Spaning

Så förändras livsmedelskedjan – 15 branschprofiler om framtiden

Det pågår en revolution i livsmedelskedjan: hur maten produceras, vägen till vår tallrik och vad som landar där. Men vilken är den största förändringen på sikt? Så här tror 15 personer i branschen.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Johan Hedberg aka Matgeek:

– Implementeringen av artificiell intelligens. Och då menar jag inte AI med eget medvetande, utan på lägre nivå. AI som optimerar produktion, distribution och försäljning, och på så sätt bidrar till minskad miljöbelastning och matsvinn. Samtidigt som vi konsumenter får bättre koll när vi ska ta beslut.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Foto: Björn Terring

Johan Åkesson, trendanalytiker Sprillo:

– En ny, hållbar matproduktion bortom den monokultur och centraliserade storproduktion vi vant oss vid. Samt en möjlighet att, ur ett så väl hälso- som smakperspektiv, enklare individanpassa kosten vid varje tillfälle. Två utvecklingar som ställer helt nya krav på alla aktörer inom matbranschen. Att dagligvaruhandeln flyttar ut på nätet i full skala blir också en stor omställning.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Malin Eriksson, trendspanare ICA

– Att matkedjan digitaliseras innebär stora förändringar och samtidigt gigantiska möjligheter. Vi kommer kunna mäta det vi äter, hur det produceras och transporteras, och hur mycket som går till matsvinn. Att maten kommer anpassas efter individuella hälsoaspekter tror jag mycket på.

🌱 Missa inte fler spaningar – signa upp på AGFO weekly! Vi tar oss an framtidens matkedja, varje fredag morgon. 👉  Signa upp på studs här 🌱

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Martin Alexandersson, LRF

– När intresset för den egna hälsan och matens ursprung kombineras med ny teknik. Och att vi behöver säkra livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning. Det kommer leda till nya innovationer, och stora förändringar i hela branschen.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Martin Grådal, Whywaste

– Jag tror att många radikala förändringar väntar, se bara på Amazons uppköp av Whole Foods. Generellt ligger livsmedelsbranschen på efterkälken när det gäller innovation och utveckling om man jämför med andra branscher. Jag tror att mycket kommer handla om tätare sammankopplingar mellan alla led i matkedjan, där flöden av data skapar transparens och ökad medvetenhet. Konsumenterna kommer få mer information om produkter och varor, och leverantörer mer kunskap om konsumenternas efterfrågan.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Jens Sundström, docent i växtfysiologi och samverkanslektor i bioteknik med fokus på genteknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet:

– Om Crispr/Cas9-tekniken inte klassas som genmodifierade grödor leder de till att vi får en större palett av tekniker att använda. Det tror jag gör att vi får in fler mindre företag och startups i förädlingsbranschen. Inte bara som nu när det finns några få företagsjättar och där gentekniken endast används på de stora grödorna som majs och sojabönor. Det utvecklas flera parallella växtförädlingstekniker samtidigt nu och vissa kan man tänka sig blir open source. En större palett ihop med mindre regelverk och open source kan ge mer förädling och fler nischprodukter i konsumentledet. Det blir en ny möjlighet att göra något och det skulle vara en spännande utveckling.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Foto: Cathy Xiao Chen

Akis Palamidis, grundare av Gastronaut:

– Att konsumenterna anammar ny teknik kommer att förändra matkedjan. Livsmedelsindustrin idag är ungefär som telekomindustrin var för tjugo år sedan. Jag tror att nästa decennium kommer att innehålla radikala förändringar av hela livsmedelsindustrin.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Natalie de Brun Skantz, Grönska:

– De problem vi har idag kommer inte att försvinna inom tio år, tvärtom kan vissa ha förvärrats. Ökad befolkning och fler naturkatastrofer gör det än mer akut att hitta nya lösningar för matkedjan. Det tror jag kommer leda till mer medvetna konsumenter där alla tar sitt ansvar. Konsumenterna har kraften att påverka genom sina köp, och ökad kunskap kan ge rätt val.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Igor Tihonov, agtech-bolaget Solvi:

– Den stora förändringen, som sker redan nu, är att maten vi äter kommer vara ekologisk och närodlad i allt högre utsträckning.

🌱 Missa inte fler spaningar – signa upp på AGFO weekly! Vi tar oss an framtidens matkedja, varje fredag morgon. 👉  Signa upp på studs här 🌱

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Joel Glemne och Niklas Ericson, agtech-bolaget Skira:

– Det ökande informationsflödet som har kommit i och med internet kommer att sprida sig ännu mer, även till matkedjan. Folk är mer och mer medvetna om vad de stoppar i sig, och vi tror att den medvetenheten kommer att sprida sig till alla led – folk törstar alltid efter kunskap.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Jen Smith, Sustainable Restaurant Association

– Teknikutvecklingen och möjligheten att följa data i kedjan kommer underlätta ditt val när du köper och äter mat. Har den här kycklingen verkligen haft det bra? Hur arbetar producenten med hållbarhet? Att belysa hållbarhetsaspekter kommer underlätta för konsumenten att göra skillnad.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Urban Oasis odlar utan jord och sol, berättar grundaren av foodtech-företaget

Albert Payaro, Urban Oasis:

– Den största utmaningen inom livsmedelsindustrin är att kunna ge tillgång till hälsosam och näringsrik mat till alla. Dagens matkedja är dysfunktionell med ett överskott av mat i vissa delar av världen och underskott i andra delar. Det är definitivt den största utmaningen vi står inför och något som absolut måste förändras.  

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Tyra Johansson och Nadja Kalm, United Bars:

– Vi får nog se självförsörjande restauranger, där man odlar den egna maten som sallad och svamp. Tror också att vegetariskt inte längre ses som ett alternativ utan en självklarhet. Köttet är på utgång.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Jimmy Sandell, kommunikationschef Livsmedelsföretagen:

– Digitaliseringen och automatiseringen innebär att vi står inför ett paradigmskifte. Min förhoppning är att livsmedelsföretagen tar initiativet i det pågående food tech-racet – både i form av att automatisera och robotisera produktionen, men också i mötet med konsumenten. Livsmedelsföretag ägnar mycket tid åt att diskutera och förhålla sig till dagligvaruhandeln, men jag är övertygad om att handeln kommer att förändras i grunden de närmsta 10 åren.

Vilken är är den största förändringen i livsmedelskedjan på sikt?

Jonas Nilsson, brygger öl på Kernza:

– Många av dagens unga säger till oss äldre: ”Ni har fuckat upp allt, nu är det dags att agera”. Och jag håller med dem. Det som är bra är att det finns en allt mer växande skara människor som är redo att lyssna och agera – om man är tydlig med sitt syfte. Och min mission är tydligt: Ett korståg för perenna grödor!

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!