Nils Österström från Tebrito Foto: Dalarna Science Park

Intervju

”Fantastiska möjligheter för matinsekter”

Hej där, Nils Österström från Tebrito.

Vad gör Tebrito, och varför gör ni det ni gör?

– Vi producerar och utvecklar livsmedelsråvaror utifrån insekter, inledningsvis mjölmaskar. Vi tar helt enkelt proteinet ur insekten och producerar en smakneutral råvara som innehåller 88 procent protein. Vår ambition är att starta storskalig automatiserad produktion av insekter och insektsprodukter i Sverige.

Varför just insekter?

– Det finns enorma hållbarhetsvinster med insekter. De är otroligt effektiva på att omvandla biomassa, som kan bestå av sidoströmmar från exempelvis spannmålsindustrin. Det går att skapa en storskalig produktion på en liten yta. Och klimatutsläppen blir en bråkdel jämfört med annan produktion av animaliskt protein.

Hur står sig Sverige gentemot övriga Norden?

– Efterfrågan på matinsekter är stor i Europa och branschen växer snabbt, bland annat i Danmark och Finland. I Sverige har Livsmedelsverket valt en mer restriktiv tolkning av befintliga regelverk och tillåter inte försäljning. Vid årsskiftet träder en ny EU-lagstiftning i kraft där insekter officiellt klassas som “novel foods”. Det innebär att varje enskild insektsart måste godkännas innan försäljning får påbörjas. Länder där försäljning redan pågår omfattas av ett övergångsregelverk och kan fortsätta försäljningen under två år. På grund av Livsmedelsverkets ståndpunkt kommer Sverige tyvärr inte att omfattas. Vi är ändå positiva på sikt, eftersom den nya lagstiftningen med all sannolikhet innebär ett snabbt generellt godkännande i hela EU.

Vilken är den största utmaningen för innovation inom svenska livsmedelskedjan?

– Att hålla en innovationstakt som är minst lika snabb som våra grannländer. Innovation i livsmedelskedjan måste sättas på agendan så att vi kan konkurrera på samma villkor. Många länder tolkar EU-regler på ett sätt som gynnar det egna landet medan vi i Sverige ofta går på en mer restriktiv linje än vad vi behöver. Vi behöver bli mer snabba och agila när vi ser att det finns hinder i lagstiftningen. I en globaliserad värld måste konkurrenskraft prioriteras, och vi behöver eftersträva en teknikneutral lagstiftning som inte stoppar innovation.

Slutligen – om du bara får äta en maträtt resten av livet, vilken blir det?

– Jag älskar ost men jag tror jag ändå att det blir en maträtt som har insektsprotein som huvudråvara.

insekterNils ÖsterströmTebrito

Kristofer Lund

Affärsutvecklare och analytiker

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!