Intervju

Möt de svenska insektsföretagen

AGFO möter de svenska entreprenörerna som vill servera insekter till folket – och djuren.

I december bildades branschorganisationen Insektsföretagen. Syftet är att lägga grunden för en svensk livsmedelsindustri med ätbara insekter. Vi tar tempen på de sju bolag som ingår i organisationen.

Eat:em

Produkten:

– Vår mission är en hälsosammare planet. Målet är att göra insekter, som både är nyttig och klimatsmart mat, till en naturlig del av människors kost. Det gör vi genom att ta fram goda syrsmjölsbaserade livsmedel som kräver ingen eller lite tillagning, berättar Martin Strid, grundare och vd.

Investerare:

– Nej, vi trollar med små medel. Just nu kör vi en kampanj på Kickstarter.

Har ni gjort en ansökan till EFSA (European Food Safety Authority) för att godkännas som livsmedel?

– Ja, tillsammans med ett antal aktörer i Europa har vi gjort en gedigen ansökan.

Entofoder

Erik Stenberg och Fredrik Holmgren Holm.

Produkten:

– Vi odlar fluglarver, Black Soldier Fly, på sidoströmmar från livsmedelsindustrin. Fluglarverna säljer vi som djurmat och som foder, säger Erik Stenberg på Entofoder.

Investerare:

– Nej, inga investerare än.

Har ni gjort en ansökan till EFSA för att godkännas som livsmedel?

– Nej, vi arbetar med foder. Skulle insekter bli godkända som livsmedel i Sverige skulle vi kanske börja odla andra typer av insekter.

Global Bugs

Peter Arndt på Global Bugs.

Produkten:

Det första bolaget i Sverige med fullskalig industriell produktion av insektsproteiner i form av syrsor. Försäljningen av produkter är redan igång. Nyligen blev det klart att man levererar syrsmjöl till svenska Eat:em. I början av mars invigs även Global Bugs insektsfarm i Thailand (se film i slutet av artikeln).

Investerare:

– Ja. Resten konfidentiellt, säger Peter Arndt, en av grundarna, marknadschef och ordförande i Global Bugs.

Har ni gjort en ansökan till EFSA för att godkännas som livsmedel?

– Ja, tillsammans med Belgium Insect Industry Federation.

Nutrient

Ola Albrektsson, Ellinor Ancker och Adam Engström på Nutrient.

Produkten:

– Vi jobbar med att skapa nya innovativa livsmedel, inte bara insekter. Vår veganska tempeh-produkt finns till exempel redan ute på marknaden. Större delen av våra forskningsresurser är relaterat till insekter, men vi har inte slutprodukter som vi producerar idag. Vi håller odlingen i mindre skala tills att det finns kunder som köper, säger Adam Engström.

Investerare:

KTH Holding har gått in som delägare i bolaget och köpt en liten andel. I övrigt är det familjer och vänner. I och med vår tempeh-produkt så har vi redan en omsättning.

Har ni gjort en ansökan till EFSA för att godkännas som livsmedel?

–Vi vill vara med i Belgium Insect Industry Federations stora ansökan som gäller flera insektsarter. Men vi är bara med på den som gäller mjölmask, säger Adam Engström.

Tebrito 

Nils Österström och Åsa Martén. Foto: Tebrito

Produkten:

– Insekter är klimatsmart och nyttigt. Tebritos mål är att vara en ledande aktör av storskalig automatiserad produktion av matinsekter, säger Nils Österström en av grundarna.

Investerare:

– Utöver eget kapital har vi inga externa investerare, men planerar för det. Vårt deltagande i Vinnovas tävling Klimatsmart protein har betytt mycket för vår utveckling. De utmärkelser vi fått, Åforsk Entreprenörsstipendium 2017 och regional vinnare av Skapa Innovationspris 2017, har också inneburit välkomna tillskott.

Har ni gjort en ansökan till EFSA för att godkännas som livsmedel?

– Vi har valt att inte göra det. Vi har utfört en grundlig analys av den legala situationen, och följer utvecklingen i EU. Genom den nya branschorganisationen Insektsföretagen, som vi är en av initiativtagarna till, gör vi det möjligt för branschen att gemensamt agera i frågan och verka för snabbt godkännande.

Kafka of Sweden

Alberto Corti på Kafka of Sweden.

Produkten:

– Vi gör knäckebröd på syrsor och experimenterar även med andra typer av produkter, berättar Alberto Corti, grundare av Kafka of Sweden.

Investerare:

– Vi har en del startup-support och har erbjudanden från investerare, men inget som vi har nappat på än.

Har ni gjort en ansökan till EFSA för att godkännas som livsmedel?

– Nej, det har vi inte. Vi hoppas kunna göra påverka  i och med branschorganisationen Insektsföretagen, säger Alberto Corti.

Abit Circular

Peder Falkman, grundare av Abit Cirkular.

Produkten:

– Att producera fiskfoder på fluglarvern Black Soldier Fly, men vi har ingen produktion än. Vi har ett samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, inom ramen för ett projekt kring cirkulär ekonomi. Efter sportlovet hoppas jag att vår produktion kan starta, säger Peder Falkman, grundare av Abit Cirkular.

Investerare:

– Vi får stöd från SLU i form av arbetstimmar från deras håll. Sedan är det eget kapital.

Har ni gjort en ansökan till EFSA för att godkännas som livsmedel?

– Nej. I dagsläget har vi inga ambitioner att göra något för humankonsumtion. Jag har kommit in i det här från fiskodlingsperspektivet och fodersidan. Det finns enorma barriärer att överskrida med att äta insekter och den processen går inte att stressa fram.

Finns det några andra nya svenska insektsföretag som vi inte har fått med på vår lista? Hör av dig!

Bakgrund

Lagstiftningen har halkat efter utvecklingen kring insekter, och EU-länderna har tolkat lagen olika. Det har gjort att bland annat Danmark och Finland har tillåtit insekter som livsmedel medan Sverige har förbjudit det.

Nu har EU:s lagstiftning kring nya livsmedel förtydligats sedan årsskiftet och godkännande krävs från EFSA, EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, för att kunna säljas inom unionen.

De företag som redan säljer i vissa EU-länder får dispens under ett par år. Sedan ska det bli lika för alla, enligt lagstiftaren.

Källa: Livsmedelsverket

Läs också:

Vill du kika in i en insektsodling? Så här ser Global Bugs insektsfarm i Thailand ut:

Psst

🌱 Missa inte fler intervjuer och spaningar, signa upp på veckobrevet AGFO weekly – gratis! 👉  Signa upp på studs

Abit circularEatemGlobal bugsinsekterKafka of swedenNutrientTebrito

Frida Jonson

Grundare och innehållsansvarig AGFO. Lantbruksjournalist.

MejlaTwitterFölj på Twitter

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!