Civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Ann Lindén

Intervju

”Våra svenska bönder straffas”

När kommer den första svenska kommunen köpa in insektsfilé i en offentlig upphandling? Och hur står det till med svenska råvaror i offentliga kök? Agfo pratar med civilminister Ardalan Shekarabi (S).

Det har gått ett år med den nya lagen om offentlig upphandling där ett syfte var att öka andelen svenska råvaror i offentliga kök. Hur har det gått?

– Jag är glad över att det nu finns en tydlig tråd i regeringens politik om offentlig upphandling. Sverige ska ligga i framkant och fortsatt vara ett föredöme när det gäller hänsyn till miljö- och djurskydd i offentlig upphandling. Vi har fortfarande en bit kvar tills att vi kan vara helt nöjda. Men för mig är det solklart att offentlig upphandling av livsmedel ska ske enligt de djurskyddsregler som ligger i nivå med den svenska lagstiftningen. 

Du pratar gärna om att svenska bönder diskrimineras i offentlig upphandling och att du vill se att allt kött som köps in ska vara svenskt. Behövs det en tvingande lagstiftning för att det ska bli så?

– Det finns mycket kvar att arbeta med och vi kommer inte att ge oss förrän alla upphandlande myndigheter ställer de här kraven i köttupphandlingar.

Hur ser du på att det kan finnas en målkonflikt mellan att öka andelen svenskt i offentlig upphandling samtidigt som man ska öka andelen ekologiskt och att sistnämnda kan bli en importvara?

– För mig är det tydligt att våra svenska bönder straffas för att de lever upp till vår djurskyddslagstiftning som ställer högre krav än många andra länder. Det är mitt mål att ändra på det. Våra barn och äldre på våra skolor och äldreboenden ska inte behöva äta sämre kött som behandlats med antibiotika. Vi ska vara stolta över den kvalité svensk livsmedelsproduktion håller.

När kommer den första svenska kommunen köpa in insektsfilé i en offentlig upphandling?

– Jag har ju tre småbarn som jag kämpar med att få i broccoli, undrar hur de skulle ställa sig till insektsfilé. Det är Livsmedelsverket som ansvarar för genomförandet av lagstiftningen och jag har ingen anledning att ifrågasätta tolkningen av lagstiftningen. När den nya förordningen träder i kraft vid årsskiftet kommer dock ansökningsförfarandet för att få insekter godkända som livsmedel både vara enklare och kortare än nu. Så snart ett sådant godkännande finns så är det fritt fram för offentliga upphandlare att begära in anbud. 

Ny upphandlingsmyndighet, en upphandlingsstrategi och ny lag om offentlig upphandling har ni genomdrivit om man tittar i backspegeln – vad händer framåt under 2018?

Det händer mycket på upphandlingsområdet just nu. Upphandlingsstrategin kan ses som ett sätt att sammanfatta och rama in utvecklingen, men även tydliggöra de statliga myndigheternas roll i den. Sverige är på många sätt ett föregångsland vad gäller djurskydd, klimatarbete, återvinning och andra former av miljöarbete. Här vill jag att våra myndigheter, kommuner och bolag i allt större utsträckning ska uppfattas som förebilder.

Läs även:

2018 – ketchupeffekt för svensk mat? 

Ardalan Shekarabiinsekteroffentlig upphandling

Frida Jonson

Lantbruksjournalist, bonddotter och matälskare.

MejlaTwitterFölj på Twitter

Relaterade artiklar

AGFO Weekly

Trendspaning och omvärldsbevakning – varje fredag, helt gratis!