Jen Smith från Sustainable Restaurant Association. Foto: Lovisa Madås

Intervju

Där hållbarhet är en del av DNA:et

Hej där, Jen Smith, Head of Product Sustainable Restaurant Association. 

 Berätta om Sustainable Restaurant Association!

– Vi är en icke-vinstdrivande medlemsorganisation för restaurangbranschen. Vårt fokus är att hjälpa våra medlemmar att bli mer hållbara. Målet är att göra hållbarhet till en del av DNA:et.

Hållbarhet som begrepp är väldigt brett. Vad är er definition?

– Ja, det är brett. Därför har vi delat upp vår gradering i tre huvudsegment: miljö, samhälle, leveranskedjan. Varje segment har sedan ytterligare delsegment, så företagen blir bedömda i ett tiotal olika kategorier. 

Vad är viktigast för er som organisation just nu?

– Att fortsätta stödja våra medlemmar i deras hållbarhetsarbete. Speciellt inför Brexit, som för många av våra medlemmar innebär ökade kostnader. Det blir extra viktigt att vi kan visa att de pengar du investerar i ökad hållbarhet genererar pengar på sikt. Att vara hållbar är lönsamt.

– Vi är ett brittisk bolag, och har just nu vår huvudsakliga marknad här. Vi tittar dock på internationell expansion, bland annat har vi medlemsrestauranger i Danmark.

Vilken tror du är den största förändringen vi står inför i matkedjan?

– Teknikutvecklingen och möjligheten att följa data i kedjan kommer underlätta ditt val när du köper och äter mat. Har den här kycklingen verkligen haft det bra? Hur arbetar producenten med hållbarhet? Att belysa hållbarhetsaspekter kommer underlätta för konsumenten att göra skillnad.

Jen SmithSRA

Lovisa Madås

Journalist och digital affärsutvecklare. Ansvarig AGFO.

MejlaTwitterFölj på Twitter

Relaterade artiklar

AGFO Weekly

Trendspaning och omvärldsbevakning – varje fredag, helt gratis!