Frida Jonson. Foto: Peter Söderquist

Spaning

2018 – ketchupeffekt för svensk mat? 

Utvecklingen inom agtech och foodtech går i en rasande fart. Men det gäller att marknaden och de politiska spelreglerna hänger med. Just i detta nu upphandlar ett 60-tal kommuner livsmedel för de kommande fyra åren. Kan offentlig upphandling leda till en ketchupeffekt för svenska råvaror under 2018?

Det har gått ett år med den nya lagen om offentlig upphandling som skulle öka andelen svenskt i offentliga kök. Civilminister Ardalan Shekarabi (S) vurmar för svenskt lantbruk men berättar för Agfo att han inte är riktigt nöjd. Läs intervjun här

Från och med nyår ingår också hela insekter i EU:s förordning kring nya livsmedel och därmed blir det förbjudet att sälja eller producera matinsekter om de inte har kontrollerats. Fram till nu har bland annat Finland och Danmark tolkat nuvarande lag annorlunda än Sverige och tillåtit försäljning. Men nu täpps kryphålet till och ett godkännande krävs. De företag som redan säljer får dock dispens under ett par år. Men sedan ska det bli lika för alla, enligt lagstiftaren.

Det bubblar bland insektsföretagen – något som Agfo skrivit om tidigare.

När vi ändå rör oss på EU-nivå, ges nu några vinkar om vad EU-kommissionen vill med nästa jordbrukspolitiska reform. Mer makt till varje land att utforma stöd och miljöåtgärder är några av huvuddragen. Det finns också förslag för att få fler att använda smart teknik som ökar precisionen i odling och ger större transparens på marknaden.

Under 2017 har steg tagits för svenskt lantbruk i och med landsbygdskommitténs 75 förslag för landsbygden och den av många efterlängtade livsmedelsstrategin. Till våren väntas en proposition från regeringen kring en ny, sammanhållen landsbygdspolitik. Liksom en djurskyddslag. Och nästa år görs den största satsningen någonsin för att öka exporten av svenska livsmedel. Och så har vi ju valet!

2018 lär bli ett mycket intressant år för svensk mat.

Vad har du för tankar? Hör gärna av dig!

Ardalan Shekarabioffentlig upphandling

Frida Jonson

Lantbruksjournalist, bonddotter och matälskare.

MejlaTwitterFölj på Twitter

Relaterade artiklar

AGFO Weekly

Trendspaning och omvärldsbevakning – varje fredag, helt gratis!