Spaning

Så kan blockchain påverka matkedjan

Alla pratar blockchain. Så även vi. Vilken påverkan kan tekniken ha på maten? Agfos Peter Söderquist dyker ner i ämnet.

Blockchain var temat för veckans Agfo Talk hos LRF Media. Till dialogen hade vi bjudit in Babak Sadighi och Erik Nissanen. De är experter på tekniken och har etablerat ett Blockchain Innovation Center inom RISE. Den inledande presentationen kan du kika på här.

Kristofer från AGFO och Babak från RISE gjorde riktigt bra försök att på några minuter förklara vad blockchain innebär. Det är en utmaning, för tekniken är komplex, men principerna kan sammanfattas kort: En distribuerad och öppen databas, eller liggare, där information lagras i tidsstämplade ”block”. Blocken är länkade till varandra i en kedja och säkras med hjälp av kryptering, så att inga ändringar kan göras i efterhand. 

Den mest kända tillämpningen är Bitcoin, den digitala valutan. Men blockchain behöver inte alls handla om valutor. Informationen som lagras i blockkedjan kan vara vad som helst – till exempel information om produkter, avtal, transporter etc.

Så, vad kan man göra med blockchain i livsmedelskedjan? I teorin kan man minska riskerna för matfusk, öka matsäkerheten och öka transparensen i hela kedjan genom att:

  • Säkerställa spårbarhet av volymer av livsmedel (MSC-certifierad fisk, t ex)
  • Spårbarhet för enskilda förpackningar av livsmedel, från produktion till konsument
  • Säkerställa förhållanden vid produktionen (ekologisk, mänskliga rättigheter etc)
  • Öka möjligheterna att agera snabbt på bristande matsäkerhet, t ex smitta

I teorin alltså. Men i praktiken är det svårt. Axfoundation har nyligen presenterat en mycket läsvärd rapport med titeln ”Blockchain use cases for food tracking and control”. En av slutsatserna är att en fragmenterad och bara delvis digitaliserad livsmedelsindustri kan göra det både svårt och tidsödande att etablera blockchain-lösningar. Läs vår intervju med Carolina Sachs här

Det finns ytterligare en utmaning som gäller all hantering av fysiska tillgångar, som fisk och olivolja: Varken fiskar eller olja kommer att finnas i blockkedjan – bara information om produkterna och deras väg från producent till konsument. Men informationen i blockkedjan kan vara fel från början. Att det står 100% kalamataoliver, kanske helt enkelt inte är sant. Partiet kan fortfarande vara utblandat med billigare olja. Om man vill fuska, så går det. Åtminstone så länge inte alla aktörer och all handel hanteras i blockkedjan.

Blockchain är verkligen en intressant teknik, men framför allt när det handlar om digitala produkter, som valutor, aktier och avtal. Det finns en risk att vi försöker använda tekniken på områden där den i praktiken inte löser problemen, tror jag.

Tips: En annan intressant rapport kom för precis ett år sedan: Näringspolitiskt forums rapport Blockchain – decentralized trust. Fortfarande mycket bra.

Agfo TalkblockchainRISE

Peter Söderquist

Ingenjör. Fokus i AGFO: affärer, teknik och forskning.

Mejla

AGFO tror på morgondagens livsmedelskedja. Det gör även våra sponsorer:

Relaterade artiklar

AGFO weekly

Skaffa Sveriges bästa nyhetsbrev om morgondagens mat – gratis!