som kan användas.

Har du några exempel på där man kört en hel odlingssäsong utan mänsklig inblandning på fältet?

Handsfree hectare i Storbritannien har gjort det och Kubota har gjort något liknande i Japan. Det var en risodling där man hade en traktor, skördetröska och risplanteringsmaskin.

Handsfree hectare är ett projekt i Storbritannien där man kört en hel odlingssäsong helt med självkörande fordon. Foto: Handsfree hectare

Vad händer i Sverige?

– Det händer mer än vad det brukar göra. Nya aktörer kommer in som inte har hållit på med jordbruk tidigare, utan mer kan tekniken. Ekobot är ett spännande exempel på en ny aktör. Sedan går det en del rykten också, men det får vi se vad det blir.

Vilken potential finns för tekniken?

– Den möjliggör saker som inte går idag. Genom automatisering får man möjlighet att gå över till eldrift, ha mindre maskiner, minska insatsvaror och kemi. Arbetskraft är svår att få tag på, och där kan tekniken hjälpa till liksom att tunga och enformiga arbetsuppgifter kan försvinna. För företagaren ger det en möjlighet att koncentrera sig på resultatet istället för att bara hålla maskinen i rätt spår.

Vilka negativa aspekter kan det finnas med utvecklingen?

– Det minskar behovet av arbetskraft. En annan är att vi blir mer beroende av teknik som kan vara sårbar, som att internetuppkopplingen går ner, eller att det blir strömavbrott. Det ställer hårdare krav på cybersäkerhet så att inte någon medvetet kan ta kontrollen över maskinen. Sedan är det funktionell säkerhet. Att styrsystemet är framtaget på ett sätt så resultatet blir förutsägbart, det är ju viktigt med tester så den som använder vet att maskinen är säker att hantera och för sin omgivning.

Var har utvecklingen kommit längst? Bland robotar för grönsaker, frukt eller spannmål?

– Det känns som att där det finns flest kommersiella robotar är frilandsodlingar av grönsaker. Där har odlingen ett stort värde samtidigt som den är arbetsintensiv, så robotar blir snabbt lönsamma. Men samtidigt är det så små serier, där de största tillverkarna har sålt ett hundratal maskiner. Den stora potentialen finns i att många mindre autonoma maskiner, kanske med eldrift, som kör 24/7 och kan ersätta stora tunga maskiner.

🌱  AGFO weekly, din bästa kompis i din inbox! Vi tar oss an framtidens matkedja, varje fredag morgon. 👉  Signa upp på studs här

Fältrobotar
Ofta mindre självgående eller delvis självgående robotar som kan röra sig över ett fält och utföra uppgifter. Kan vara ogräsrensning i grönsaksodlingar eller att applicera gödning på grödor.

Så här kan en fältrobot se ut. Robotti är självgående och man kan montera flera olika redskap på den så att den kan utföra allt från ogräsrensning till sådd. Foto: Agrointelli

agtechRISErobotar

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!